Soort leden

Enkel Belgische vervoerders van goederen voor rekening van derden in het bezit van een nationale of communautaire vergunning of logistieke dienstverleners kunnen lid zijn van Febetra. De leden worden vertegenwoordigd door een Raad van Beheer waarvan de beheerders worden verkozen tijdens de Algemene Vergadering.

Ook bedrijven die nauw in verbinding staan met de transportwereld kunnen toetreden tot Febetra. Als zij niet beschikken over een transportvergunning en ook geen logistieke dienstverlener zijn, krijgen zij het statuut van “toegevoegd lid “. De toegevoegde leden zijn niet stemgerechtigd binnen de Algemene Vergadering van Febetra.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners