België: Scheldelaan (Antwerpen) 1 jaar afgesloten

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, start vanaf 30 oktober met langdurige en ingrijpende werken op de Scheldelaan in de Antwerpse haven. De werfzone loopt vanaf het op- en afrittencomplex Lillo tot de site van Ineos (Project One) over een afstand van 1,7 km. De werken brengen een jaar lang een gewijzigde verkeerssituatie met zich mee.

Het verkeer komende van de Tijsmanstunnel (R2) of van het zuiden van de Scheldelaan dat richting het noorden rijdt, moet er over één in plaats van twee rijstroken. Het verkeer dat van het noorden komt, wordt op de weghelft geleid langs de kant van de bedrijven, eveneens over één rijstrook. In de buurt van het complex Lillo wordt over een lengte van 280 m de busbaan opengesteld waardoor extra capaciteit wordt gecreëerd. Deze extra rijstrook wordt gedeeld met het collectief bedrijfsvervoer. Ter hoogte van Lillo-Dorp is er een keerlus aangelegd zodat verkeer komende van het noorden, de bedrijven kan bereiken zonder het verkeer van de tegenovergestelde richting te moeten kruisen.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners