Mobility Package (rij- en rusttijden,cabotage, detachering): wat is het standpunt van Febetra?

Momenteel worden er binnen het Europees parlement debatten gevoerd over het mobility package. Deze week ligt de focus o.a. op cabotage, detachering van werknemers, toegang tot het beroep/markt en
rij- en rusttijden.

De voorgestelde maatregelen kunnen een grote impact hebben op onze Belgische transportsector.

Na een periode van intensieve lobbying waarbij wij onze standpunten uitvoerig hebben kenbaar gemaakt, heeft Febetra samen met een aantal buitenlandse beroepsorganisaties uit Frankrijk, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Nederland en Duitsland (FNTR, NLA, TLN & BGL) nogmaals contact opgenomen met de leden van het Europees parlement om onze gemeenschappelijke standpunten te onderstrepen.

Wat cabotage betreft, zijn wij gekant tegen elke verdere liberalisering van de cabotage zolang er op sociaal vlak geen verdere toenadering is tussen de Lidstaten. We verwelkomen ook het voorstel om de cabotageregels toe te passen op voertuigen vanaf 2,5 t en onderstrepen het belang van efficiënte controles. Het voor- of natraject over de weg van een gecombineerd vervoer dient ook als cabotage gedefinieerd te worden.

Inzake de detachering van werknemers geven we de voorkeur aan het voorstel van de Europese commissie als startpunt waarbij er voor het wegvervoer, gezien het zeer sterk mobiel karakter van onze werknemers, een specifieke wetgeving wordt opgesteld. Deze wetgeving dient ook van toepassing te zijn op internationaal vervoer.

Omtrent de rij- en rusttijden, zijn we voorstander van meer flexibiliteit inzake de onderbrekingen en terugkeer naar huis. Het fenomeen van chauffeurs die maandenlang uithuizig zijn moet bestreden worden. Chauffeurs moeten in de mogelijkheid gesteld worden om om de drie weken terug te keren naar het land waar hun werkgever gevestigd is. De normale wekelijkse rust in de cabine dient verboden te blijven behalve indien het voertuig zich op een gecertificeerde parking bevindt.

Wat de tachograaf betreft, verzetten we ons tegen de invoering van een zogenaamde “slimme” tachograaf waarbij de chauffeur nog altijd manueel elke grensovergang moet ingeven. Wij eisen dat de slimme tachograaf wordt ingevoerd op het moment dat het toestel elke grensovergang automatisch registreert.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners