fr

Security Dag

De Commissie Security van Febetra organiseert op 14 september 2022 haar eerste Security Dag in de kantoren van Febetra te Brussel. Programma 09u45 Onthaal 10u00 Verwelkoming door de heer Herwig Vanhoey, voorzitter van de Commissie Security van Febetra 10u15 Transport Crime in Belgium & Europe: an update, Wim Dekeyzer, Transport Crime Investigator 10u45 Gebruik & […]

Nieuwe bepalingen begeleiding uitzonderlijk vervoer Vlaanderen

De begeleiding van uitzonderlijk vervoer is niet langer een bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken maar van de gewesten. De nieuwe Vlaamse wetgeving verschijnt binnenkort in het Staatsblad. Welke zijn de erkenningsvoorwaarden voor de begeleidingsondernemingen uitzonderlijk vervoer? Wat met vervoerders die zelf hun begeleidingen doen? Welke zijn de erkenningsvoorwaarden voor de begeleiders? Hoe verloopt de […]

Infosessie tweede Vlaamse proef LZV’s 20/06/2018

De tweede proef met LZV’s (Langere en Zwaardere Voertuigen) is in volle voorbereiding. Momenteel bekijkt de Raad van State het Ministerieel Besluit. Na ondertekening door de minister zullen de aanvragen effectief mogelijk worden. Als er geen onverwachte vertragingen optreden zal de aanvraagperiode vermoedelijk starten op 1 juli 2018. Op 20 juni 2018 om 10u00 wordt […]

Nieuwe bepalingen inzake ladingzekering

Er wordt reeds verschillende maanden gepraat over nieuwe regels inzake ladingzekering en de vragen stromen binnen: gaan de regels van Gewest tot Gewest verschillen? gaan de verplichtingen van de verladers versterkt worden? hoe zullen de controles uitgevoerd worden? hoeveel zal de boete bedragen? etc. De ladingzekering is een van de materies die door de 6de […]

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners