- Febetra - https://febetra.be -

Febetra logo

Editoriaal van de maand

Het verladersfeestje loopt op zijn laatste benen

 

Nu heel de coronamiserie stilletjes aan wegebt, trekt de economie weer aan. Voor de transportsector is dat goed nieuws. Elke opleving van de economie gaat immers steevast gepaard met een groeiende vraag naar transport. Hoewel de druk op de beschikbare transportcapaciteit al erg zwaar is, kunnen transporteurs de stijgende vraag naar transport voorlopig nog aan. Maar hoelang nog? Alle marktindicatoren wijzen op een nakende capaciteitskrapte, die, omwille van het steeds acuter wordend chauffeurstekort, een tijdje zal aanhouden.

Als transporteurs werk zat hebben en hun vloot niet kunnen uitbreiden omdat er geen chauffeurs gevonden kunnen worden en omdat zelfrijdende trucks nog een verre droom zijn, dan ontstaat er schaarste. Logischerwijze moet schaarste zich vertalen in aantrekkende transportprijzen. Daar zal de transportsector, met zijn traditioneel lage marges, alvast niet om treuren.

Transporteurs komen op heel korte termijn in een comfortabele positie terecht, waarin ze heel gemakkelijk minder rendabele opdrachten kunnen afstoten en zonder scrupules “NEE” kunnen zeggen tegen opdrachtgevers en klanten die hun de duimschroeven willen aandraaien of hen als citroenen uitpersen. Het verladersfeestje loopt op zijn laatste benen.

We komen in het niet zo vaak voorkomend scenario waarin de transporteurs de sleutels in handen hebben. Het komt er nu op aan om het ijzer te smeden terwijl het heet is. Pakweg een jaar geleden, hadden transporteurs in prijsonderhandelingen vaak geen andere optie hadden dan zich te laten overbluffen. Het tij is duidelijk aan het keren. De krachtsverhoudingen zijn volledig in het voordeel van transporteurs aan het evolueren. Dat uniek momentum met beide handen grijpen om faire transportprijzen te bekomen en te veeleisende klanten wandelen te sturen, is het devies. Het is nu of nooit. Wie niet de moed of het lef heeft om het te doen als hij in een fluwelen zetel zit, zal het zeker niet aandurven als de conjunctuur omslaat.

Philippe Degraef
Directeur Febetra

Contact

philippe.degraef@febetra.be
 

Artikel afgedrukt van Febetra: https://febetra.be

URL naar artikel: https://febetra.be/publiceert/editoriaal-van-de-maand/

Copyright © Febetra. All rights reserved.