Toekomst aanvullend pensioen:  waar staat uw onderneming? Vul de enquête nu in!

 

Deze enquête is enkel voor bedrijven die zowel arbeiders (PC 140.03) als bedienden (Pc 226) in dienst hebben. Wie slechts één categorie in dienst heeft moet niets invullen.

Eén minuutje van uw tijd is een grote hulp voor de sector !

Zowel in PC 140.03 als in PC 226 is voorzien in  een sectoraal aanvullend pensioenstelsel.

Voor de arbeiders is dat 0,92% van het brutoloon aan 108% met als ondergrens 80€ per kwartaal, voor de bedienden is dat 1% van het brutoloon aan 100% zonder ondergrens. Door het verschil in benadering kan het zijn dat een bediende met een lager loon minder dan 80€ per kwartaal opspaart in het kader van het aanvullend pensioen.

In de toekomst mogen er binnen een bedrijf geen verschillen meer zijn in aanvullend pensioen tussen de arbeiders en de bedienden. Er is  dus een harmonisering tussen beide stelsels noodzakelijk.
Sommige ondernemingen kennen op vandaag al  een afwijkende regeling op bedrijfsniveau. Die harmonisering mag niet leiden tot verdere verzwaring op bedrijfsniveau. Daarom is het zeer belangrijk om via deze enquête de situatie in jouw bedrijf te kennen.

Kruis aan wat past (slechts één optie mogelijk):

Enquête aanvullend pensioen

Gelieve uw antwoord te bezorgen voor 15 maart 2021

Hartelijk dank voor uw medewerking !

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners