Uitreiking IRU-diploma’s 2017

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer. Als beroepsorganisatie is Febetra zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboys”, die in de media komen, ook zeer degelijke en betrouwbare vrachtwagenbestuurders bestaan.

Dit jaar zijn er in België 75 laureaten en vorige zaterdag, 9 december werden de diploma’s uitgereikt.

Om voor een I.R.U-diploma in aanmerking te komen dient een beroepsbestuurder aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  •  Sinds tenminste 5 jaar in dienst zijn van dezelfde onderneming;
  •  Op ononderbroken wijze sinds 20 jaar zijn beroep uitoefenen, en dit tot volledige voldoening van zijn huidige werkgever en van zijn vorige werkgevers;
  •  In zijn hoedanigheid van nationaal of internationaal beroepschauffeur reeds een minimum van 1.000.000 km hebben afgelegd;
  •  Door zijn schuld geen ernstig verkeersongeval veroorzaakt hebben gedurende de laatste 20 jaar;
  •  Geen ernstige inbreuken gepleegd hebben op de verkeers-, douane- of administratieve voorschriften van zijn land of van de landen die hij bezocht gedurende de laatste 5 jaar.

De lijst van de Belgische vrachtwagenbestuurders die zich met trots houder mogen noemen van het I.R.U.-diploma vindt u hier.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners