Accijnsverlaging doet kostprijs transport niet dalen. Doorrekenen blijft de boodschap.

De federale regering heeft beslist om de accijnzen op diesel te verlagen met 0,175 €/l.

Dit is uiteraard goed nieuws voor eenieder die zijn dieselfactuur dag na dag zag stijgen.

Voor de transportsector lost deze accijnsverlaging het probleem echter niet op. Voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton met een professionele diesel verandert dit niets aan de kostprijs. Enkel de voorfinanciering van de accijns daalt een stukje.

Niettegenstaande de maatregelen van de regering blijft de impact van de dieselprijs op de kostprijs van een transport ongewijzigd.

Van zodra de dieselprijs 1,7 euro bereikt, heeft de regering ook beslist dat het cliquetsysteem in werking treedt en zullen de accijnzen opnieuw stijgen.

Wanneer het cliquetsysteem in voege treedt, is het dan wel van essentieel belang dat ook het niveau van de professionele diesel opnieuw mee evolueert.

Is dit niet het geval dan betekent dit dat de impact van de dieselprijs op de kostprijs ook groter wordt. In om het even welk scenario heeft de vervoerder geen andere keuze dan alle kostprijsstijgingen integraal en zo snel mogelijk aan de klant door te rekenen.

 

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners