Studies Vlaamse kilometerheffing: Inflatoir effect op economie zeker – vrees voor verdere daling rendabiliteit vervoerders

Vandaag werden in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement twee studies over de weerslag van de kilometerheffing voor vrachtwagens op het bedrijfsleven voorgesteld. Hoewel de studies geen eensluidend beeld geven van de economische impact, zal de Vlaamse kilometerheffing voor vrachtwagens volgens Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV)  en Febetra hoe dan ook een negatieve impact hebben op de rendabiliteit van de transportbedrijven en een inflatoir effect geven op de economie.

Febetra en TLV vragen de Vlaamse overheid voldoende aandacht te hebben voor het feit dat veel KMO’s – nog steeds het hart van de Vlaamse economie – actief zijn in een bepaalde niche in de markt of op een bepaalde geografische bestemming. De invoering van een kilometerheffing kan de bedrijfssituatie in specifieke gevallen dan ook ernstig hypothekeren. Zo zal voor de niche van afhandeling van maritieme trafieken van en naar het Ruhrgebied, de concurrentie met Nederland, waar de kilometerheffing niet wordt ingevoerd, de positie van de Belgische vervoerder verzwakken.

In het algemeen zal volgens TLV en Febetra de kilometerheffing hoe dan ook een daling van de rendabiliteit van de transportbedrijven betekenen. Daarbij speelt de hoogte van de tarieven uiteraard een cruciale rol. Dit wordt aangetoond in beide studies. Febetra en TLV maken zich zorgen over hoe de transportondernemers er zullen in slagen om alle toekomstige kosten van de kilometerheffing door te rekenen aan de klanten in een al bikkelharde concurrentiestrijd. Een inflatoir effect van de kilometerheffing is hoe dan ook het resultaat.

Op basis van deze studies vinden TLV en Febetra het meer dan ooit noodzakelijk om met de bevoegde overheden samen te werken aan de concrete invulling van een kilometerheffing. De organisaties wensen dan ook in de komende maanden en jaren constructieve gesprekken te voeren over o.a. de tarieven (hoogte en voorspelbaarheid). Voorts willen Febetra en TLV met de overheid samen onderzoeken welke mogelijke flankerende maatregelen kunnen genomen worden om de impact van de invoering van de kilometerheffing voor de vervoerders minimaal te houden en tegelijk de werkgelegenheid in een zeer belangrijke economische sector te verankeren. Een verdere verzwakking van de concurrentiële positie van de sector ten opzichte van ondernemers in andere EU-landen is voor TLV en Febetra onaanvaardbaar.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners