Febetra-enquête: hoe vrachtwagen(on)vriendelijk zijn de Vlaamse gemeenten?

De vrachtwagen speelt een essentiële rol in onze economie: 85 % van de transporten vinden plaats over een afstand van minder dan 150 km. Over dergelijke korte afstanden is de vrachtwagen over het algemeen de enige mogelijke optie.

De vrachtwagen heeft zijn succes te danken aan zijn intrinsieke kwaliteiten: zijn niet te evenaren flexibiliteit, waardoor elk punt op de landkaart op om het even welk tijdstip kan bereikt worden. Industrie- en KMO-zones, die zoals geweten quasi steeds in de nabijheid van belangrijke verkeersknooppunten ingeplant worden, supermarkten, winkels in dorpskommen of stadscentra kunnen nu eenmaal op geen enkele andere manier dan over de weg bevoorraad worden.

Toch moet men vaststellen dat de vrachtwagen vaak stiefmoederlijk wordt behandeld en dat overheden allerlei maatregelen in het leven roepen om vrachtwagens te weren en vrachtwagenchauffeurs het leven zuur te maken.

Teneinde op een objectieve manier te kunnen beoordelen hoe vrachtwagen(on)vriendelijk de lokale overheden zijn, stuurde Febetra naar de 302 Vlaamse gemeenten een vragenlijst inzake het gemeentebeleid voor vrachtvervoer. Van de 302 Vlaamse gemeenten aan wie wij deze vragenlijst stuurden, hebben 198 gemeenten ons de ingevulde vragenlijst teruggestuurd. En wat leren hun antwoorden ons? 

Quasi 80% van de Vlaamse gemeentes beperkt de toegankelijkheid van vrachtwagens op hun wegennet. Bovendien verbieden 3 op de 10 gemeentes het parkeren van vrachtwagens in de bebouwde kom. Slechts weinig gemeentes (40,91 %) voorzien bovendien een parking of parkeerplaatsen voorbehouden voor vrachtwagens en enkel 8 gemeentes beschikken over een “beveiligde” parking.

Wat de wegenwerken betreft, is vrij duidelijk dat Vlaanderen momenteel één grote werf is: in ruim 80% van de gemeentes zijn immers wegenwerken gepland en 8 op de 10 gemeentes houdt effectief rekening met de doortocht of het laden en lossen van vrachtwagens.

Op basis van 5 criteria (parking voor vrachtwagens, tolerantie bij het parkeren, parkeren in bebouwde kom, laad- en loszones en toegankelijkheid wegennet) hebben wij een rangschikking van de gemeentes opgesteld. Twee gemeentes delen de eerste plaats: Aalter en Arendonk en krijgen de titel van “vrachtwagenvriendelijke” gemeente.

Febetra betreurt te moeten vaststellen dat veel meer gemeentes onderaan het klassement bengelen en dus liever de vrachtwagen kwijt dan rijk zijn. Hierbij wordt maar al te dikwijls vergeten dat vrachtwagenchauffeurs ook in deze gemeentes wonen!

Op basis van deze enquête, waarvan u de volledige resultaten hier treft, vraagt Febetra dan ook dat er samen met de sector overleg wordt gepleegd zodat er in de Vlaamse gemeentes een evenwicht kan gevonden worden tussen economisch belang en leefbaarheid.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners