Tolvrije Liefkenshoektunnel: the proof of the pudding is in the eating

Onlangs publiceerde het Verkeercentrum Vlaanderen een studie over de effecten van het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel.

Op basis van een verkeersmodel en gegevens uit 2009, wordt er in deze studie geconcludeerd dat het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel een afname van het verkeer in de Kennedytunnel tot gevolg heeft, maar dat deze afname slechts beperkt is.

Febetra vindt het positief dat deze studie werd uitgevoerd, maar het blijft natuurlijk maar een theoretische studie de bovendien gebaseerd is op gegevens van 2009.

Febetra benadrukt bovendien dat er geen wonderoplossingen bestaan om de doorstroming rond Antwerpen te verbeteren. Er is nood aan een reeks maatregelen die op korte termijn de mobiliteit in de Antwerpse regio kunnen verlichten. De 33 maatregelen die door de Vlaamse regering werden aangekondigd zijn zeker een stap in de goede richting, maar er is meer nodig.

Febetra blijft ervan overtuigd dat er nood is aan een proefproject met een tolvrije Liefkenshoektunnel waarbij duidelijk zal kunnen waargenomen worden of dit een positieve impact heeft op de doorstroming van het verkeer.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners