Gemeenschappelijke brief Europese transportfederaties en T&E

In een gemeenschappelijke brief aan de Europese Commissarissen bevoegd voor de Interne Markt en voor het Klimaat, hebben transportfederaties uit heel Europa samen met Transport & Environment gevraagd om een aantal aanpassingen aan te brengen aan het Voorstel van Europese Verordening met betrekking tot de monitoring en rapportering van de CO2 emissies en brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen. Alle voorgestelde aanpassingen beogen meer transparantie. De gemeenschappelijke brief, die Febetra mee ondertekend heeft, kan u via deze link vinden.

 

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners