De statuten van Febetra houden vanzelfsprekend rekening met de geregionaliseerde structuur van België.

In 1991 werden Febetra Vlaanderen en Febetra Wallonië & Brussel opgericht. Deze Vlaamse en Waalse vleugel spitsen zich vooral toe op geregionaliseerde transportgebonden materies.

Febetra Wallonië & Brussel richt zich tot de Waalse en Brusselse leden van Febetra en buigt zich regelmatig over materies die onder de bevoegdheid van de Waalse en Brusselse autoriteiten vallen zoals o.a. wegeninfrastructuur, milieu, afvaltransporten, …

Ook de verkeersveiligheid staat centraal. Vertegenwoordigers van Febetra zetelen als enige beroepsorganisatie van het goederenvervoer over de weg in l’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners