Douaniers maken misbruik van hun politionele bevoegdheid

Febetra heeft met grote verbazing kennis genomen van de voor morgen aangekondigde acties door de douane.

Douaniers plannen controles op het vrachtvervoer om te protesteren tegen de geplande overstap van zo’n driehonderd personeelsleden van het ministerie van Financiën naar de Vlaamse Gemeenschap.

Febetra betwist uiteraard niet het nut van controles wanneer ze tot doel hebben om de verkeersveiligheid te verhogen of om de oneerlijke concurrentie in de sector tegen te gaan.

Controles mogen echter niet misbruikt worden om syndicale eisen van douaniers kracht bij te zetten.

Het is nu al duidelijk dat deze controles de transportsector veel schade gaan berokkenen en dat vrachtwagens talrijke uren onterecht zullen stilstaan. Bovendien zijn het de transporteurs die aan het einde van de dag de rekening zullen moeten betalen.

Onze sector wordt momenteel hard getroffen door de crisis en kan een dergelijke actie missen als kiespijn.

Febetra vraagt dan ook met aandrang aan de overheid om deze geplande controles te verhinderen zodat er geen misbruik wordt gemaakt van de politionele bevoegdheid die aan de douaniers werd toegekend.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners