Zonder efficiënte controles is herziening detacheringsrichtlijn maat voor niets

Gisteren hebben de Europese ministers van Werk bevestigd dat de notie ”detachering” ook van toepassing is op de transportsector, doch dat de specifieke regels omwille van het mobiel karakter van de werknemers in de transportsector aan de hand van een zogenaamde “lex specialis” in het kader van de “Mobility Package” zullen geconcretiseerd worden.

Febetra wenst het principe van “Gelijk loon voor gelijk werk toe” in de lex specialis geïntegreerd te zien.. Dit zou een verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie, waarin alleen sprake is van “minimumloon”.

Febetra roept alle instanties op, die bij de werkzaamheden van de “lex specialis” betrokken zijn, om het aspect “Efficiënte controles” vooral niet uit het oog te verliezen en erop toe te zien dat de regels in de praktijk toepasbaar zijn.

Het heeft weinig zin om energie te investeren in nieuwe regels, als achteraf blijkt dat ze oncontroleerbaar et/of onwerkbaar zijn.

Indien de controlediensten het vertikken om informatie uit te wisselen of niet bereid zijn om over de grenzen heen samen te werken, zoals dat in het verleden veelal het geval geweest is, dan zullen we geen stap verder staan in de strijd tegen sociale dumping.

In zo’n complexe materie als de detachering van werknemers, is het absoluut geen luxe, maar een echte must om te kunnen beschikken over efficiënte tools die het mogelijk maken om na te gaan of de regels in de praktijk correct nageleefd worden.

 

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners