Brexit – Vervoer van het VK naar de EU

TIP!

 • Maak afspraken met uw klant over wie de douaneaangiften doet. Let op! Douaneprocedures zijn complex. Indien u binnen uw bedrijf niet over de nodige know-how beschikt, doet u best beroep op een douane-agent.
 • Maak op voorhand een interne kostenberekening. Voorzie extra kosten door o.m. wachttijden, douane, vergunningen,…
 • Check vóór uw vertrek of uw klant in orde is met alle nodige papieren. Vertrek vooral niet indien de nodige douaneformaliteiten niet zijn afgerond.

Proces

In dit stappenplan vermelden wij ook welke stappen verplicht zijn voor de vervoerder en welke stappen facultatief zijn. Met facultatief bedoelen we de stappen die de vervoerder onderneemt indien dit is afgesproken met de klant.

1. Verplicht: Verplichte documenten

 1. ID (paspoort vanaf 1 oktober 2021)
 2. Rijbewijs (EU lidstaat)
 3. Internationale verzekeringskaart
 4. Keuringsbewijs(zen)
 5. CMR
 6. ATA/TAD/TIR (specifiek vervoer)
 7. Communautaire vergunning

2. Verplicht: Afsluiten transportovereenkomst met de klant

De vervoerder sluit een transportovereenkomst af met de klant.

4. Facultatief: Douaneaangiftes

De klant maakt een UK-douane uitvoeraangifte en bezorgt de vervoerder een UK MRN als bewijs. De vervoerder vraagt aan de klant of hij/zij P2P (Permission to Progress) heeft ontvangen

 • Land van aankomst is ook land van bestemming van de goederen: De klant maakt een EU-invoeraangifte en bezorgt de vervoerder een EU MRN als bewijs
 • Land van aankomst is niet het land van bestemming van de goederen:
  1. De klant maakt een transitdocument op en bezorgt de vervoerder dit document (T-document)
  2. De vervoerder maakt een transitdocument op in het douanekantoor van doorgang
 • Bij aankomst van de goederen op locatie maakt de klant een EU-douane invoeraangifte op

5. Facultatief: Goods Vehicle Movement System (GVMS)

 • De vervoerder maakt gebruik van het Goods Vehicle Movement System (GVMS) om meerder MRN’s te reduceren tot één barcode, de Goods Movement Reference (GMR)
  • Online vanaf 23 december
  • Vanaf 1 januari 2021 nodig voor transit, vanaf 1 juli 2021 voor alle ritten
  • De vervoerder kan zich nu al inschrijven voor GVMS (registratielink) met behulp van een
  •  Overzicht van welke locaties gebruik maken van GVMS. In juli 2021 zal deze lijst uitgebreider zijn.
   • Locaties die geen gebruiken maken van GVMS, opteren voor het Temporary Storage Model, waarbij goederen voor een tijd gestockeerd blijven. Bij het tijdelijk stockeren valt deze stap weg.

6. Verplicht: Kent Acces Permit

Dit kadert in Operation Brock en is enkel van toepassing in Kent. Concreet wordt dit systeem gebruikt bij de haven van Dover en de Eurotunnel.

De vervoerder vraagt een Kent Acces Permit aan

 • Voor voertuigen MTM > 7,5 ton
 • Is 24 uur geldig
 • Moet in orde zijn voor aankomst regio Kent
 • Webapplicatie (“Check a Vehicle is Ready to Cross the Border”)

Meer informatie:

Vanaf 1 januari 2021 voorziet de Britse overheid het “Check a Vehicle is Ready to Cross the Border” – applicatie. Dit laat u toe als vervoerder na te gaan of alle EU import documenten in orde zijn. Wanneer de vrachtwagen “border-ready” is, wordt dit gemeld in de SFS. Het SFS zal vorm krijgen aan de hand van een app. Opgepast: dit is niet vrijblijvend! Dit kadert in het project Operation Brock (zie hieronder). Chauffeurs die vertrekken vooraleer ze goedkeuring hebben ontvangen, krijgen een boete van 300 pond.

Via de applicatie kan de chauffeur een Kent Acces Permit krijgen. Deze is 24 uur geldig en zal de chauffeur sowieso moeten bijhebben als hij/zij de haven van Dover of de Eurotunnel bereikt. Zonder een dergelijke permit riskeert de chauffeur een boete van 300 pond.

 

Operation Brock

Vrachtwagens die naar de haven van Dover of de Eurotunnel reizen, hebben vanaf 1 januari 2021 een Kent Access Permit (KAP) nodig. Indien zij niet over een dergelijke vergunning beschikken, krijgen zij een boete van £300 en/of kan het voertuig in beslag genomen worden.

De Kent Access Permit (KAP) maakt deel uit van de handhaving van Operatie Brock. Volgens de plannen zou de vergunning digitaal (via een app) worden afgeleverd aan chauffeurs, die dan een ‘groen’ of ‘rood’ resultaat zouden krijgen van de Check a Vehicle is Ready to Cross the Border.

Zowel het rijden met een ‘rood resultaat’ (de boodschap om niet te vertrekken) of het niet gebruiken van de applicatie (en hierdoor geen geldig KAP te hebben) kunnen beboet worden.

De Britse overheid wil hiermee de hoeveelheid voertuigen die niet border-ready zijn beperken.

7. Verplicht: EU Entry Summary Declaration

De procedure en de verantwoordelijke voor het indienen van de ENS voor importgoederen bij begeleid vervoer is in ieder land anders. Daarom geven we u een overzicht.

Ter verduidelijking: bij onbegeleid transport wordt de ENS-aangifte ingediend door de rederij.

 

België

Hoewel het in principe de vervoerder is die verantwoordelijk is voor de ENS-aangifte, is er een uitzondering voor een schip dat zowel begeleid als onbegeleid transport aan boord heeft. Daar is het effectief de rederij die instaat voor het indienen van de ENS voor de volledige scheepslading.

Aangezien bij alle schepen een deel onbegeleid transport aanwezig is, zal u dus als vervoerder geen ENS-aangifte moeten indienen.

 

Frankrijk

In Frankrijk is het de vervoerder die verantwoordelijk is voor het indienen van de ENS.

De vervoerder kan de ENS-aangifte zelf doen, maar ook met behulp van een erkende douanevertegenwoordiger. In beide gevallen is het niet mogelijk om de ENS-aangifte rechtstreeks op de site van de douane in te dienen zoals dit bij de import/exportaangiften wel kan. Volgens onze Franse collega’s is het daarom noodzakelijk om met een gecertificeerd platform zoals Conex (https://www.conex.net/) of Akanea (https://akanea.com/) te werken. Zij leveren u de nodige software pakketten (tegen betaling) waardoor u zelf de ENS-aangifte kan doen.

Vanaf 1 januari 2021 moet u de ENS-aangifte indienen.

 

Nederland

Nederland hanteert hetzelfde principe als België. Alle ferrymaatschappijen nemen de ENS-aangifte bij zowel begeleid als onbegeleid vervoer op zich.

8. In orde met de bovenstaande stappen? Start uw transport.

Pas wanneer bovenstaande stappen zijn afgerond, raden wij u aan om het transport te starten. Bekijk het onderdeel ‘Procedure bij de havens‘ om meer informatie te krijgen over wat u moet doen bij welke haven.

9. Facultatief indien Eurotunnel: tracking route

Via deze webapplicatie volgt de chauffeur de correcte route bij aankomst in Folkestone.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners