Oosterweel met tunnel: SAV en Febetra benadrukken belang verbinding E17-Liefkenshoek

Vertraging mobiliteitsprojecten rond Antwerpen niet aanvaardbaar

SAV, de Koninklijke Beroepsorganisatie Goederenvervoerders Vlaams gewest en Brussels hoofdstedelijk gewest, en Febetra, de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners, reageren gezamenlijk op het nieuws dat een volledig tunneltraject als beste oplossing uit een vergelijkende studie komt van ARUP. De Vlaamse vervoerders en logistieke ondernemers vrezen dat deze nieuwe elementen bijkomende vertragingen zullen veroorzaken. Ze dringen dan ook aan dat de Vlaamse regering het nodige doet om elke verdere vertraging te vermijden. Peeters II moet ook dringend werk maken van de realisatie van een volwaardige verbinding tussen E 17 en Liefkenshoek.

Beide beroepsorganisaties hebben puur verkeerstechnisch geen voorkeur tussen een tunnel en een tunnel-brug combinatie en beseffen dat niet elke industriezone een afrit kan hebben. Ze gaan er dan wel van uit dat de variant die een volledig tunneltracé voorziet, ook zal geschikt zijn voor ADR vervoer, en dat er niet zal moeten ingeboet worden op capaciteit. Febetra en SAV betreuren trouwens nog steeds dat de Kennedytunnel voor vrachtwagens zou verboden worden na de opening van de Oosterweelverbinding en pleiten voor een Kennedytunnel die op zijn minst toegankelijk blijft voor vrachtwagens in noodgevallen. Een consequente controle op de naleving van deze puur “financiële” verbodsmaatregel zal niet evident zijn. Idealiter dient de Kennedytunnel open te blijven voor het vrachtvervoer want de Vlaamse vervoerders vinden het niet kunnen dat door het verbod aan de Kennedytunnel vrachtwagens massaal omwegen zullen moeten maken (vb. komend vanuit E 19 vanuit Mechelen met bestemming E 17), en derhalve verplicht worden om gevoelig meer kosten en te maken en meer CO2 uitstoot te veroorzaken.

Meer fundamenteel zijn SAV en Febetra er vast van overtuigd dat de realisatie van de Oosterweelverbinding alleen de mobiliteitsproblemen in de regio niet kan oplossen. Een steeds belangrijker deel van het vrachtverkeer heeft er namelijk de noordelijke linkeroever als bestemming of oorsprong, en deze tendens zal zich in de toekomst nog verscherpen. Het is dan ook de hoogste tijd dat er ook een volwaardige verbinding komt tussen de E 17 en Liefkenshoek. Deze wegverbinding moet minstens een configuratie kennen van 2×2 rijstroken. Wordt dit niet gerealiseerd, dan zal ook in de toekomst alle vrachtverkeer komende uit of met bestemming het westen tot vlakbij de Schelde ter hoogte van Zwijndrecht moeten rijden. Op die manier kan de Oosterweelverbinding alleen de steile ambities nooit waar maken en blijven de bottlenecks waar ze vandaag al bestaan.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners