Steun de slachtoffers van de overstromingen

De overstromingen van 15 en 16 juli 2021 waren onverwacht hevig. Duizenden gezinnen zijn alles kwijt en hebben hulp en bijstand nodig. Daarom worden er op het terrein steeds meer initiatieven genomen om de slachtoffers voedsel, kleding en eerste levensbehoeften te bezorgen. Ook de logistieke behoeften zijn enorm.
Het VIL, Logistics in Wallonia en de transportfederaties hebben hun krachten gebundeld en doen een oproep aan de transport- en logistieke bedrijven.

Het doel is transport- en logistieke bedrijven uit te nodigen hun transport- en/of logistieke capaciteit ter beschikking te stellen van de hulpdiensten en burgerinitiatieven zodat zij zo snel mogelijk hulp kunnen leveren. Vooral aan vervoer onder geleide temperatuur en -opslag van levensmiddelen is er een grote nood.

Als u voertuigen of opslagruimte beschikbaar heeft, vragen wij u deze in te voeren in de Logimarket database die u hier kunt vinden.

Deze website, die eerder in het kader van de Covid-pandemie werd gelanceerd, maakt het mogelijk logistieke diensten te bekijken die bedrijven bereid zijn ter beschikking te stellen.

Elke onderneming die dit wenst, wordt verzocht een account aan te maken en vervolgens een aanbod te plaatsen met vermelding van:

  • De aard van de verleende dienst (vervoer of opslag);
  • De kenmerken van deze diensten (met name temperatuurcontrole);
  • De actieradius van deze diensten (bv. 50 km rond Aalst);
  • De duur gedurende welke deze diensten beschikbaar kunnen worden gesteld;

Hulpdiensten en burgerinitiatieven kunnen dan via deze website in contact komen met de bedrijven die een aanbod hebben geplaatst.

Alvast bedankt voor uw steun en solidariteit!

 

Voor meer info, contacteer onze informatiedienst (02/421.51.75 of info@febetra.be).

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners