Brexit – FAQ

Douane

Ik wil de douaneformaliteiten voor mijn klant uitvoeren. Wat moet ik doen?

Douaneformaliteiten is een complex geheel. We raden u daarom sterk aan te werken met douanevertegenwoordigers. Een overzicht vindt u hier.

Mocht u toch besluiten zelf dit uit te voeren kunt u deze website raadplegen voor meer informatie.

Tip – Door te werken met bepaalde douanevergunningen, bespaart u mogelijk tijd en geld. Lees meer op www.brexitready.be (onder de hoofding ‘Belgische douanevergunningen’).

Wat is een MRN?

Een Movement Reference Number, afgekort MRN, dient als bewijs dat de douane in- of uitvoeraangifte is gebeurd. Als vervoerder moet u tijdens uw rit twee MRN’s krijgen van uw klant: EU MRN (uitvoer of invoer) en UK MRN (invoer of uitvoer).

Wat is een Safety en Security Declaration (ENS/EXS)?

Bij uit- en invoer naar derde landen wordt er een Safety & Security Declaration, ofwel summiere aangifte, uitgevoerd met als doel onregelmatigheden op te merken. De Safety & Security Check valt uiteen in twee delen: 1) Exit Summary Declaration (EXS) en 2) Entry Summary Declaration (ENS). Waar de EXS valt onder de verantwoordelijkheid van diegene die de uitvoeraangifte indient, bent u als vervoerder in principe verantwoordelijk voor de aangifte van de ENS.

Ter verduidelijking: bij onbegeleid transport wordt de ENS-aangifte ingediend door de rederij.

Wat zijn de ENS-procedure per land?

De procedure en de verantwoordelijke voor het indienen van de ENS voor importgoederen bij begeleid vervoer is in ieder land anders. Daarom geven we u een overzicht.

 1. België
  Hoewel het in principe de vervoerder is die verantwoordelijk is voor de ENS-aangifte, is er een uitzondering voor een schip dat zowel begeleid als onbegeleid transport aan boord heeft. Daar is het effectief de rederij die instaat voor het indienen van de ENS voor de volledige scheepslading. Aangezien bij alle schepen een deel onbegeleid transport aanwezig is, zal u dus als vervoerder geen ENS-aangifte moeten indienen.
 2. Frankrijk
  In Frankrijk is het de vervoerder die verantwoordelijk is voor het indienen van de ENS. De vervoerder kan de ENS-aangifte zelf doen, maar ook met behulp van een erkende douanevertegenwoordiger. In beide gevallen is het niet mogelijk om de ENS-aangifte rechtstreeks op de site van de douane in te dienen zoals dit bij de import/exportaangiften wel kan. Volgens onze Franse collega’s is het daarom noodzakelijk om met een gecertificeerd platform zoals Conex of Akanea te werken. Zij leveren u de nodige software pakketten (tegen betaling) waardoor u zelf de ENS-aangifte kan doen. Vanaf 1 januari 2021 moet u de ENS-aangifte indienen.
 3. Nederland
  Nederland hanteert hetzelfde principe als België. Alle ferrymaatschappijen nemen de ENS-aangifte bij zowel begeleid als onbegeleid vervoer op zich.
 4. Verenigd Koninkrijk
  Voor het Verenigd Koninkrijk is het ook de vervoerder die verantwoordelijk is voor het indienen van de ENS bij begeleid transport. Dover en de Eurotunnel zouden bijgevolg de aangifteplicht bij de vervoerders leggen. Indienen van de ENS zal kunnen via het Goods Vehicle Movement System (GVMS). Dit is momenteel nog in ontwikkeling. Het indienen van een ENS is vanaf 1 januari 2022 verplicht in het VK.

Kan ik ergens een document raadplegen dat het volledige UK douaneproces in beeld brengt?

Ja, dat kan. Het Border Operating Model is uitgebreid uitgewerkt in een document. Vanaf pagina 46 vindt u infografieken terug over het importeren van goederen in het VK. Vanaf pagina 62 vindt u soortgelijke infografieken voor het exporteren uit het VK.

Wat is ATA/TAD/TIR?

Carnet ATA

Het ATA-carnet is een uniform douanedocument dat de verkoper toelaat om zonder betaling van douanerechten en/of belastingen goederen tijdelijk in te voeren in niet-EU landen of in de daarmee gelijkgestelde gebieden (ATA-netwerk). Dit kan onder meer handig zijn als u goederen wilt meenemen tijdens een zakenreis buiten de EU of bij beurzen.

De verzender voorziet de vervoerder van het carnet ATA.

Het carnet ATA moet samen met de goederen aan de douane worden aangeboden telkens wanneer goederen een land binnenkomen of verlaten, zodat deze kan worden afgestempeld en gecertificeerd.

Meer informatie vindt u hier.

 

Common Transit Convention / procedure TAD

Het gebruik van de douanevervoerprocedure TAD maakt een tijdelijke schorsing mogelijk van rechten, belastingen en handelspolitieke maatregelen die van toepassing zijn bij invoer van goederen. Op die manier kunnen de inklaringsformaliteiten plaatsvinden op de plaats van bestemming in plaats van op de plaats van binnenkomst in het douanegebied.

Het douanekantoor van vertrek voorziet de vervoerder van een TAD (Transit Accompanying Document) dat de goederen dient te vergezellen tot de eindbestemming. Elke keer de vervoerder een nieuwe douane unie betreedt dient hij zich bij de douane aan te melden met het MRN (Movement Reference Number) vermeld op de TAD. De douaneverantwoordelijkheid wordt beëindigd met een UK MRN (Movement Reference Number voor een VK invoeraangifte) of UK EORI nummer (bij standaard goederen douaneprocedure) als bewijs van invoeraangifte wanneer de goederen en de TAD, toekomen bij het douanekantoor van bestemming /toegelaten geadresseerde.

Voor vervoer via Dover dient de vervoerder de TAD te scannen en zijn/haar nummerplaat op te geven voor aankomst in het VK. – vermoedelijk bij check-in.

Onbegeleid vervoer is mogelijk uitgesloten. Dit wordt bekeken door de EU en het VK

 

TIR Carnet

Een document dat is afgegeven in het kader van de TIR (Transport International Routier) waarmee verzegelde wegtransportzendingen door Europese landen kunnen worden vervoerd zonder dat zij aan een douanecontrole worden onderworpen tot aan het land van bestemming. Vervoerders die willen vervoeren met een carnet TIR dienen TIR erkend te zijn.

De vervoerder, die dient te beschikken over een ‘Goedkeuringscertificaat van een wegvoertuig voor het vervoer van goederen onder douaneverzegeling’, laat het carnet TIR opmaken. Bij het verlaten en het binnengaan van het douanegebied wordt telkens een vel uit het carnet TIR gehaald.

Meer informatie vindt u hier.

Ben je als wegvervoerder verplicht om in het Verenigd Koninkrijk een fysiek douanedocument bij je te hebben? Of volstaat een digitaal document?

Bij vervoer GB > EU: het CHIEF-systeem geeft toestemming om door te gaan naar de haven van vertrek (of de terminal). Als de zending wordt geselecteerd voor een check outbound, wordt de exporteur geïnformeerd om de vrachtwagen naar een locatie te sturen voordat hij de grens bereikt.

Bij vervoer EU > GB: de vervoerder moet een elektronische of fysieke kopie van het MRN voor invoer of het EORI-nummer van de handelaar bij zich hebben als de handelaar gebruik maakt van de mogelijkheid om de indiening van zijn aangifte uit te stellen. Digitale documentatie zal volstaan, of een Transit Accompanying Document Movement Reference Number, waarbij een papieren exemplaar van het TAD in de vrachtwagen ook is vereist. Vanaf juli 2021 moet de chauffeur over het Goods Movement Reference (GMR) nummer van het GVMS beschikken als hij met behulp van de pre-lodgement service een haven passeert.

Als een zending onder een T1- of TIR-document wordt verzonden, wat is dan de procedure bij invoer in het Verenigd Koninkrijk? Moet het document digitaal worden ingevoerd in een douanesysteem voordat het transport plaatsvindt?

Degenen die gebruik maken van doorvoer om zich in of door het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen, ook vanuit de EU, zullen via een transitokantoor moeten passeren. Telkens wanneer de goederen in een Britse haven aankomen, moet het TAD bij een kantoor van doorvoer worden aangeboden. Na de overgangsperiode is HMG van plan om dit digitaal te laten verlopen via de Goods Vehicle Movement Service (GVMS). Sommige havens kunnen nog steeds kiezen voor een kantoor van doorvoer op papier. In beide gevallen moeten de vervoerders het TAD of de informatie van hun TAD op een bepaald moment van het traject verstrekken en krijgen zij informatie over de vraag of zij worden ingeklaard of dat er een nadere controle nodig is.

Waar kan ik terecht met meer vragen?

Dit kan bij ons, alhoewel wij ook zeker aanraden het Brexit callcenter van de Douane en Accijnzen te contacteren. De medewerkers beantwoorden uw vragen van maandag tot vrijdag (9u tot 16u30) op het telefoonnummer 02 575 55 55.

Specifiek transport

Ik voer onbegeleid transport uit. Waar houd ik rekening mee?

De rederij (of scheepsagent) is verantwoordelijk voor het insturen van de EXS (Exit Summary Declaration) in ECS (Export Control System). Hiervoor is het EORI nummer van de rederij vereist. De EXS aangifte moet twee uur voor aankomst in alle havens van het Verenigd Koninkrijk worden ingediend. Het nummer van de oplegger of container moet op de aangifte worden vermeld.

De rederij (of scheepsagent) zal na een overgangsperiode van 12 maanden verantwoordelijk zijn voor het insturen van de ENS (Entry Summary Declaration) in ICS (Import Control System) twee uur voor aankomst in alle havens van het Verenigd Koninkrijk. Het nummer van de oplegger of container moet op de aangifte worden vermeld.

Wat met lege opleggers/containers/verpakkingen?

Er is geen verplichting om een in- of uitvoeraangifte te doen voor lege opleggers/containers/verpakkingen van en naar het VK. Bij een controle moet u als vervoerder wel kunnen aantonen dat de oplegger/container/verpakkingen leeg is.

Ter info: ‘Lege verpakking’ wordt gedefinieerd als ‘lege verpakkingscontainers en pallets, materiaal voor het in stand houden van temperatuurgevoelige goederen en materiaal voor ladingzekering’. Ook europaletten vervoert in het kader van lege verpakking vallen onder dit regime.

Wat met vervoer van levende dieren en vervoer van producten van dierlijke origine?

Als vervoerder dient u de normale stappen te volgen. Twee zaken zijn daarentegen verschillend:

 • De verzender voorziet de vervoerder van een veterinair certificaat. Dit komt bovenop de andere verplichte documenten
 • De ontvanger van de dieren zal hun komst ten minste 24 uur  vóór aankomst bij de bevoegde instantie moet aanmelden

Zendingen moeten de EU binnenkomen via een grensinspectiepost (GIP) erkend voor de keuring van levende dieren waar het veterinair certificaat moet worden ondertekend na inspectie van de zending.

Wat met vervoer van planten en bloemen?

Als vervoerder dient u de normale stappen te volgen. Twee zaken zijn daarentegen verschillend:

 • De verzender voorziet de vervoerder van een fytosanitair certificaat. Dit komt bovenop de andere verplichte documenten
 • De ontvanger van de planten en/of bloemen zal hun komst ten minste 24 uur  vóór aankomst bij de bevoegde instantie moet aanmelden

In België gebeuren de sanitaire en fytosanitaire invoercontroles in sanitaire en fytosanitaire grenscontroleposten (GCP).

Wat met vervoer van levensmiddelen/bederfelijke goederen?

Door de vertraging aan de grens, kan er een risico ontstaan voor bederfelijke goederen. Let daarom op met het vervoer van bederfelijke (levens-)middelen en transporten onder geleide temperatuur. U neemt hier dan ook best de nodige voorzorgen bij het aanvatten van dergelijke transporten.

Omdat de regelgeving van de kwaliteitsvereisten van levensmiddelen ook Europees geregeld zijn, zullen deze vervallen bij een no-deal Brexit. Dit maakt dat er terug meer controles zullen moeten worden uitgevoerd, die op hun beurt ook meer tijd in beslag zullen nemen. Hou hier dan ook voldoende rekening mee in het begroten van het transport.

Meer informatie omtrent het vervoer van levensmiddelen naar derde landen kan u terugvinden op de website van het FAVV.

Heb ik voor vervoer op Groot-Brittannië per se door de Douane goedgekeurde verzegelingen nodig?

Nee, deze specifieke verzegeling is niet verplicht. Echter, bij gebruik van verzegelingen anders dan die door de Douane zijn goedgekeurd, kun je bij de grens te maken krijgen met oponthoud vanwege extra controles.

Waar vinden de controles/handhaving plaats: aan de grens of in het binnenland van het Verenigd Koninkrijk, of bij een bedrijf?

Vanaf oktober 2021 zijn er ook fysieke controles op de plaats van bestemming of andere erkende bedrijven, op alle levende dieren en planten met een hoog risico. Tevens geldt een verplichting om bepaalde verplaatsingen vooraf aan te melden, maar zij hoeven niet via een grenscontrolepost (BCP) het Verenigd Koninkrijk binnen te komen. Eventuele fysieke controles zullen tot oktober 2021 op de plaats van bestemming worden uitgevoerd.

Vanaf januari 2022 moeten producten die aan sanitaire en fytosanitaire (SPS) controles worden onderworpen, worden aangeboden aan een BCP en zullen er meer fysieke controles en monsternemingen plaatsvinden. De sanitaire en fytosanitaire (SPS) controles voor dieren, planten en hun producten zullen plaatsvinden in VK-grenscontroleposten en niet op de plaats van bestemming.

UK program ‘Check an HGV is Ready to Cross the Border’

Wat is het 'Check an HGV is Ready to Cross the Border' systeem?

Om de border readiness van het vrachtverkeer te controleren dat goederen exporteert van het VK naar de EU heeft de Britse overheid het programma ‘ Check an HGV is Ready to Cross the Border’, eerder genoemd als ‘Smart Freight System’, gelanceerd. Dit is een website waar u verschillende gegevens moet ingeven zodat u enerzijds kan nagaan of uw klant in orde is met de EU-douanedocumenten en waar u anderzijds een Kent Acces Permit kunt aanvragen.

Is dit verplicht?

Het is verplicht voor de vervoerder om dit in te vullen. Na het invullen krijgt u een registratienummer dat gekoppeld is aan het voertuig. De chauffeur moet dit bijhebben wanneer hij/zij naar Dover/Eurotunnel rijdt. Een boete van 300 pond wordt opgelegd wanneer een chauffeur dit niet bijheeft.

Ter verduidelijking: dit is een verplicht systeem voor transit. Dit wordt later ook nog uitgebreid voor het in- en uitvoeren van goederen.

Britse opleggers/personeel

Ik wil met Britse opleggers rijden. Wat moet er gebeuren?

Sinds 28 maart 2019 moeten Britse opleggers (>750 kg) en aanhangwagens (> 3,5 t) die gebruikt worden voor transporten naar EU-lidstaten ook een aparte nummerplaat hebben. Let wel, als de aanhangwagen van een in België ingeschreven motorvoertuig niet in België is ingeschreven, dan wordt op die aanhangwagen een reproductie bevestigd van de kentekenplaat van het trekkend voertuig. Als die aanhangwagen reeds een nummerplaat draagt van een ander land, dan mag deze door die reproductie niet bedekt worden.

Britse opleggers zijn mogelijk niet verzekerd in de Europese Unie. Controleer dit voor u de oplegger aankoppelt. Van zodra afgekoppeld is, is het namelijk de burgerlijke aansprakelijkheid van de eigenaar van de oplegger die speelt. Er zijn twee oplossingen:

 • De Britse opdrachtgever of eigenaar vraagt een verzekering aan die ook geldt in de Europese Unie
 • U kan een grensverzekering aanvragen voor elk land waar u met deze oplegger passeert

Ik heb Britse chauffeurs in dienst al van voor 2021. Wat moet er gebeuren?

De Britse chauffeur moet eerst controleren of zijn getuigschrift van vakbekwaamheid in de Europese Unie geldig is. Na 31 december 2020 zijn de door het Verenigd Koninkrijk of een in het VK erkend opleidingscentrum verleende getuigschriften van vakbekwaamheid niet meer geldig in de EU27. Chauffeurs die:

 • Britse onderdanen zijn, maar in dienst van een in de Europese Unie gevestigde onderneming, of
 • EU-onderdanen die in het Verenigd Koninkrijk wonen, maar in dienst zijn van een in de EU gevestigde onderneming,

zullen de opleiding voor beroepschauffeurs moeten volgen in de EU27-lidstaat waar het bedrijf dat hen in dienst heeft, gevestigd is.

Ook in het volgende cumulatieve geval moet de vrachtwagenchauffeur in het bezit zijn van een bestuurdersattest:

 • als hij een Brits onderdaan is zonder een langdurig ingezetene van de Europese Unie te zijn geweest in de zin van richtlijn 2003/109/EG van de Raad, en
 • als hij werkt voor een vervoerder uit de Europese Unie die in het bezit is van een communautaire vergunning.

De Britse rijbewijzen blijven geldig in lidstaten die deelnemen aan het Verdrag van Wenen of van Genève inzake het wegverkeer. Als uw Britse werknemer echter in België woont, wordt hem aangeraden om vóór 31 december 2020 naar zijn gemeente te gaan om zijn Britse rijbewijs in te ruilen voor een Belgisch rijbewijs, via een eenvoudige inruilprocedure. Hierdoor vermijdt hij dat de termijn voor het inwisselen van niet-Europese rijbewijzen wordt verlengd. Vanaf 1 januari 2021 mogen houders van een Brits rijbewijs die 185 dagen of meer in een Belgische gemeente zijn ingeschreven alleen nog maar rijden met een Belgisch of Europees rijbewijs.

Ik neem Britse chauffeurs in dienst na 2021. Wat moet er gebeuren?

Werkgevers die vanaf 1 januari 2021 een persoon aannemen met de Britse nationaliteit zullen hiervoor een arbeidskaart of gecombineerde vergunning moeten aanvragen. Hierbij geldt dezelfde procedure als voor andere personen met een niet-Europese nationaliteit.  Een arbeidskaart geldt voor maximaal 90 dagen. Een gecombineerde vergunning kan voor meer dan 90 dagen worden toegekend en is verlengbaar. In de meeste gevallen zal een gecombineerde vergunning moeten aangevraagd worden.

De aanvraag gebeurt bij de bevoegde gewestelijke dienst Economische Migratie. Volgende regels zijn van toepassing om te bepalen welk gewest bevoegd is:

 • Het gewest waarin de vestigingseenheid gelegen is waar de buitenlandse werknemer tewerkgesteld wordt. Als de werkgever meerdere vestigingseenheden bezit, is het gewest bevoegd waar de werknemer hoofdzakelijk tewerkgesteld wordt;
 • Als de hoofdzakelijke plaats van tewerkstelling niet kan worden bepaald, doordat de werknemer bijvoorbeeld 50% in het ene en 50% in het andere gewest tewerkgesteld wordt, is het gewest bevoegd waar de maatschappelijke zetel van de onderneming gevestigd is;
 • Wanneer de werkgever geen enkele maatschappelijke eenheid of vestigingseenheid in België bezit, is het gewest bevoegd waar de werknemer zijn activiteiten zal uitoefenen.

De nodige documenten kan u terugvinden op de volgende websites van het bevoegde gewest:

 

Juridisch

Kan ik mij (juridisch) indekken tegen laattijdige leveringen en/of annulaties?

Het kan interessant zijn om een Brexit-clausule in het contract op te nemen. Om zeker te zijn van de afdwingbaarheid van deze clausules is het belangrijk dat u een expliciete aanvaarding vraagt van deze clausules door middel van een handtekening.

 1. Voor dekking van de bijkomende kosten is het aan te raden een clausule op te nemen in uw offerte zoals: “Deze offerte is gesteund op bestaande tarieven, lonen, vracht- en koersnoteringen, belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen, douanerechten, inklaringskosten, autowegentol, ferrykosten, brandstoftoeslagen, voertuig gebonden kosten, in binnen- of buitenland, die gelden met betrekking tot de aangeboden trafiek op de datum waarop de offerte aan de cliënt wordt verzonden. Bij wijziging van één of meer van deze factoren, stemt de cliënt in dat de aangeboden vrachtprijs dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht kan worden gewijzigd.
 2. Om claims voor vertraging te vermijden, raden we aan geen strikte afleveringstermijnen met opdrachtgevers af te spreken! Een mogelijke clausule om dit te ondersteunen: “Leveringstermijnen, aankomst- en vertrekdata worden door de vervoerder niet gegarandeerd, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. De loutere vermelding door de opdrachtgever van een leveringstermijn bindt de vervoerder niet.”
 3. Verder kan u uw overeenkomsten nog aanvullen met volgende Brexit-clausules: “Naast de Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer gelden volgende bijkomende Brexit clausules:
  a. Brexit schade
  Partijen komen overeen dat de te verwachten chaotische situatie na de (no-deal) Brexit dient gezien te worden als een omstandigheid die de vervoerder niet kan vermijden en waarvan hij de gevolgen niet kan verhinderen en dit voor een periode van 3 maanden, na evaluatie te verlengen met telkens 3 maanden. Indien, om welke reden ook, de uitvoering van de overeenkomst volgens de voorwaarden bepaald in de vrachtbrief onmogelijk is of wordt voordat de goederen op de plaats van bestemming voor de aflevering zijn aangekomen, zal de vervoerder steeds de nodige instructies vragen aan de afzender. De afzender zal op basis van art. 16 CMR-verdrag instaan voor de kosten die gepaard gaan met de uitvoering van deze instructies.b. Wachturen/immobilisatie
  De vervoerder is naast de bepaling van de algemene voorwaarden gerechtigd op vergoeding voor het geheel van de kosten die voortvloeien uit andere immobilisatietijden die, rekening houdende met de omstandigheden van het transport, de gebruikelijke duur overschrijden. Er wordt aangenomen dat de vervoerder een uur voor zijn rekening neemt in het kader van douane formaliteiten. Hieronder zal ook de wachttijd in de aanschuifrij om zich aan te bieden bij de douane worden meegerekend.c. Douane formaliteiten (herinnering aan CMR-verdrag)
  De afzender is overeenkomstig art. 11 CMR-verdrag verantwoordelijk voor het aanleveren van de nodige bescheiden en alle gewenste inlichtingen ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten. Bij onnauwkeurigheid, onregelmatigheid, onvolledige inlichting of enige andere oorzaak van schade wegens problemen met douane of andere formaliteiten, zal de afzender aansprakelijk zijn voor elke geleden schade door de vervoerder.”

Wat met GDPR?

In de Brexit handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is bepaald dat de overdracht van persoonsgegevens aan het Verenigd Koninkrijk mag worden voortgezet. Tijdelijk mag het Verenigd Koninkrijk dus niet worden beschouwd als een “derde land” en zijn de voor de verwerking verantwoordelijken en de verwerkers niet verplicht om doorgifte-instrumenten in te voeren, zoals bindende bedrijfsvoorschriften, standaardcontractbepalingen en andere doorgifte-instrumenten van hoofdstuk V van de gegevensbeschermingsautoriteit om gegevens naar het Verenigd Koninkrijk te exporteren.

Deze tijdelijke periode waarin het VK niet aanzien zal worden als derde land geldt voor een periode van 6 maanden. In deze periode zal de Europese Commissie trachten een adequaatheidsbesluit te vellen. Indien dit niet zou zullen tijdens deze periode, zal het VK alsnog een derde land worden.

Wij houden u op de hoogte van eventuele wijziging in deze situatie.

Meer informatie en modeldocumenten omtrent de GDPR, vindt u hier terug.

 

Ierland

Doorverwijslinken

Varia

Ben ik verplicht om de commerciële factuur bij te hebben?

Uit contact met de Dienst Douane en Accijnzen blijkt dat vervoerders niet verplicht zijn om de commerciële factuur bij te hebben, maar dat dit sterk wordt aangeraden.

Wat met cabotage?

Deze regels zijn enkel van toepassing op EU-vervoerders.

EU-vervoerders mogen, volgend op een geladen rit tussen de EU en de UK, maximum 2 cabotageritten binnen de UK uitvoeren binnen de 7 dagen na het uitladen van de internationale rit.

Transporten vrijgesteld van vergunning

 1. postvervoer in het kader van een universele dienst;
 2. vervoer van beschadigde of onklare voertuigen;
 3. tot 20 februari 2022, goederenvervoer met motorvoertuigen waarvan de toegestane massa in beladen toestand, met inbegrip van die van de aanhangwagen(s), niet meer dan 3,5 t bedraagt;
 4. vanaf 21 februari 2022, goederenvervoer met motorvoertuigen waarvan de toegestane massa in beladen toestand, met inbegrip van die van de aanhangwagen(s), niet meer dan 2,5 t bedraagt;
 5. vervoer van geneesmiddelen, medische apparaten en uitrusting, alsmede van andere artikelen die nodig zijn voor eerstehulpverlening, met name in geval van natuurrampen.
 6. goederenvervoer met motorvoertuigen voor zover aan de volgende eisen wordt voldaan:
  1. de vervoerde goederen zijn eigendom van de onderneming of zijn door haar verkocht of gekocht, verhuurd of gehuurd, voortgebracht, gedolven, bewerkt of hersteld;
  2. het doel van het vervoer is de goederen naar de onderneming te brengen of deze vanuit de onderneming te verzenden, ofwel deze te verplaatsen binnen of buiten de onderneming voor haar eigen behoeften;
  3. de voor dit vervoer gebruikte motorvoertuigen worden bestuurd door personeel dat in dienst is of ter beschikking gesteld is van de onderneming krachtens een contractuele verplichting;
  4. de voertuigen die de goederen vervoeren, zijn eigendom van de onderneming, zijn door haar op krediet gekocht of zijn door haar gehuurd, en
  5. dergelijk vervoer is slechts een secundaire bedrijvigheid in het kader van de algemene werkzaamheden van de onderneming;
 7. vervoer van goederen met motorvoertuigen met een toegestane maximumsnelheid die niet hoger is dan 40 km/u.

Hoe bereken ik de BTW op mijn transport?

Bij een harde brexit zal het VK volledig buiten de Europese Btw-richtlijn vallen. Zij worden dan een derde land, waardoor vervoer van goederen naar of uit het VK onder “uitvoer” en “invoer” zal vallen. Er is een btw-vrijstelling van diensten die verband hebben met uitvoer/invoer. U zal dus geen btw moeten rekenen op uw transportdienst.

Om die vrijstelling te verantwoorden, moet u wel formeel aantonen dat de goederen de EU-buitengrens zijn overgestoken. Dit kan door middel van verschillende documentatie, zoals de CMR-vrachtbrief, douane documenten, etc. Verder zal het ook steeds belangrijk zijn om te bekijken wie de opdrachtgever is van het transport post-brexit. De precieze vrijstellingen en verleggingen kunnen verschillen naar gelang de ontvanger van de dienst in België, een lidstaat of het VK als derde land is gevestigd en waar de dienst wordt gelokaliseerd.

Meer informatie vindt u hier.

Zijn er bepaalde paletten die ik niet mag gebruiken?

Verpakkingshout in beweging tussen de EU en het V.K. moet voldoen aan de internationale standaard ISPM 15. Controles aan beide kanten zijn steekproefsgewijs mogelijk.

Er bestaat de vrees dat er een tekort aan dergelijke paletten zou zijn.

Verpakkingshout die voldoet aan ISPM 15 heeft onderstaande stempel.

.

Oorsprongsregels?

De Europese Commissie heeft onlangs het Access2Markets portaal, inclusief de oorsprongsregels in de ROSA tool, bijgewerkt naar aanleiding van de inwerkingtreding van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK op 1 januari 2021. Het VK wordt nu gepresenteerd als een derde markt.

Een korte introductie van de nieuwe overeenkomst met links naar de overeenkomst en nuttige praktische informatie kan gevonden worden op de niet-EU-markten sectie van Access2Markets.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners