Nieuwe bepalingen begeleiding uitzonderlijk vervoer Vlaanderen

De begeleiding van uitzonderlijk vervoer is niet langer een bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken maar van de gewesten.

De nieuwe Vlaamse wetgeving verschijnt binnenkort in het Staatsblad.

Welke zijn de erkenningsvoorwaarden voor de begeleidingsondernemingen uitzonderlijk vervoer?

Wat met vervoerders die zelf hun begeleidingen doen?

Welke zijn de erkenningsvoorwaarden voor de begeleiders?

Hoe verloopt de erkenningsprocedure?

Zijn er overgangsbepalingen?

Alle details verneemt u tijdens onze infosessie. Dhr. Stijn De Sutter, Teamverantwoordelijke zwaar vervoer Agenschap Wegen en Verkeer, zal u in detail uitleggen wat de nieuwe wetgeving inhoudt.

De infosessie gaat door op donderdag 12 december 2019 om 14u00 in de lokalen van Febetra, Stapelhuisstraat 5A te 1020 Brussel.

Voor de (toegevoegde) leden van Febetra, de leden van de Confederatie Bouw en de leden van Agoria is de infosessie gratis, niet-leden kunnen deelnemen aan 50 euro per deelnemer.

Inschrijven

* vereiste velden

Mijn Gegevens

Adres*

Ik schrijf volgende personen in

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners