Kilometerheffing: vanaf 01/04/2016 stijgt transportprijs nationaal vervoer met gemiddeld 7,94%

Vanaf 1 april 2016 gaat de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton van start in de drie gewesten.

Het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) berekende de impact van deze kilometerheffing op de kostprijs van een transport op basis van de officiële tarieven van de kilometerheffing.

De impact is aanzienlijk. Voor het algemeen nationaal vervoer stijgt de kostprijs van een transport met gemiddeld 7,94%. Voor stukgoed bedraagt dit gemiddelde 8,02%.

Voor transporten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat ervoor gekozen heeft om alle wegen te belasten, ligt deze impact nog veel hoger. De kost van een transport in Brussel stijgt gemiddeld met 12,40%.

Omwille van de uiterst krappe marges in de transportsector zullen vervoerders dus geen andere keuze hebben dan deze aanzienlijke meerkost door te rekenen.

Ook de klanten van de vervoerders zullen geen andere keuze hebben dan deze meerkost te aanvaarden aangezien de wetgeving bepaalt dat het verboden is om transporten te laten verrichten tegen een ongeoorloofd lage prijs.

Febetra wijst er verder op dat Satellic, de uitbater van het systeem, vervoerders verplicht om via kredietkaarten of tankkaarten de tol te betalen. Vervoerders kunnen dus de kilometerheffing niet rechtstreeks aan Satellic betalen, wat uiteraard ook tot meer kosten leidt.

Febetra vindt het niet kunnen, dat een belasting moet betaald worden via een commerciële tussenpersoon en vraagt dan ook dat Satellic dringend werk maakt van de mogelijkheid tot rechtstreekse betaling.

Reeds in 2012 legde Febetra deze vraag voor aan de bevoegde instanties, maar zonder succes.

Febetra kan alleen concluderen dat de kilometerheffing een fiscale maatregel is zonder enig effect op de mobiliteit, waar alleen de gewesten en Satellic beter van worden.

De Belgische transportsector kan deze lasten niet verder blijven dragen, en uiteindelijk zal de consument de rekening betalen.

Voor meer informatie: Isabelle De Maegt – Tel.: 02/421.51.75.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners