Transport and Logistics Belgium zegt NEEN tegen kilometerheffing op meer Vlaamse wegen

Transport and Logistics Belgium (TLB) kon het Vlaamse plan inkijken voor een nieuwe uitbreiding van het wegennet waarop kilometerheffing betaald moet worden. Op 1 juli zou dat wegennet met ongeveer 500 kilometer uitgebreid worden.

De forse uitbreiding van het wegennet die pas enkele weken geleden doorgevoerd werd, kan onmogelijk nu al geëvalueerd zijn. Op zo’n kort tijdsbestek is het totaal uitgesloten om na te gaan of een maatregel de verwachtingen (modal shift) inlost en aan de beoogde doelstellingen (verbeteren van de verkeersveiligheid en tegengaan van sluipverkeer) beantwoordt. Dit belet de Vlaamse overheid ogenschijnlijk niet om al een verdere uitbreiding voorop te stellen.

Het gebrek aan gedegen evaluatie en de manke motivering sterken ons in de overtuiging dat de uitbreidingsgolven eigenlijk niets anders zijn dan platte belastingverhogingen die extra financiële middelen moeten genereren voor de overheid. De transportsector is die pestbelastingen grondig beu, te meer zij vooral de Belgische vervoerders treffen. Logischerwijze maken zij veel meer gebruik van het onderliggend lokaal wegennet dan hun buitenlandse collega’s.

TLB kan niet aanvaarden dat de politiek haar pijlen opnieuw op de transportsector richt. TLB laat het hier niet bij en eist spoedoverleg met minister Lydia Peeters.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners