Neem deel aan het VIL-project “de chauffeur 4.0”

In Vlaanderen is het beroep van vrachtwagenchauffeur al enkel jaren prominent aanwezig in de lijst met knelpuntenberoepen van de VDAB en dit tekort wordt gedefinieerd als een structureel probleem dat nog meerdere jaren zal aanhouden.

Oorzaken voor dit tekort zijn het negatieve imago van het beroep en de arbeidsomstandigheden die de instroom van nieuwe jongere (en/of vrouwelijke) chauffeurs afschrikken. Daarnaast ondergaat de sector een vergrijzing en wordt ze gekenmerkt door een hoge uitstroom door pensionering. De gemiddelde leeftijd van een vrachtwagenchauffeur is 50 jaar en er wordt verwacht dat 32% van de vrachtwagenbestuurders de komende 15 jaar zullen uitstromen omwille van pensioen.

Daarom hebben het VIL en zijn partner Uhasselt een project opgestart om meer instroom en hogere retentie te bekomen in de transportsector door de inburgering van HRM op het niveau van de chauffeur d.m.v.:

 • het ontwikkelen van een methodologie en toolkit (set van maatregelen) om op basis van betere matching tussen chauffeursverwachtingen en competentieprofielen de aantrekkelijkheid van het beroep te verhogen
 • het identificeren en toepassen van technologie die hiertoe bijdraagt
 • het creëren van een vernieuwende kijk op het beroep

Concreet komen de volgende activiteiten tijdens het project aan bod:

 • In kaart brengen van verschillen categorieën chauffeurs en hun verwachtingen
 • Noodzakelijke competentieprofielen vastleggen
 • Oplijsten van goede en slechte praktijken die invloed hebben op de aantrekkelijkheid van het beroep
 • Onderzoeken welke technologische toepassingen kunnen helpen om het chauffeurstekort aan te pakken
 • Resultaten van bevraging bij (potentiële) chauffeurs gebruiken om betere inhoudelijke skills matching te bekomen
 • Uitwerken van een toolkit om de retentie en instroom van chauffeurs te verhogen
 • Uitvoeren van 2 pilootprojecten
 • Monitoren van gedrag en tevredenheid van de chauffeurs en deelnemende bedrijven om de toolkit te evalueren

Geïnteresseerd? De projectfiche vindt u hier. Meer informatie vindt u op deze website. U kan ook steeds contact opnemen met de projectmanager Steve Sel via steve.sel@vil.be.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners