fr

Europa

 

Europese Unie Albanië Bosnië-Herzegovina Belarus
Bulgarije Denemarken Duitsland Estland
Finland Frankrijk Griekenland Hongarije
Ierland Italië Kroatië Luxemburg
Letland Litouwen Malta Nederland
Noorwegen Oekraïne Oostenrijk Polen
Portugal Roemenië Servië Slovenië
Slowakije Spanje Tsjechië Verenigd Koninkrijk
Zweden Zwitserland

 

Europese Unie

Grensposten

De site https://covid-19.sixfold.com/ geeft de wachttijden aan de grenzen aan. We raden u aan deze te gebruiken voor uw internationaal vervoer. Door de verschillende controles lopen de wachttijden aan de grenzen sterk op.

De recente mededeling van de Europese Commissie over de green lanes is nu in alle officiële talen beschikbaar. De staatshoofden en regeringsleiders van de EU hebben in hun laatste verklaring (26 maart) ook hun steun uitgesproken voor green lanes, met de volgende verklaring: “Waar tijdelijke controles aan de binnengrenzen zijn ingevoerd, zullen wij zorgen voor een soepel grensbeheer voor personen en goederen en de werking van de interne markt in stand houden, op basis van de richtsnoeren van de Commissie van 16 maart 2020, overeenkomstig de Schengengrenscode, en de richtsnoeren van de Commissie voor de toepassing van “green lanes”. Dit is het internationaal erkend certificaat Annex 3 (Green Lanes) van de EC.

Overzicht testlocaties

Dit document biedt u een overzicht van de testlocaties in de Europese lidstaten. Dit geeft de stand van zaken op 19 februari 2021 weer.

top

Albanië

Grensposten

 • Er zijn grenscontroles waarbij er een medische check gebeurt van de chauffeur.
 • De grens tussen Blato en Shepchishte-Trebishte (Debar) is gesloten voor zowel personen- als goederenverkeer.
 • De grens tussen Albanië en Griekenland is gesloten. Enkel de grenspost Kakavia is 24/7 geopend voor vrachtverkeer.

Dit is de laatste update die wij ontvangen hebben, een ruime tijd geleden. Deze informatie kan outdated zijn.

top

Bosnië-Herzegovina

Grensposten

Goederenvervoer kan Bosnië-Herzegovina bereiken via deze grensposten:

  • Montenegro: Klobuk,
  • Servië: Vardiste, Karakaj en Race,
  • Kroatië: Samac, Gradiska en Bijaca.

Dit is de laatste update die wij ontvangen hebben, een ruime tijd geleden. Deze informatie kan outdated zijn.

top

Belarus

Algemeen

Vooraleer u uw rit start, wordt er aangeraden het Republican Center for Hygiene of Epidemiology and Public Health te contacteren via +375 (29) 156-85-65. Ze zijn open op werkdagen tussen 8:30 en 13:00 en van 13:30 tot 18:00

Ontsmetting voertuigen

 Er is een proefproject aan de grenspost “Novaya Guta” opgestart waarbij voertuigen, incl. vrachtwagens aan de grens worden ontsmet. Dit is betalend (€8 per vrachtwagen). Dit loopt van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. Bij weigering van ontsmetting wordt de toegang tot het land ontzegd.

Grensposten

Goederenverkeer kan ongehinderd plaatsvinden, mits in achtneming van bovenstaande informatie.

top

Bulgarije

Algemeen

 • Het dragen van een mondmasker blijft verplicht op alle gesloten openbare plaatsen (met uitzondering van eet- en drinkgelegenheden) en op openbare plaatsen, waar het onmogelijk is een fysieke afstand van 1,5 m te bewaren. We raden aan om een masker te dragen van zodra de cabine wordt verlaten.
 • De noodtoestand blijft geldig tot en met 30 november.

Inreisbeperkingen

Chauffeurs die internationaal vervoer over de weg verrichten (zowel van passagiers als van goederen) zijn vrijgesteld van de verplichting om een COVID-19-test of vaccinatiecertificaat voor te leggen. 

top

Denemarken

Algemeen

 • De Deense vervoers- en logistieke verenigingen hebben een lijst met aanbevelingen opgesteld voor de ontvangst en verzending van goederen. Het document bevat aanbevelingen voor transportbedrijven, beroepschauffeurs, afzenders en geadresseerden.
 • Vrachtwagenchauffeurs zijn niet verplicht enige extra documentatie bij te hebben. Toch adviseert de Deense federatie voor het wegvervoer het attest voor werknemers in het internationale vervoer mee te nemen (Annex 3).

Quarantaine & testing

Sinds 9 januari is het voor niet-inwoners van Denemarken verplicht om een geldige reden en een negatieve covidtest voor te leggen bij aankomst in Denemarken. Vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van de covidtest (tenzij zij inwoners zijn van het VK) en de vrachtbrief wordt gezien als een geldige reden.

Zij zijn ook vrijgesteld van quarantaine zolang zij aan het werk zijn. In hun vrije tijd moeten ze wel in quarantaine.

Grensposten

Denemarken heeft enkele grensposten met Duitsland gesloten of de openingsuren beperkt. Deze grensposten zijn nog beschikbaar:

 • Frøslev/Ellund (E45) – 24u/24u
 • Padborg – 24u/24u
 • Sæd – 24u/24u
 • Pebersmark – 10u-18u
 • Kruså – 24u/24u – enkel < 3,5 ton

Dit is de laatste update die wij ontvangen hebben, een ruime tijd geleden. Deze informatie kan outdated zijn.

top

Duitsland

Mondmaskers verplicht

Sinds 22 januari 2021 is het dragen van chirurgische mondmaskers verplicht in het openbaar vervoer en in winkels. Andere mondmaskers zijn niet toegelaten. Sinds 18 januari 2021 zijn in Beieren nog enkel FFP2 maskers toegelaten.

Algemeen

Grensarbeiders die minstens eenmaal per week naar Beieren komen om te werken, moeten uiterlijk 5 dagen na hun aankomst een COVID-19-test ondergaan, die vervolgens wekelijks moeten worden herhaald. Vrachtwagenchauffeurs die enkel goederen leveren/ophalen of door Beieren transiteren, zijn hiervan vrijgesteld.

Rijverboden

U kunt hier de map van de zomerrijverboden raadplegen.

De Länder Brandenburg, Hessen, Meckenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Rheinland-Pfalz, Berlin, Saarland en Baden-Württemberg heffen het rijverbod op tot 31 december 2021 voor de bevoorrading van de vaccinatiecentra en dit voor de volgende transporten:

 • Coronavaccins,
 • Koelsystemen voor de (tussen)opslag van coronavaccins,
 • Vaccinatiemateriaal of noodzakelijke medische instrumenten,
 • En andere goederen die rechtstreeks dienen om de werking en het goed functioneren van de coronavaccinatiecentra te garanderen.

Ook voor lege ritten in direct verband met de bovengenoemde leveringen aan de coronavaccinatiecentra wordt het rijverbod opgeheven

Voor dezelfde transporten, heft Freie und Hansestadt Hamburg de rijverboden tot 31 januari 2022.

Verplicht registreren, testen en soms quarantaine

Iedereen die vanuit een risicogebied naar Duitsland gaat, moet voldoen aan de nieuwe Duitse “Coronavirus-Enreiseverordnung” regeling, die sinds 1 augustus van kracht is.

Deze nieuwe regels onderscheiden twee verschillende risiconiveaus:

1. Risicogebieden (Hochrisikogebiete)
2. Virusvariante gebieden (Virusvariantengebiete = gebieden met wijdverspreide virusvarianten die in Duitsland nog niet algemeen voorkomen)

De lijst met de landen geklasseerd volgens risicogebied vindt u op deze website. België – en ook de meeste andere landen – bevindt zich momenteel in niveau 1 (risicogebied).

1. TRANSPORTEN NAAR DUITSLAND

Hoog Risicogebieden
Chauffeurs die gedurende de laatste 10 dagen voor hun aankomst in Duitsland in een risicogebied waren, hoeven zich niet te laten registreren, hoeven geen negatieve covid-test voor te leggen en moeten zich niet zelfisoleren.

Virusvariante gebieden (1/8: \)
Chauffeurs die gedurende de laatste 10 dagen voor hun aankomst in Duitsland langer dan 72 uur in een virusvariant gebied waren, moeten

 • een negatieve COVID-19-test voorleggen (sneltest verblijf <24u, PCR-test >24u). Klik hier voor meer informatie. De test moet in het Duits, Engels, Frans, Spaans of Italiaans zijn afgenomen.
 • zich registreren bij een verblijf langer dan 72 uur in Duitsland. Bij technische problemen met het Duitse COVID-19 preregistratieplatform www.einreiseanmeldung.de (DEA) kunt u contact opnemen met de servicehotline van het portaal (Duits en Engels). De service-hotline is bereikbaar onder +49 30 2598 4363, maandag – zondag van 07:00 tot 18:00. In geval van aanhoudende problemen om toegang te krijgen tot www.einreiseanmeldung.de, gelieve gebruik te maken van de vervangende papieren kennisgeving die in vele talen beschikbaar is onder een van deze twee links: Link 1 , Link 2 .Er is een gratis testcentrum geopend aan het grenspunt Brême d’Or (aan de Sarrebruck zijde, dicht bij Spicheren en Stiring-Wendel).
 • moeten in zelfisolatie bij een verblijf langer dan 72 uur

2. TRANSIT DOOR DUITSLAND

Chauffeurs die transiteren door Duitsland en afkomstig zijn uit een virusvariant gebied, hoeven zich niet aan te melden via het formulier. Ze zijn niet vrijgesteld van testing. Voorwaarde is wel dat ze Duitsland zo snel mogelijk verlaten.

top

Estland

Algemeen

 • Meer informatie over de huidige maatregelen kan u raadplegen via deze site
 • Er zijn geen beperkingen voor het goederenvervoer

top

Finland

Algemeen

Geen restricties voor het goederenverkeer

top

Frankrijk

Negatieve coronatest

Alle niet-essentiële reizigers die het Frans grondgebied betreden moeten een negatieve coronatest voorleggen die niet ouder is dan 72 uur behalve indien de reiziger volledig gevaccineerd is. Het bewijs van vaccinatie kan slechts aanvaard worden op voorwaarde dat ze het doorgaan van een volledig vaccinatieschema aantoont. Naargelang de kleurcode van het land van oorsprong, kunnen bijkomende maatregelen van kracht zijn. Vrachtwagenchauffeurs en grensarbeiders zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Testlocaties

Er is een gratis testcentrum geopend aan het grenspunt Brême d’Or (aan de Sarrebruck zijde, dicht bij Spicheren en Stiring-Wendel). Het centrum is geopend van 6u – 22u.

Een overzicht van alle testcentra in de Moezelstreek vindt u hier.

Attesten

 

Chauffeurs zijn vrijgesteld van de Pass Sanitaire. Hier vindt u een overzicht van restaurants waar chauffeurs kunnen eten zonder deze te moeten voorleggen.

Elke internationale vervoerder die op het Franse nationale grondgebied aankomt, moet een Europees certificaat voor werknemers in de sector internationaal vervoer kunnen voorleggen: Annex 3 (green lanes).

Iedere vervoerder die vanuit het buitenland rechtstreeks over zee in Frankrijk aankomt, met uitzondering van degenen die uit de Europese zone en het Verenigd Koninkrijk komen, moet vóór inscheping en ten overstaan van de met de grenscontrole belaste autoriteiten het volgende verstrekken

 • het resultaat van een negatieve covid-test van minder dan 72 uur voor vertrek
 • Een Europees certificaat voor werknemers in de internationale vervoersector: Annex 3
 • Een verklaring op erewoord:
  1. dat hij/zij geen symptomen heeft van een covid-19 infectie,
  2. dat hij/zij er niet van op de hoogte is in de veertien dagen vóór de reis in contact te zijn geweest met een bevestigd geval van covid-19,
  3. dat hij/zij ermee instemt dat bij aankomst in het land een virologische screeningtest of een biologisch onderzoek op de opsporing van SARS-CoV-2 wordt uitgevoerd.

Rijverboden

De weekendrijverboden in Frankrijk worden opgeheven voor de voertuigen die uitsluitend vloeibaar sterk gekoeld stikstof (UN-nr. 1977) of vloeibare, sterk gekoelde zuurstof (UN-nr. 1073) vervoeren in het kader van industriële productie, het onderhoud en de bescherming van industriële sites, alsook voor waterzuiveringswerkzaamheden:

 • van zaterdag 4 september 2021 om 22u00 tot zondag 5 september 2021 om 22u00;
 • van zaterdag 11 september 2021 om 22u00 tot zondag 12 september 2021 om 22u00;
 • van zaterdag 18 september 2021 om 22u00 tot zondag 19 september 2021 om 22u00;
 • van zaterdag 25 september 2021 om 22u00 tot zondag 26 september 2021 om 22u00.

De lege terugrit van deze voertuigen is ook toegelaten op de dagen en uren waarvoor het rijverbod wordt opgeheven.

De bestuurders moeten ingeval van controle kunnen aantonen dat zij van deze ontheffing gebruik mogen maken.

top

Griekenland

Attesten

Voor ferryritten van Italië naar Griekenland (via de havens van Patras, Igoumenitsa en Corfyu) moeten chauffeurs een verklaring bijhebben. Bij aankomst in Griekenland moet deze verklaring worden afgegeven en zullen ze verplicht een negatieve sneltest ondergaan.

Grensposten

Deze maatregelen zijn van toepassing sinds 20 mei 2021:

 • De grensposten van Promahonas & Ormenio (Griekenland-Bulgarije) zijn 24/7 geopend
 • De grensposten van Evzoni (Griekenland/Noord-Macedonië), Kipi (Griekenland-Bulgarije) en Nimfea (Griekenland-Bulgarije) zijn geopend van 7u – 23u,
 • De grenspost van Kakavia (Griekenland/Albanië) is geopend van 7u – 19u,

Er worden sneltesten afgenomen aan alle grensposten

top

Hongarije

Algemeen

Alle maatregelen kan u raadplegen op deze Engelstalige website.

Grensposten

 • Het overzicht van gesloten grensposten vindt u hier
 • Vrachtwagenchauffeurs worden geadviseerd het modelcertificaat (Annex 3) van de Europese Commissie bij zich hebben.

Rijverboden

De rijverboden zijn opnieuw van kracht.

top

Ierland

Algemeen

Ierland heeft een handboek gepubliceerd voor de logistieke sector. Er staan ook tips in voor chauffeurs.

Testcentrum

Frankrijk (> 48 uur in het VK) en Nederland verplichten een negatieve sneltest voor chauffeurs die terugkeren uit Ierland.

De locaties en openingstijden zijn als volgt:

 • Dublin Blue Carpark: maandag tot zaterdag 8u -19u | zondag 21 februari 10u – 14u
 • Gorey: maandag tot vrijdag 9u – 20u | zaterdag 9u30 – 20u30
 • Holmestown, Wexford: maandag tot vrijdag 12u – 20u | zaterdag 10u – 21u

Meer informatie vindt u terug in deze FAQ.

top

Italië

Algemeen

De opgelegde preventieve voorzorgsmaatregelen moeten gevolgd worden:

 • De chauffeurs mogen in principe niet uit het voertuig stappen (verplaatsingen zijn weliswaar beperkt tot de strikte levering of inzameling van goederen) en dienen uitgerust te zijn met beschermende en preventieve medische hulpmiddelen zoals wegwerpmaskers en handschoenen;
 • Als het laden/lossen van het voertuig vereist is, moet de veiligheidsafstand (1 meter) bewaard worden en moet de transportdocumentatie elektronisch verzonden worden;
 • Idealiter heeft de chauffeur een document van het Italiaanse bedrijf dat verklaart dat deze goederen dienen geleverd te worden voor de goede verderzetting van zijn productieproces.

Attesten

 • Chauffeurs zijn vrijgesteld van de maatregelen betreffende de testing en quarantaine. Zij moeten wel het online Passenger Locator Form invullen en bijhebben voor binnenkomst in Italië
  • Bovendien moet hun binnenkomst gemeld worden aan het lokaal gezondheidskantoor. De contactgegevens en de verschillende procedures per kantoor zijn hier te vinden.
 • Daarnaast is het ook noodzakelijk om dit document ingevuld bij te hebben voor de regio’s waar een avondklok van kracht is.

Testcentra chauffeurs

Overzicht van testcentra specifiek voor chauffeurs:

 • Interporto Quadrante Europa (Verona): dagelijks 10u – 19u | €40/sneltest
 • Sadobre service area (Vipiteno): dagelijks 5u – 22u | €40/sneltest
 • Trento Freight Village (Trento Interporto A22): maandag tot vrijdag 8u – 17u | reserveren op +39 345 9754795 of +39 0461 433480 of via e-mail aan covidtest@seaconsulenze.it
 • Top Stop (Sterzing A22)

Rijverboden

Sinds 3 mei 2021 zijn alle rijverboden opnieuw van kracht.

Varia

Dubbele bemanning is toegestaan mits er één meter afstand kan worden bewaard.

top

Kroatië

Quarantaine

De 14-daagse quarantaine voor personen die toekomen in Kroatië is opgeheven voor chauffeurs.

top

Luxemburg

Algemeen

Geen restricties voor het goederenverkeer

top

Letland

Grensposten

De afgelopen dagen zijn er langere rijen waargenomen aan de grensovergang tussen Terekhovo (LVA) en Burachki (RUS). Meer verkeer en lopende reconstructiewerkzaamheden hebben geleid tot een wachttijd van maximaal 20 uur om de grenzen over te steken. De grensposten tussen Grebnevo (LVA) en Ubylinka (RUS) kunnen een oplossing zijn. De wachtrijen zijn minimaal en TIR-carnets kunnen worden gebruikt om Rusland binnen te komen aan deze grensovergang.

Attesten

 • Sinds 12 oktober 2020 moet iedereen die Letland betreedt een elektronische vragenlijst invullen. Dit is ook verplicht voor vrachtwagenchauffeurs
 • Dit moet ingevuld worden maximaal 48 uur voor aankomst

top

Litouwen

Attesten

Iedereen, ongeacht zijn of haar nationaliteit, die een landsgrens naar Litouwen overschrijdt, moet uiterlijk 12 uur na aankomst in het land een onlineformulier invullen. Transit is vrijgesteld.

Quarantaine

Buitenlandse bestuurders of chauffeurs die internationaal vervoer verrichten moeten verplicht in quarantaine van zodra zij Litouws grondgebied betreden. De quarantaine duurt maximaal 14 dagen, maar chauffeurs mogen ook vroeger Litouwen verlaten.

top

Malta

Algemeen

Geen recente informatie beschikbaar.

top

Nederland 

Coronatest

Vanaf 8 augustus werden er grenscontroles aan de Belgische grens ingevoerd om de testverplichtingen te controleren.

 • Beroepschauffeurs (EU & Non EU) zijn echter vrijgesteld van de negatieve covidtest.
 • Voor meer informatie kunt u hier terecht op de officiële site van de Nederlandse overheid.

VK

Chauffeurs moeten geen negatieve covidtest voorleggen na een transportrit in het VK, ook als die langer dan 48 uur duurde. Wel moeten zij een quarantaineverklaring kunnen voorleggen. 

top

Noorwegen

Testing

 • Iedere persoon, ook beroepschauffeurs, die Noorwegen binnenkomt, moet zich registreren. Meer informatie vindt u hier.
 • Het inschrijvingsformulier in verschillende talen is hier te vinden.
 • Voor de duidelijkheid: chauffeurs die in de cabine slapen, moeten zich ook registreren. Het is voldoende om de postcode te vermelden van de plaats waar het voertuig is gestationeerd. De postcodes zijn hier te vinden.
 • Beroepschauffeurs zijn vrijgesteld van het voorleggen van een negatieve covidtest.

top

Oekraïne

Algemeen

 • Zowel nationaal verkeer als transit is mogelijk.
 • Er worden medische controles uitgevoerd aan de grenzen. Aan chauffeurs wordt het gebruik van masker, handschoenen en desinfecterende gel gevraagd.

Attesten/Testing

Chauffeurs moeten een van de volgende attesten bij zich hebben:

 • Negatieve PCR-test afgenomen in minder dan 72 uur voor aankomst in Oekraïne
 • Negatieve corona sneltest afgenomen in minder dan 72 uur voor aankomst in Oekraïne
 • Confirmatie van een volledige vaccinatie met een vaccin goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie

Grensposten

De volgende grensposten zijn geopend:

 • Grenzen rakend aan Belarus: Senkivka- Veselivka, Novi Yarylovychi-Nova Huta, Slavutych-Komaryn, Vystupovychi-Nova Rudnia en Domanove-Mokrany,
 • Grenzen rakend aan Polen: Krakowiec-Korchowa, Yagodin-Dorohusk en Rawa Ruska-HrebenneGrenzen rakend aan Slowakije: Uzhhorod-Vyshnie-Niemetske,
 • Grenzen rakend aan Hongarije: Chop (Tysa)-Zakhon en Malyi Bereznyi – Ublia
 • Grenzen rakend aan Roemenië: Diakove-Khalmeu en Porubne-Siret,
 • Grenzen rakend aan Moldavië: Palanka-Maiaky-Udobne, Starokozache-Tudora, Reni-Dzhiurdzhiulesht, Mohyliv-Podilskyi-Otach, Serpneve 1 – Basarabiaska, Таbaky – Мyrne, Кuchurgan – Pervomaisk, Кеlmentsi – Larga, Sokyriany – Оknytsia, Mamalyga – Kryva en Rososhany – Brichen
 • Grenzen rakend aan Rusland: Hoptivka-Nekhotieievka, Iunakivka-Sudzha, Bachivsk-Troiebortne en Senkivka-Novi Yurkovychi, Milove – Chertkovo.

top

Oostenrijk

Algemeen

Dubbele bemanning is toegestaan, op voorwaarde dat de juiste veiligheidsafstanden (1m), maskers en de algemene COVID-19 gedragsregels in acht worden genomen. Het dragen van een masker is verplicht op openbare plaatsen (rustfaciliteiten, toiletten en binnen in benzinestations).

Registratie

Vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van het invullen van het registratieformulier.

Testlocatie

Op de autosnelweg autosnelweg Münster-Nord (richting Innsbruck) is een testlocatie voor chauffeurs. De testen zijn gratis. Het centrum is open van maandag tot vrijdag van 05:00 uur tot 19:00 uur en op zaterdag van 05:00 uur tot 14:00 uur.

top

Polen

Algemeen

 • Chauffeurs die in Polen werken zijn verplicht een gezichtsmasker te dragen terwijl ze zich buiten hun cabine bevinden. Indien er twee personen in de cabine zijn, moeten zij beiden een gezichtsmasker dragen tijdens het rijden.
 • Indien chauffeurs voor hun woon-werkverkeer door Polen rijden, moeten zij een code 95 of rijbewijs kunnen voorleggen.

Quarantaine en testing

Er zijn strengere regels voor wie Polen betreedt via Tsjechië of Slowakije. Vrachtwagenchauffeurs zijn echter vrijgesteld van quarantaine en testing. Zij hoeven ook niet in quarantaine en/of zich te laten testen wanneer zij voor hun woon-werkverkeer door Polen moeten transiteren in een personenwagen of ander middel.

top

Portugal

Algemeen

 • Algemene mondmaskerplicht is verplicht op het volledige grondgebied
 • Via deze link kan u checken welke parkings en tankstations geopend zijn.

Grensposten

Belangrijkste grensposten die dagelijks geopend zijn:

 • Valença-Viana do Castelo, exit from the Tuy-Valença Bridge-IP 1-A 3 connection, in Valença;
 • Vila Verde da Raia-Chaves, exit A 52, connection with A 24, km 0, next to the roundabout;
 • Quintanilha-Bragança, exit from the International Bridge IP 4 / E 82, exit to Quintanilha or next to the CCPA facilities at N 218-1 Quintanilha;
 • Vilar Formoso-Guarda near the border line, Largo da Fronteira, next to CCPA, N 16 / E 80, connection 620 Fuentes de Oñoro, Spain, including access through the TIR Park, via trucks, N 16, Vilar Formoso;
 • Caia-Elvas, exit A 6, km 158, connection Caia-Elvas, next to the Tourist Office, Elvas;
 • Vila Verde de Ficalho-Beja, next to the border line, connection A 495 Rosal de la Frontera to IP 8, Serpa;
 • Castro Marim-Praça da Fronteira, km 131 of A 22, International Bridge of Guadiana-Castro Marim.

Andere grensposten

 • Geopend tijdens de week, van 6u – 21u en van 17u – 20u (weekend)
  • Melgaço, Lugar do Peso, km 19,800, EN 202;
  • Monção, Avenida da Galiza, km 15,300, EN 101;
  • Ponte da Barca, Fronteira da Madalena, EN 304-1, KM 9, Lindoso;
  • Montalegre, Sendim – Montalegre, linha de fronteira km 0, EN 103-9;
  • Vinhais, Moimenta – Manzalvos, ligação da localidade de Moimenta à estrada OU311 – Manzalvos (Espanha), que liga à A-52
 • Geopend tijdens de week van 7u-21u en 17u-19u (weekend)
  • Miranda do Douro, km 86,990, EN 218
  • Termas de Monfortinho – Castelo Branco, entroncamento da N 239 com a N 240 em Termas de Monfortinho;
  • Mourão, Ponto de Fronteira de S. Leonardo, km 7, EN 256-1;
  • Barrancos, EN 258, km 105,5, que efetua a ligação à HU-9101.
  • Open during the week, from 6:00 hrs to 20:00 hrs:
  • Marvão-Portalegre, border line, Marvão, N 521 connecting Valencia de Alcântara to IC 13 Marvão.

Een map vindt u hier.

top

 

Roemenië

Algemeen

 • Deze site geeft een overzicht van de wachttijden aan de grenzen.
 • Transit moet gebeuren via bepaalde routes. Deze kan u hier raadplegen.
 • De Roemeense autoriteiten hebben ook een interactieve kaart gepubliceerd waarop corridors, tankstations en rustplaatsen zijn aangegeven.

Grensposten

Alle grensposten zijn opnieuw geopend.

Quarantaine & testing

Sinds 13 juli zijn de volgende maatregelen van toepassing. Deze zijn ook van toepassing voor transportpersoneel. 

Roemenië hanteert verschillende maatregelen a.d.h.v. van kleurencodes voor landen (download hier de volledige lijst van landen).

Groene zones 

Personen uit groene zones zijn niet onderworpen aan quarantaine of testing.

Oranje zones (12/9: o.a. België, Duitsland, Portugal, Kroatië, Letland, Oostenrijk, Nederland, Denemarken, Spanje)

Personen uit oranje zones zijn onderworpen aan een 14-daagse quarantaine. Zij zijn vrijgesteld bij:

 • volledige vaccinatie (bewijs a.d.h.v. het Europees digitaal certificaat)
 • een negatieve PCR-test die niet ouder dan 72u is bij aankomst
 • een covidbesmetting maximaal 180 dagen voor aankomst, indien er minimaal 14 dagen tussen het vaststellen van de besmetting en de aankomst in Roemenië is
 • een transit van minder dan 24 uur in Roemenië
 • grensarbeiders van Hongarije, Bulgarij, Serbië, Oekraïne en Moldavië

Rode zones (12/9: o.a. Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Griekenland, Ierland, Cyprus, Noorwegen, Frankrijk)

Personen uit rode zones zijn onderworpen aan een 14-daagse quarantaine. Zij zijn vrijgesteld bij:

 • volledige vaccinatie (bewijs a.d.h.v. het Europees digitaal certificaat)
 • een covidbesmetting maximaal 180 dagen voor aankomst, indien er minimaal 14 dagen tussen het vaststellen van de besmetting en de aankomst in Roemenië is (bewijs a.d.h.v. Europees digitaal certificaat)
 • een verblijf korter dan 72 uur, als een negatieve PCR-test wordt voorgelegd die niet ouder is dan 72u bij aankomst
 • een transit van minder dan 24 uur in Roemenië
 • grensarbeiders van Hongarije, Bulgarij, Serbië, Oekraïne en Moldavië

top

Servië

Algemeen

 • Personen die Servië binnenkomen via Noord-Macedonië, Bulgarije, Roemenië of Kroatië, moeten een negatieve coronatest voorleggen die max. 48 uur vooraf mag zijn afgelegd. Deze verplichting geldt niet voor vrachtwagenchauffeurs in internationaal goederenvervoer. In geval van transit, is deze vrijstelling van een test alleen van toepassing als het Servisch grondgebied binnen de 12 uur opnieuw verlaten wordt (bij transit van meer dan 12 uur, moet er dus een negatieve coronatest voorgelegd worden).
 • Chauffeurs zijn verplicht mondmaskers en handschoenen te dragen.

top

Slovenië

Grensposten

Slovenië opent stilaan steeds meer grenzen. Het volledig overzicht kan u hier vinden.

Quarantaine

 Vanaf 15 juli moeten reizigers bij aankomst ofwel een negatieve PCR-test (max. 72u) ofwel een sneltest (max. 48u) ofwel een bewijs van vaccinatie ofwel een bewijs van recente besmetting (mits genezen) kunnen voorleggen. Transportpersoneel en transit door Slovenië zijn vrijgesteld tot 15 augustus.

We raden aan dat chauffeurs steeds het modelcertificaat van de Europese Commissie (Annex 3) bij zich hebben.

top

Slowakije

Registratie & quarantaine

Vanaf 09 juli 2021 06.00 uur wordt in Slowakije nieuwe wetgeving betreffende grensmaatregelen van kracht. De nieuwe wetgeving wijzigt de registratie- en quarantaineverplichtingen voor personen die het grondgebied van de Slowakije binnenkomen.
Beroepschauffeurs zijn van deze verplichtingen vrijgesteld – zij hoeven hun binnenkomst in het land niet te laten registreren en zij hoeven niet in quarantaine te gaan.

top

Spanje

Algemeen

 • Vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van de strengere maatregelen. Zij zijn niet verplicht om het ‘Health Control Form’ in te vullen of een negatieve test voor te leggen
 • Dubbele bemanning is toegestaan mits zij één meter afstand kunnen bewaren en een mondmasker dragen 

Attesten

Er zijn geen attesten vereist 

top

Tsjechië

Attesten

Tsjechië heeft ook een verplicht online webformulier ingevoerd, gecombineerd met een verplichte covid-test. Vrachtwagenchauffeurs zijn hiervan vrijgesteld.

Varia

Als een chauffeur een voertuig wilt ophalen in Tsjechië, dient de chauffeur zijn/haar rijbewijs of code 95 voor te leggen.

top

Verenigd Koninkrijk

Dubbele bemanning

Dubbele bemanning is enkel toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • Minimaal contact met collega’s en klanten, 2 meter afstand met andere personen moet kunnen worden gegarandeerd,
 • Regelmatig wassen van de handen,
 • Zakdoeken en materieel waarmee de handen zijn gewassen moeten eerst weggesmeten worden vooraleer over te gaan tot andere activiteiten,
 • Regelmatig veranderen van handschoenen, zeker wanneer ze beschadigd zijn,
 • Beschermingsmaterieel op een veilige manier wegsmijten.

Attesten

Reizigers moeten een online formulier invullen met de details over hun verblijf en hun contactgegevens. Bovendien moeten zij 14 dagen in zelfquarantaine. Vrachtwagenchauffeurs zijn hiervan vrijgesteld, doch zij moeten kunnen aantonen dat de verplaatsing deel uitmaakt van hun professionele taak. Een CMR, de transportvergunning of een verklaring van de werkgever kan dienen als bewijs.

Ook al zijn ze vrijgesteld van quarantaine, toch moeten chauffeurs een online localisatieformulier invullen met hun contactgegevens en de gegevens van hun traject. Het veld “adres” is optioneel. Chauffeurs kunnen het formulier niet meer dan 48 uur van tevoren invullen en moeten de digitale versie of de geprinte versie van het formulier bij aankomst aan de Britse grens laten zien. Het formulier kan ook worden ingevuld door de werkgever. Dit document is geldig voor meerdere ritten binnen een periode van 48 uur.

Wegens een technisch mankement op de website Fill in your passenger locator form – GOV.UK (www.gov.uk) zijn er andere handelingen vereist om het registratieformulier aan te vragen. Dit is wat je nu moet doen:

 • Wanneer er staat ‘heb je een account’ dan moet er ‘nee’ worden aangevinkt
 • Vervolgens wordt er gevraagd of je een nieuw account aan wilt maken en ook daar moet ‘nee’ op worden ingevuld 

Daarna gaat de normale procedure verder.

Bovendien moeten chauffeurs ook kunnen bewijzen dat hun verplaatsingen deel uitmaakt van een professionele verplaatsing. Dit kan door middel van het internationaal certificaat van de Europese Commissie (Annex 3)

Officiële richtlijnen zijn hier beschikbaar.

Varia

 • Het Britse ministerie van Vervoer heeft een leidraad gepubliceerd over het coronavirus en het vrachtvervoer
 • Bestuurders hebben wettelijk gezien recht op een gemakkelijke en veilige toegang tot toiletten en handwasplaatsen tijdens het uitvoeren van hun werk. Het Departement voor Transport en de Health and Safety Executive hebben een brief geschreven waarin de wettelijke verplichting voor bedrijven om dergelijke toegang te verlenen aan chauffeurs wordt beschreven. De brief is te vinden via deze link.
 • De HGV Road User Levy wordt opgeschort van 1 augustus 2020 tot en met juli 2021. Deze opschorting is geldig voor zowel voertuigen ingeschreven in de UK als andere landen. Buitenlandse exploitanten die de heffing al als jaarlijkse betaling hebben betaald, kunnen via hun gebruikersrekening een terugbetaling vragen voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2022. Buitenlandse exploitanten die normaal gesproken “on the go” zouden betalen, zullen niet worden belast voor het gebruik van het Britse netwerk tussen 1 augustus 2020 en 31 juli 2022.

 top

Zweden

Negatieve covidtest

Nieuwe maatregelen in Zweden verplichten een negatieve covidtest voor iedereen die naar Zweden wil. Transportpersoneel is hiervan vrijgesteld.

top

Zwitserland

Registratieformulier

Sinds 8 februari moeten chauffeurs zich registreren via een online formulier. Zij moeten dit niet doen als ze transiteren door Zwitserland of er korter dan 24 uur verblijven tijdens het uitvoeren van een transportrit.

top

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners