Gezamenlijke verklaring sociale partners generieke gids

De sociale partners binnen de sector van het goederenvervoer en de logistiek voor rekening van derden riepen op 19 maart en 2 april reeds op om de overheidsmaatregelen inzake gezondheid en hygiëne nauwgezet na te leven en de medewerkers met het nodige respect te behandelen! Dit vanuit een grote bekommernis van de sociale partners om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te waarborgen.

Op federaal niveau werd ondertussen een generieke gids uitgewerkt door de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Deze gids bevat richtlijnen, aanbevelingen en tips. Voor sectoren en werkgevers die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige maatregelen hebben genomen kan deze gids een bron van inspiratie zijn om hun huidige werking bij te sturen waar nodig zou blijken.

De sociale partners van PC 140.03 zien de gids als een meerwaarde en wensen deze generieke gids dan ook te onderschrijven en vragen de werkgevers en werknemers de richtlijnen, aanbevelingen en tips uit de gids te volgen. De keuze van maatregelen kan in iedere onderneming verschillend zijn, afhankelijk van de specifieke situatie en omstandigheden.

De sociale partners wensen over onderstaande punten de noodzakelijke duidelijkheid te scheppen. Bovendien is het noodzakelijk dat de sanitaire faciliteiten van de klanten toegankelijk zijn voor de chauffeurs zodat ook zij de nodige hygiënische maatregelen in acht kunnen nemen. De transportondernemingen ondernemen de nodige stappen om hiervoor afspraken maken met hun klanten.

SOCIAAL OVERLEG
Het sociaal overleg binnen het bedrijf en de communicatie naar de werknemers toe is uitermate belangrijk. De leden van het CPBW (zowel van werkgeverszijde, vakbondszijde als de interne en externe preventieadviseurs) zijn hiervoor een essentiële schakel voor de onderneming. Zij dienen op regelmatige basis samen te zitten om de situatie te evalueren en bij te sturen indien nodig. Bij ontstentenis van een CPBW of SD is het aan te raden dat een evaluatieprocedure wordt uitgewerkt door de personeelsverantwoordelijke. Deze evaluatie zal in overleg met het personeel gebeuren Vragen tot overleg worden met de nodige ernst behandeld.

HYGIENISCHE MAATREGELEN
• Wijs voertuigen en werktuigen (vrachtwagen, vorklift, …) bij voorkeur toe aan een vaste gebruiker. Na gebruik, en zeker bij wisselen van de gebruiker, wordt het voertuig gedesinfecteerd en verlucht.
• Zorg voor voldoende collectieve en individuele bescherming: geef uw werknemers (zowel rijdend als niet – rijdend personeel) een pakket met het nodige beschermingsmateriaal (zeep, handgel of ontsmettingsmiddelen, mondmasker, papieren doekjes,…) om zich te beschermen. Voorzie een gebruiksaanwijzing over het correcte gebruik van het ter beschikking gestelde materiaal.

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES OP DE WERKVLOER
• Voorkom in de mate van het mogelijke gelijktijdige aanwezigheid van meerdere personen in een gesloten ruimte
• Organiseer gespreide pauzes
• Zet stoelen uit elkaar, laat voldoende ruimte tussen en zit schuin tegenover elkaar

CONTACT MET KAAIPERSONEEL EN KLANTEN
• Vermijd zoveel mogelijk fysiek contact met externen, hou afstand!
• Probeer papieren transacties zoveel mogelijk te vermijden

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners