Haven van Antwerpen: vervoerders zijn ellenlange wachttijden aan containerdepot GCS (Linkeroever) beu. Febetra, TLV en UPTR vragen structurele maatregelen.

Sinds de zomer 2016 worden transporteurs geconfronteerd met lange wachttijden aan het containerdepot GCS op Linkeroever. Vrachtwagens moeten uren aanschuiven om een lege container op te zetten of af te zetten.

Deze nutteloze wachturen kosten de vervoerder handenvol geld en hebben tot gevolg dat de dagplanning niet kan afgewerkt worden en dat het respecteren van de rij- en rusttijden in het gedrang komt.

Sinds augustus 2016 blijven de lange wachttijden maar aanslepen. Bovendien blijven de volumes verder stijgen bij GCS waardoor deze wachttijden nog meer zullen oplopen. Vervoerders schuiven gemiddeld 2,5 uur aan telkens zij een lege container op- of afzetten. Elk uur dat de vrachtwagen staat aan te schuiven, kost de vervoerder gemiddeld meer dan 70 €.

 GCS heeft ondertussen enkele aanpassingen doorgevoerd maar deze zijn ruim onvoldoende. Tijdens recent overleg met GCS en de vervoerders werden bijkomende ingrepen op aangekondigd, maar deze zullen wellicht niet voor de zomer gerealiseerd zijn.

Febetra, TLV en UPTR dringen aan op structurele maatregelen die op korte termijn soelaas kunnen brengen en die de totale bezoektijd bij GCS tot maximum één uur beperken. De beloofde capaciteitsuitbreiding moet snel een feit worden. De kosten voor de wachttijden kunnen onmogelijk door de sector gedragen worden.

Tot slot is de transportsector al geruime tijd vragende partij voor een rechtstreekse dialoog met de rederijen.

De vervoerders hebben ondertussen geen andere keuze dan deze aanzienlijke meerkost integraal te gaan doorrekenen.

 

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners