Spoor- en Transportfederaties samen in de bres voor de mobiliteit

Febetra en het Belgian Rail Freight Forum lanceren samen een concreet voorstel om de mobiliteit in België te stimuleren. Ze pleiten voor een vergoeding voor transporteurs die hun cargo van de weg naar het spoor overslaan – een handeling die momenteel nog te duur uitkomt. Deze maatregel zou transporteurs kunnen helpen om jaarlijks 750.000 vrachtwagenritten uit de file te halen. De combinatie van weg- en spoorvervoer is volgens beide organisaties hoognodig om de mobiliteit en logistieke voortrekkersrol van België te waarborgen.

De toekomst van de mobiliteit in België is allerminst rooskleurig. Vandaag staan we al vast in het verkeer, gemiddeld zo’n 44 uur per bestuurder per jaar.[1] Met de 27% toename van het vrachtvervoer tegen 2040 zal dit probleem alleen maar toenemen.[2] Om een volledige immobilisatie in de nabije toekomst te vermijden, moet dringend werk gemaakt worden van een duurzame en intelligente transportmix, waarbij cargo niet alleen over de weg, maar deels ook per spoor of via het binnenwater vervoerd wordt.

Philippe Degraef, directeur van Febetra: “Wegververvoerders en spooroperatoren redeneren hoe langer, hoe meer in termen van modale complementariteit. Die mentale klik is al een tijdje gemaakt. Nu komt het erop aan om die ook in daden om te zetten.”

En daar wringt het schoentje. Wegvervoerders willen wel een deel van hun trafiek naar het spoor of binnenwater overhevelen, maar dienen die plannen op te bergen omwille van het kostenplaatje. Goederen naar het spoor overhevelen, vergt immers een extra handeling en dus een extra operationele kost van gemiddeld 40 euro.[3] Daarnaast zijn ook investeringen in specifieke infrastructuur en materieel broodnodig.

Febetra en het Belgian Rail Freight Forum zijn ervan overtuigd dat veel meer wegvervoerders vaker multimodale diensten zouden ontwikkelen op zowel korte- als langeafstandstrajecten, wanneer de huidige kostenhandicap weggewerkt wordt. Daarvoor zijn nodig:

  • steunmaatregelen voor wegvervoerders die investeren in aangepaste infrastructuur of materieel, zoals reachstackers, containers, multimodale trailers enz.
  • vergoeding van de overslagkost in de vorm van een cheque van € 40 voor elke unit die een wegvervoerder op het spoor of een andere duurzame modus zet.

Paul Hegge, vertegenwoordiger van het Belgian Rail Freight Forum: “Via een overslagcheque kan de overheid de wegvervoerders compenseren voor het overhevelen van en naar de meest efficiënte vervoersmodus. Zo kunnen we jaarlijks 750.000 truckritten uit het verkeer in België halen en dagelijks 1.000 verliesuren in file vermijden.

Tot slot onderstrepen het Belgian Rail Freight Forum en Febetra dat beide voorstellen een positief effect zullen hebben op de modal shift, de congestie en het milieu.

[1] Bron te raadplegen in het memorandum van het Belgian Rail Freight Forum.

[2] Bron: Federaal Planbureau (2019)

[3] Een gemeenschappelijke studie door Febetra en het Belgian Rail Freight Forum raamde de gemiddelde overslagkost op € 40 per handling per unit (van truck naar trein of omgekeerd).

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners