Masterplan 2020: Febetra heeft gemengde gevoelens

Febetra heeft kennis genomen van het door de Vlaamse regering voorgestelde Masterplan 2020. Het betreft een ambitieus plan met talrijke positieve elementen zoals de aanpak van de E34/E313, de E19 en de A12 zuid, de aanleg van de A102 en het scheiden van doorgaand en stedelijk verkeer. Febetra kan deze beslissingen enkel maar toejuichen.

Febetra benadrukt echter dat een beslissing over een derde Scheldekruising niet opnieuw mag worden uitgesteld.

Omdat deze derde Scheldekruising nog steeds verre toekomstmuziek blijft, onderstreept Febetra de noodzaak aan korte termijnmaatregelen die de mobiliteit kunnen helpen.

Febetra blijft dan ook pleiten voor een tolvrije Liefenshoektunnel en een volwaardige verbinding tussen de E17 en de E34. De voorgestelde ingrepen in het Waasland kunnen zeker niet als een volwaardige verbinding worden bestempeld.

Bovendien blijft het openhouden van de Kennedytunnel voor het vrachtverkeer essentieel zodat vrachtwagens geen onnodige kilometers, die bovendien een negatieve impact hebben op het milieu, moeten rijden.

Febetra is bovendien uitermate bezorgd over de financiering van dit Masterplan 2020 en onderstreept dat dit zeker niet uitsluitend op de rug van de transporteurs kan gebeuren.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners