Nieuwe uitbreiding netwerk kmheffing – Febetra niet blij met veelvuldige wijzigingen

Febetra moet met lede ogen vaststellen dat de kilometerheffing voor vrachtwagens in twee jaar tijd is uitgegroeid tot een systeem met verschillende snelheden naargelang het gewest. De transportsector vraagt rechtszekerheid op lange termijn en een betere samenwerking tussen de gewesten.

In de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams parlement werd vandaag de tweede editie van een studie over de kilometerheffing voorgesteld. In de studie wordt voorgesteld om het netwerk waarop de kilometerheffing van toepassing is, uit te breiden met wegen waarop ontwijkingsgedrag is vastgesteld. Het betreft de A11, de N 36 en de N722.

De studie toont duidelijk aan dat vrachtwagens niet massaal het betold wegennet ontwijken. Het tijdsverlies en het verhoogd brandstofgebruik op het onbetold wegennet maken dat vervoerders op het betold wegennet blijven.

Na de Waalse indexering en de uitbreiding van het betold wegennet zowel in Vlaanderen als in Wallonië op 1 januari, de Vlaamse en Brusselse indexering op 1 juli, wordt er alweer aan het systeem gemorreld.

Febetra wijst erop dat deze wijzigingen enkel prijsverhogend zijn en geen enkele impact hebben op de mobiliteit.

Wordt het systeem toch gewijzigd dan vraagt Febetra aan de drie gewesten om alles samen te bundelen op één en dezelfde datum, namelijk 1 januari. Dit laat de vervoerder toe om alle wijzigingen mee te nemen naar de prijsonderhandelingen die gewoonlijk op het eind van het jaar plaatsvinden.

Het systeem van de kilometerheffing legt bovendien nog steeds een zware druk op de schouders van de vrachtwagenchauffeurs die voortdurend moeten waken over het goed functioneren van de “on board unit”. Valt het toestel in panne dan heeft de chauffeur drie uur de tijd om het te vervangen, wat dan ook voor de nodige stress zorgt en boze reacties uitlokt van klanten die niet op tijd werden beleverd. Febetra blijft pleiten voor een oplossing waarbij de chauffeur zijn dagtaak kan afwerken en het toestel slechts hoeft te vervangen bij terugkeer in de onderneming.

Tot slot vindt Febetra dat er werk moet gemaakt worden van een kilometerheffing voor alle weggebruikers. Dan pas zal er een positieve impact zijn op de mobiliteit. Door de kilometerheffing te beperkten tot de vrachtwagens, moet de transportsector beduidend meer betalen om langer en vaker in de file te staan.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners