Gebruik CEMT-vergunning

Met de CEMT-vergunning kan vervoer van goederen over de weg voor rekening van derden plaatsvinden tussen laad- en losplaatsen in twee verschillende CEMT-landen. Met andere woorden, met de vergunning mag er gereden worden naar, van en door de 43 landen die bij de CEMT zijn aangesloten.

De CEMT aangesloten landen zijn: Albanië, Armenië, Oostenrijk, Azerbeidzjan, Belarus, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Moldavië, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk

Na de eerste geladen rit tussen het land van registratie en een ander land mag de vervoerder maximaal drie geladen ritten uitvoeren, waarbij het land van registratie niet betrokken is. Na deze geladen ritten (max.3) moet het voertuig, geladen of leeg, terugkeren naar het land van registratie. Bij geladen terugkeer naar het land van registratie is het verboden om onderweg bv. in Frankrijk of Duitsland te lossen. Dit zou als een vierde rit worden beschouwd en is onwettig.

Een CEMT-vergunning kan gebruikt worden in plaats van de losse ritmachtigingen per land. Ritmachtigingen zijn bilaterale vergunningen. Bilaterale vergunningen gelden echter maar voor één land en kunnen slechts voor één heen- en terugrit gebruikt worden.

Vergunning per voertuig

Een CEMT-vergunning is niet nummerplaat gebonden, en wordt afgeleverd voor een EURO V of een EURO VI voertuig.

Een CEMT-vergunning voor een EURO V voertuig mag gebruikt worden voor een EURO VI voertuig, maar omgekeerd kan niet. Een EURO VI vergunning mag niet gebruikt worden voor een EURO V voertuig.

Jaarlijkse en maandelijkse vergunningen

Na het ontvangen van het aanvraagformulier beslist de FOD Mobiliteit welke bedrijven een jaarlijkse of  maandelijkse vergunningen krijgen. Dit gebeurt aan de hand van de vragen die werden gesteld in het formulier.

De maandelijkse vergunning is geldig gedurende 30 dagen maar de geldigheidsperiode hoeft niet noodzakelijk op de eerste dag van de maand te starten.

Beperkingen

Cabotage is niet toegelaten met een CEMT-vergunning.

Na drie geladen trajecten buiten het land van inschrijving moet de vervoerder terugkeren naar het land van inschrijving. De lege ritten buiten het land van inschrijving worden niet in aanmerking genomen. Dit wordt niet gezien als een transportoperatie. Een lege rit naar of in transit door het land van inschrijving wordt beschouwd als een terugkeer.

Ritverslagenboek

Het ritverslagenboek bekomt u samen met uw CEMT-vergunning. Het ritverslagenboek moet hetzelfde nummer dragen als de CEMT-vergunning.

Het ritverslagenboek moet u chronologisch invullen voor aanvang van het transport.  Het ritverslagenboek moet ingevuld worden vóór het begin van elke geladen rit, vóór het begin van laden en vóór het begin van de activiteit lossen en vóór elke lege rit. Indien de terugkeer naar het land van inschrijving gebeurd is in transit, dient in het ritverslagenboek in de kolom “opmerkingen” de hoofdletter “T” alsook de datum en plaats van binnenkomst in het land van inschrijving van het voertuig, vermeld te worden.

Benodigde certificaten

Naast de CEMT-vergunning en het rittenverslagboek, moeten de volgende documenten aanwezig zijn:

Vervoersverslagen

Ingevulde vervoersverslagen uit het ritverslagenboek moeten ten laatste 15 dagen na het verstrijken van de maand, waarin het transport plaatsvond, worden opgestuurd naar de FOD Mobiliteit.

Dit kan geadresseerd worden t.a.v. DG Wegvervoer & Verkeersveiligheid, Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel.

Kostprijs rittenboek

Het rittenboek kost €55 + 6% BTW, wat neerkomt op €58.30 in totaal. De factuur wordt opgestuurd door het ITLB.

Verhuisfirma's

CEMT-vergunningen voor verhuistransporten kunnen eender wanneer worden aangevraagd. Voor het aanvragen van CEMT-verhuisvergunningen werd geen formulier ontworpen.  Het volstaat om hiervoor een mail te sturen naar weg.internationaal@mobilit.fgov.be met vermelding van het aantal voertuigen waarvoor een dergelijke vergunning gewenst wordt (de euroklasse van de voertuigen speelt geen rol) en het ondernemingsnummer of nummer communautaire vergunning.

In tegenstelling tot de “algemene” CEMT-vervoersvergunningen, zijn voor het gebruik van CEMT-verhuisvergunningen geen extra boorddocumenten vereist.

Deze procedure is van toepassing indien een verhuis wordt gedefinieerd zoals in de bevoegdheidsomschrijving van het PC 140.05: “Onder verhuisactiviteiten wordt verstaan: elke verplaatsing van goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of professionele ruimten met daar onder andere inbegrepen: specifieke handelingen zoals beschermen, inpakken, uitpakken, demonteren, laden, lossen, monteren, bewaren, installeren of opstellen, indien nodig met behulp van hef- of hijsmiddelen van allerlei aard.”

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners