fr

Incasso in binnen- en buitenland

U wordt ongetwijfeld geconfronteerd met onbetaalde facturen en zoals u weet is het invorderen niet altijd een lachertje. Om haar leden bij te staan is Febetra in zee gegaan met de wereldleider op het vlak van internationaal incasso: TCM

Dankzij het afsluiten van een exclusieve samenwerkingsovereenkomst is Febetra er in geslaagd om interessante groepstarieven te onderhandelen.

Onze overeenkomst is gebaseerd op het principe No cure no fee… U betaalt geen openingskosten voor een dossier, u betaalt enkel kosten wanneer er effectief wordt geïnd.

Wat kan TCM voor u doen?

TCM Belgium vordert zowel op de particuliere als op de B2B-markt en dit in maar liefst 150 landen. 
De succesgraad is opmerkelijk: 95 % van alle vorderingen wordt minnelijk en accuraat opgelost zonder gerechtelijke tussenkomst!

  • Geen verplichtingen… U kiest zelf welke vordering u toevertrouwt en wanneer u deze doorgeeft.
  • Gemakkelijke doorgave… De doorgave van de vorderingen kan via allerlei methoden: per brief, per fax, per email.
  • De gepaste oplossing… Eerst en vooral wordt de debiteur schriftelijk in gebreke gesteld. Nadien probeert men telefonisch contact te leggen en wordt er eventueel een bezoeker ter plaatse gestuurd.
  • Juridische stappen… In 5% van alle zaken komt men niet tot een minnelijke oplossing. Dan is het mogelijk juridische acties te ondernemen. U beslist steeds zelf of u deze actie al dan niet wenst aan te vatten.
  • Rapportering op regelmaat… U wordt op de hoogte gehouden over de actuele stand van zaken in het dossier.
Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners