Haven van Antwerpen: de maat is vol voor de containervervoerders

Vervoerders die containers vervoeren van en naar de Haven van Antwerpen vormen een essentiële schakel in de logistieke keten. Zonder die vervoerders komen de containers immers niet op hun eindbestemming of op de kaai waar ze op het schip worden geladen.

Hoewel ze onmisbaar zijn, voelen vervoerders zich niet naar waarde geschat en vooral niet gerespecteerd.

De laatste jaren stijgt immers de druk op de vervoerders en hun personeel. Er zijn natuurlijk de eeuwige files op de Ring van Antwerpen, de vele wegenwerken die te pas en te onpas worden uitgevoerd zonder rekening te houden met de vervoerders, maar daarbovenop is er ook de administratieve werklast die maakt dat voor vervoerders de maat vol is.

Doordat meer en meer terminals dwingende tijdslots hebben ingevoerd, is het voor de vervoerder een echt huzarenwerk om de transporten op tijd te kunnen uitvoeren: planners moeten de ganse dag allerlei applicaties in het oog houden om toch maar een slot te vinden. Wanneer de chauffeur zijn tijdslot niet haalt, is het quasi onmogelijk om nog de dag zelf een ander slot te vinden wat leidt tot onbegrip van de klanten, mogelijke boetes door het te laat inleveren van containers en vooral een transportprijs die de kostprijs van het transport niet dekt.

Daar bovenop komt binnenkort ook dat de vrijgave van containers via de applicatie Certified Pick up (CPU) zal moeten plaatsvinden. Deze applicatie zou voor meer veiligheid in de haven moeten zorgen, maar in eerste instantie zorgt deze betalende applicatie vooral voor meer werk en stress bij de vervoerders.

Deze applicatie komt bovenop alle andere applicaties van de verschillende terminals in de haven. Vervoerders dromen al jaren van één portaal voor de ganse haven, maar botsen tegen de wildgroei aan systemen door individuele keuzes van de havenbedrijven

Ondertussen is het containertransport een echte nachtmerrie geworden waarbij de vervoerders, de planners en de chauffeurs onder constante stress moeten werken.

Het is dan ook hoog tijd dat de containervervoerders naar waarde worden geschat door de havengemeenschap.

Dit houdt ook in dat een containertransport correct wordt vergoed.

De drie transportfederaties – Febetra, TLV en UPTR – stellen vast dat de vervoerders niet anders kunnen dan de stijgende administratieve en andere kosten in hun transportprijs te verrekenen.

Het Instituut wegTransport en Logistiek België (ITLB) berekende trouwens dat de gemiddelde immobilisatiekost van een trekker-oplegger 101,50 €/uur bedraagt!

Als je te veel druk op één schakel in de ketting zet, dan breekt de ketting uiteindelijk. Dit geldt ook in de logistieke keten.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners