Nachtelijke sluiting parkings Drongen en Mannekensvere ongelukkige beslissing – Febetra, TLV en UPTR vrezen impact op de verkeersveiligheid mocht resterende capaciteit niet volstaan

Naar aanleiding van de problematiek van inklimming van transmigranten in vrachtwagens, heeft minister Ben Weyts besloten om de autosnelwegparkings in Drongen en Mannekensvere ’s nachts te sluiten voor vrachtwagens vanaf maandag 6 februari.

Dit betekent dat er 39 nachtelijke parkeerplaatsen verdwijnen. De transporteurs juichen wel toe dat ter compensatie de parking van Wetteren gratis wordt. Belangrijk is ook dat de chauffeurs de rijtijdonderbreking (vb. 45 min) nog zullen kunnen blijven nemen op beide parkings.

Daarnaast heeft het kabinet Weyts beloofd dat de parking van Westkerke begin mei heropend zou worden. TLV, UPTR en Febetra wijzen erop dat vrachtwagenchauffeurs zeer strikte regels inzake rij- en rusttijden moeten naleven. Er moet dus ook plaats zijn om die regels te respecteren. Inbreuken tegen deze reglementering worden zwaar beboet. Bovendien betalen vrachtwagens kilometerheffing en mag de sector op zijn minst voldoende en veilige parkings verwachten.

De sector wil snel een evaluatie of de totale capaciteit op het terrein zal volstaan. Febetra, TLV en UPTR gaan ervan uit dat het niet de bedoeling is dat vrachtwagens van de autosnelweg zullen afrijden om een parkeerplaats te zoeken of op de pechstrook zullen staan. Mocht de capaciteit toch onvoldoende zijn, zullen sommige chauffeurs ook blijven doorrijden op zoek naar een geschikte parking en zo hun rijtijd overschrijden. In elk geval lost de nachtelijke sluiting van parkings het probleem met transitmigranten helemaal niet op.

Het is de taak van de overheid om de openbare veiligheid te garanderen en dus ook de veiligheid van de vrachtwagenchauffeurs.

 

 

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners