Handboek “Basisregels ladingzekering voor wegvervoer”

kaft ladingzekeringFebetra aanvaardde in 2008 het peterschap voor een wetenschappelijk project van de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven te Gent,  “Verantwoord verpakken en verladen”.

Eén van de doelstellingen van het project was het realiseren van een handboek over ladingzekering.
In dat kader hebben de projectverantwoordelijken het boek “Basisregels ladingzekering voor wegvervoer” gerealiseerd.

Dit boek omvat 91 pagina’s en geeft, onder andere, informatie over de opbouw van voertuigen, de verschillende zekeringsmiddelen en methodes van ladingzekering, het principe van de vormstabiele laadeenheid en een aantal voorbeeldberekeningen. Voor de berekeningen wordt er, om het werk te vergemakkelijken, zoveel als mogelijk gewerkt met tabellen. Alles wordt geïllustreerd aan de hand van talrijke foto’s en tekeningen.

Er werd gepoogd om alle informatie die tot op heden bestaat rond ladingzekering samen te vatten, maar de KaHo Sint-Lieven heeft ook verschillende, nooit eerder uitgevoerde wetenschappelijke testen gedaan en de bevindingen van die testen werden onrechtstreeks verwerkt in het handboek.

Hierdoor geeft het boek ook informatie die nergens anders te vinden is in handboeken of die hier op een andere manier bekeken wordt.

Prijs: 25 euro

Print This Post