Nieuwe bepalingen begeleiding uitzonderlijk vervoer Vlaanderen

De begeleiding van uitzonderlijk vervoer is niet langer een bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken maar van de gewesten.

De nieuwe Vlaamse wetgeving verschijnt binnenkort in het Staatsblad.

Welke zijn de erkenningsvoorwaarden voor de begeleidingsondernemingen uitzonderlijk vervoer?

Wat met vervoerders die zelf hun begeleidingen doen?

Welke zijn de erkenningsvoorwaarden voor de begeleiders?

Hoe verloopt de erkenningsprocedure?

Zijn er overgangsbepalingen?

Alle details verneemt u tijdens onze infosessie. Dhr. Stijn De Sutter, Teamverantwoordelijke zwaar vervoer Agenschap Wegen en Verkeer, zal u in detail uitleggen wat de nieuwe wetgeving inhoudt.

De infosessie gaat door op donderdag 12 december 2019 om 14u00 in de lokalen van Febetra, Stapelhuisstraat 5A te 1020 Brussel.

Voor de (toegevoegde) leden van Febetra, de leden van de Confederatie Bouw en de leden van Agoria is de infosessie gratis, niet-leden kunnen deelnemen aan 50 euro per deelnemer.

  Mijn Gegevens

   

  Ik schrijf volgende personen in

   

   

  In het kader van onze dienstverlening/activiteiten, is het mogelijk dat uw persoonsgegevens verwerkt zullen worden. Indien u verdere vragen heeft omtrent ons privacy beleid, kan u onze privacy notificatie terugvinden op https://febetra.be/privacy/ of neem contact op via privacy@febetra.be.

  Print This Post