Febetra veroordeelt Franse rijverboden

Febetra betreurt ten zeerste dat men in verscheidene Franse departementen gemakshalve naar de zwaarste middelen grijpt en bij de minste sneeuwval een totaal rijverbod voor vrachtwagens uitvaardigt.

Ten gevolge van die rijverboden staan vele Belgische vrachtwagenchauffeurs sinds maandagavond vast op overvolle parkings en op pechstroken, ver weg van alle faciliteiten en zonder eten en drinken.

De gestrande chauffeurs worden door de Franse autoriteiten aan hun lot overgelaten.

Febetra kan begrijpen dat er maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid te garanderen, maar is van mening dat de door talrijke Franse prefecten uitgevaardigde rijverboden voor vrachtwagens buiten alle proporties zijn.

Tot slot lijken de Franse autoriteiten niet te beseffen welke impact hun beslissingen hebben op de economie in het algemeen en op de transportsector in het bijzonder.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners