Sociale onderhandelingen leiden niet tot sectoraal akkoord 2023-2024 in de transport en logistieke sector

Na drie dagen intensief overleg zijn de onderhandelingen in het paritair comité 140.03 afgesprongen.

Zoals jullie weten, voorziet de regering in de mogelijkheid om een koopkrachtpremie toe te kennen aan de sectoren en ondernemingen die een hoge of uitzonderlijk hoge winst in het boekjaar 2022 realiseerden.

Het is schrijnend te moeten vaststellen dat de vakbonden van mening zijn dat elk bedrijf een blanco cheque aan elke werknemer moet uitdelen, ongeacht de resultaten van de onderneming. Deze halsstarrige houding van de vakbonden houdt geen enkele rekening met de eerder toegekende indexverhogingen en de invoering van een nieuwe functieclassificatie voor het rijdend personeel. Zelfs ondanks verregaande toegevingen van de werkgeversfederaties Febetra, Transport en Logistiek Vlaanderen en UPTR kon geen akkoord bereikt worden.

Het feit dat de sector momenteel te kampen heeft met een enorme terugval in orders, de marges onder druk staan en de loonkostenhandicap door de verplichte indexatie de concurrentie met de ons omringende landen onmogelijk maakt, zijn voor de vakbonden geen argumenten. De werkgeversfederaties vrezen dat meegaan in de scenario’s die door de vakbond worden geëist de faillissementsgolf in de sector nog meer zal aanzwengelen.

De werkgevers hopen dan ook dat in de komende vakantieperiode de geesten aan vakbondszijde kunnen rijpen en hen tot meer inzicht brengen. Ondertussen zijn een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten eind juni 2023 ten einde gekomen. Het zal dan ook van de redelijkheid van de vakbonden afhangen of deze kunnen verlengd worden.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners