België: werken Brusselse Ring (R0) (Halle)

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft op zondag 24 september om 09u00 de Brusselse ring (R0) in Halle opnieuw opengesteld.
Op maandag 25 september start de bouw van de nieuwe brug aan Drasop. De aannemer start met werken op de weghelft waar in de normale toestand zonder werken het verkeer richting Ittre/Charleroi rijdt:

  • het verkeer dat van Groot-Bijgaarden komt en richting Ittre/Charleroi rijdt, wordt via een opening in de middenberm naar de andere weghelft geleid. Zij rijden daar over drie versmalde rijstroken,
  • het verkeer dat van Ittre/Charleroi komt en richting Groot-Bijgaarden rijdt momenteel al op twee versmalde rijstroken, omdat Wegen en Verkeer momenteel een ecoduct bouwt ter hoogte van de Vlasmarktdreef. Die verkeerssituatie werd nu doorgetrokken tot aan de werf van Drasop. Die bestuurders zullen nu dus iets langer op een versmalde rijweg (van twee i.p.v. drie rijstroken) rijden.

De werfinrichting met de versmalde rijstroken zal in voege blijven tot aan het einde van de werken (zomer 2024). Begin 2024 zal de werfinrichting wel omwisselen. Dan zal het verkeer dat richting Groot-Bijgaarden rijdt naar de andere weghelft geleid worden.  De verdeling van de rijstroken blijft wel hetzelfde: rijrichting Ittre/Charleroi behoudt tot het einde van de werken drie versmalde rijstroken, rijrichting Groot-Bijgaarden drie.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners