Febetra verheugd: Proefproject in Vlaanderen weldra realiteit

Ongeveer een jaar geleden keurde de Vlaamse regering een decreet goed dat een proefproject met langere en zwaardere vrachtwagens (LZV) of ecocombis moest toelaten.

Dit decreet diende nog aangevuld te worden met een uitvoeringsbesluit dat de praktische modaliteiten van het proefproject moest bepalen.

Vandaag heeft de Vlaamse regering dit ontwerp van besluit goedgekeurd en wordt het voor advies voorgelegd aan de MORA en de Raad van State.

Vijf jaar na de resolutie van het Vlaams parlement waarin er aan de Vlaamse regering werd gevraagd om de nodige stappen te zetten om een proefproject voor LZV’s op te zetten, krijgt dit proefproject stilletjes aan concreet vorm.

Deze LZV’s zijn maximum 25m25 lang en kunnen tot 60 ton wegen. Door de inzet van dergelijke voertuigen zijn minder ritten nodig om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren. Minder voertuigen betekent ook minder congestie en een positieve impact op het milieu. LZV’s kunnen tot dertig procent meer vervoeren dan een standaard vrachtwagen, wat leidt tot vijftien tot dertig procent minder ritten, vijf tot vijftien procent minder brandstof en vijf tot vijftien procent minder NOx- en CO2-uitstoot. Bovendien zijn er geen negatieve gevolgen voor de infrastructuur, integendeel.

Het spreekt uiteraard voor zich dat een dergelijk proefproject moet gepaard gaan met voorwaarden inzake opleiding, verkeersveiligheid en uitrusting van het voertuig en dat ecocombis voornamelijk dienen ingezet te worden op ons autosnelwegennet.

Een aantal Belgische vervoerders die steeds op zoek zijn naar vernieuwende projecten, hebben al een concreet plan met LZV’s uitgewerkt en wachten nu met veel spanning op het startschot.

Febetra heeft steeds gepleit voor een dergelijk proefproject en is dan ook zeer verheugd over de beslissing van de regering. Het toont dat Vlaanderen ook innovatie in de transportsector wenst te ondersteunen.

In Nederland heeft men trouwens al meer dan tien jaar geleden de voordelen van LZV’s ontdekt en ondertussen rijden er ongeveer 1000 combinaties rond. Officiële studies zijn zeer positief over de resultaten en bewijzen trouwens ook dat ecocombis geen gevaar zijn voor de binnenvaart of de spoorwegen, maar eerder een stimulans omdat ook het voor- en natraject van een transport via spoor of binnenvaart op een meer efficiënte manier plaatsvindt.

Febetra zal met volle overtuiging verder werken aan de organisatie van dit proefproject.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners