Transportvakbonden verwarren rijtijd met arbeidstijd

Momenteel wordt er binnen het Europees parlement een voorstel van de Europese commissie betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen, besproken.

Tot nu toe vallen zelfstandige chauffeurs niet onder deze richtlijn.

Voor UPTR, SAV en Febetra, de drie beroepsorganisaties van wegtransportondernemingen, is de notie « arbeidstijd » een juridische term eigen aan de sociale wetgeving, die dus enkel de loontrekkende werknemers betreft .

Febetra, SAV en UPTR pleiten ervoor dat deze uitzondering blijft behouden en dat de arbeidstijd niet van toepassing wordt op zelfstandige chauffeurs.

De drie federaties onderstrepen dat het recht tot werken een fundamentele waarde is van onze maatschappij en er is dan ook geen enkele objectieve reden die het zou rechtvaardigen om het op zo’n zware manier te schenden.

Beweringen als zou de uitsluiting van zelfstandige chauffeurs leiden tot meer verkeersonveiligheid, zijn volledig uit de lucht gegrepen.

Zelfstandige chauffeurs zijn immers ook onderhevig aan de rij- en rusttijden en mogen niet meer uren rijden dan chauffeurs in loondienst.

Er is bovendien geen enkele statistiek of onderzoek die aantoont dat zelfstandige chauffeurs meer ongevallen veroorzaken dan chauffeurs in loondienst.

SAV, UPTR en Febetra zijn van oordeel dat de manier waarop er momenteel verwarring wordt gezaaid in dit dossier, helemaal niet de goede aanpak is om de netelige kwestie van de schijnzelfstandigen aan te pakken.

Deze problematiek vraagt immers een globale Europese oplossing die zich zeker niet mag beperken tot enkel de transportsector.

Volgens UPTR, Febetra en SAV is het evenwel niet aanvaardbaar dat de zelfstandige chauffeurs die alle bestaande regels van het spel naleven, gestraft zouden worden in hun zelfstandige activiteit die met rijden niets van doen heeft.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners