Vlaamse dronecluster EUKA EN FEBETRA willen samenwerken aan innovatietrajecten rond drones in transport en logistiek

Om de drone industrie alle kansen te geven binnen de logistieke en transportsector, hebben Euka, dronecluster voor Vlaanderen en Febetra, de federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners een intentieovereenkomst ondertekend.

“Het doel van deze intentieovereenkomst is een wisselwerking tot stand te brengen tussen de drone industrie en de logistieke en transportsector”, zegt Benny Smets, voorzitter van Febetra. “Daarbij wordt er gestreefd naar marktklare oplossingen voor de logistieke en transportsector.”

“Drones kennen talrijke toepassingen. Ook voor de logistieke en de transportsector zouden drones een opportuniteit kunnen betekenen. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan het leveren van goederen met drones, maar ook het gebruik van drones bij het beheren van magazijnen op het vlak van bewaking maar ook op het vlak van orderverzameling”, zegt Mark Vanlook, cluster manager bij EUKA.

Naast het tot stand brengen van marktklare oplossingen, zullen beide organisaties zich ook buigen over het wetgevend kader om na te gaan welke de drempels zijn. Concreet zal deze samenwerking zich uiten in het opstarten van een werkgroep en het organiseren van evenementen rond drones en hun industriële toepassingen in de logistieke en transportsector.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners