Update – België: renovatie Leonardtunnel (E411) – ernstige hinder vanaf 8 mei

Midden maart startte de tweede fase van de grote renovatie van de Leonardtunnel. Eerst worden de zijwanden van de ingangen aangepakt. Daarna volgen de stalen steunpunten waar de koker van de E411 (niveau -1) deels op rust. Ten slotte wordt de vloerplaat van de twee kokers van de ring (niveau -2) volledig vernieuwd. Volgens de huidige planning zal de renovatie van de kokers van de Brusselse ring begin 2025 beëindigd worden.

Vanaf 16 april werkt het Agentschap Wegen en Verkeer ook aan de uitgang van de tunnel. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren, moet het agentschap de verbinding van de E411 voor het verkeer vanuit Oudergem / Herrmann Debroux en de binnenring (richting Waterloo) afsluiten. Er zal ernstige hinder voor het verkeer zijn. Op donderdag 18 april om 6u ’s ochtends wordt de verbinding definitief afgesloten, tot eind oktober.

Tussen 8 mei 20u30 en 21 mei 5u30 wordt er ernstige verkeershinder verwacht:

Maandag 13 mei om 5.30 uur tot vrijdagavond 17 mei 2024 om 20.30 uur: ernstige vertragingen op buitenring
Verkeer op de buitenring in de rijrichting van Zaventem rijdt over één rijstrook in plaats van twee. In deze fase is de tunnelkoker van de binnenring opnieuw open voor het verkeer.

Nacht van donderdag 16 mei op vrijdag 17 mei tussen 00.00 uur en 5.00 uur: 

  • Tunnels van zowel binnen- als buitenring blijven volledig afgesloten.
  • Tunnels van E411 worden ook mee afgesloten.

Vrijdagavond 17 mei om 20.30 uur tot dinsdag 21 mei 2024 om 5.30 uur: tunnel ring volledig afgesloten
Tunnels van zowel binnen- als buitenring worden volledig afgesloten.

Voor meer informatie: https://www.wegenenverkeer.be/werken/renovatie-leonardtunnel

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners