fr

Europa

 

Europese Unie Albanië Andorra Bosnië-Herzegovina
Belarus Bulgarije Denemarken Duitsland
Estland Finland Frankrijk Griekenland
Hongarije Ierland Ijsland Italië
Kosovo Kroatië Luxemburg Letland
Litouwen Malta Montenegro Noord-Macedonië
Nederland Noorwegen Oekraïne Oostenrijk
Polen Portugal Roemenië Servië
Slovenië Slowakije Spanje Tsjechië
Verenigd Koninkrijk Zweden Zwitserland

 

Europese Unie

Grensposten

De site https://covid-19.sixfold.com/ geeft de wachttijden aan de grenzen aan. We raden u aan deze te gebruiken voor uw internationaal vervoer. Door de verschillende controles lopen de wachttijden aan de grenzen sterk op.

De recente mededeling van de Europese Commissie over de green lanes is nu in alle officiële talen beschikbaar. De staatshoofden en regeringsleiders van de EU hebben in hun laatste verklaring (26 maart) ook hun steun uitgesproken voor green lanes, met de volgende verklaring: “Waar tijdelijke controles aan de binnengrenzen zijn ingevoerd, zullen wij zorgen voor een soepel grensbeheer voor personen en goederen en de werking van de interne markt in stand houden, op basis van de richtsnoeren van de Commissie van 16 maart 2020, overeenkomstig de Schengengrenscode, en de richtsnoeren van de Commissie voor de toepassing van “green lanes”.

Rij- en rusttijden

De mogelijkheid tot versoepelen van de rij- en rusttijden is niet langer verlengd na 31 mei.

top

Albanië

Grensposten
 • Er zijn grenscontroles waarbij er een medische check gebeurt van de chauffeur.
 • De grens tussen Blato en Shepchishte-Trebishte (Debar) is gesloten voor zowel personen- als goederenverkeer.

top

Andorra

 • Geen informatie beschikbaar.

top

Bosnië-Herzegovina

Grensposten
 • Goederenvervoer kan Bosnië-Herzegovina bereiken via deze grensposten:
  • Montenegro: Klobuk,
  • Servië: Vardiste, Karakaj en Race,
  • Kroatië: Samac, Gradiska en Bijaca.

top

Belarus

Algemeen
 • Vooraleer u uw rit start, wordt er aangeraden het Republican Center for Hygiene of Epidemiology and Public Health te contacteren via +375 (29) 156-85-65. Ze zijn open op werkdagen tussen 8:30 en 13:00 en van 13:30 tot 18:00
Grensposten
 • Er zijn grenscontroles met medische testen voor chauffeurs. Zij moeten ook een formulier invullen bij binnenkomst.
 • De lijst van gespecialiseerde stopplaatsen (parkeerplaatsen) voor rust en maaltijden voor chauffeurs en voor het bijtanken van voertuigen op doorreis is uitgebreid met meer dan 40 stopplaatsen. Deze lijst kan u opvragen via info@febetra.be.
Andere
 • Van 1 juli tot 20 september zullen tijdelijke beperkingen in te voeren voor de asbelasting van voertuigen die op de openbare weg rijden. De bepaling is bedoeld om de veiligheid op de snelwegen te waarborgen wanneer de temperatuur overdag meer dan 25° C bedraagt. De beperking geldt van 11u tot en met 20u. De bepaling is niet van toepassing op de volgende gevallen:
  • gedeelten van tolwegen;
  • M-14 snelweg Tweede ringweg rond de stad Minsk;
  • gedeelte van km 0 tot en met km 14,7 van de snelweg R-80 Sloboda – Papernya;
  • wegen waarop bestuurders op doorreis  moeten zijn voor voertuigen die bestemd zijn voor internationaal wegvervoer, volgens de lijst in aanhangsel 1 bij de resolutie van de Raad van ministers van de Republiek Belarus van 25 maart 2020 nr. 171 “betreffende maatregelen ter voorkoming van de invoer en verspreiding van ziekten veroorzaakt door het coronavirus COVID-19”.

top

Bulgarije

Algemeen
 • De noodtoestand is verlengd tot en met 30 september. Dezelfde maatregelen blijven gelden.
 • Het dragen van mondmaskers is vanaf nu verplicht voor chauffeurs in publieke plaatsen. We raden aan om een masker te dragen van zodra de cabine wordt verlaten.
 • Er is een interactieve kaart gepubliceerd met een overzicht van de green lanes voor het goederenverkeer. De kaart bevat bovendien nuttige informatie over rustplaatsen en het aantal parkeerplaatsen, sanitaire voorzieningen, de mogelijkheid om voedsel te kopen, de beschikbaarheid van een internetverbinding, verlichting, videobewaking, een tankstation, de dichtstbijzijnde hulpdiensten, het aantal plaatsen voor het tanken van koelwagens, enz.
Inreisbeperkingen
 • De beperkingen inzake toegang tot Bulgaars grondgebied en de verplichte PCR-test zijn niet van toepassing op vrachtwagenchauffeurs in internationaal wegvervoer.
Opheffing rijverboden
 • De rijverboden op feestdagen voor voertuigen van meer dan 12 ton zijn opgeschort.
Attesten
 • Iedereen die Bulgarije binnenkomt en niet in quarantaine hoeft of transiteert door Bulgarije, dient volgend document bij zich te hebben. Het wordt aangeraden dit op voorhand al ingevuld te hebben zodat de wachttijden aan de grenzen beperkt blijven.

top

Denemarken

Varia
 • De Deense vervoers- en logistieke verenigingen hebben een lijst met aanbevelingen opgesteld voor de ontvangst en verzending van goederen. Het document bevat aanbevelingen voor transportbedrijven, beroepschauffeurs, afzenders en geadresseerden.
 • Vrachtwagenchauffeurs zijn niet verplicht enige extra documentatie bij te hebben. Toch adviseert de Deense federatie voor het wegvervoer het attest voor werknemers in het internationale vervoer mee te nemen (bijlage III Green Lanes).

top

Duitsland

Quarantaine
 • Personen uit risicogebieden (zoals Antwerpen) moeten zich laten testen en in quarantaine gaan. Vrachtwagenchauffeurs zijn hiervan vrijgesteld.
Rijverboden
 • Verschillende Länder hebben hun rijverboden opgeheven tot 31 augustus 2020. Hier vindt u een overzicht. Sinds 1 september 2020 gelden opnieuw alle rijverboden.
Varia
 • Hoewel de federale Duitse staat aan de Länder heeft gevraagd om over dezelfde hygiënemaatregelen toe te passen, hebben enkele deelstaten toch beslist andere regels toe te passen. Dit document geeft een overzicht van de maatregelen per deelstaat.
 • Update over de rustgebieden langs de Duitse autosnelwegen:
  • In de faciliteiten van de onderneming TANK & RAST kan er gratis gebruik gemaakt worden van de sanitaire voorzieningen van SANIFAIR. Deze toegang wordt verleend via de ‘kinderingang’ en wordt expliciet aangegeven;
  • TANK & RAST heeft ook aangekondigd dat ze niet alleen de tankstations, maar ook de aangesloten winkels (bakkerijproducten, snacks, detailhandel) bij alle door hen geëxploiteerde rust- en serviceruimtes open zullen houden.

top

Estland

Algemeen
 • Meer informatie over de huidige maatregelen kan u raadplegen via deze site.
Quarantaine
 • Bezoekers die Estland binnenkomen hoeven niet meer in quarantaine als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Vertrekland is een land uit EU, Schengenland of de UK;
  • Vertonen geen symptomen;
  • Zijn verbleven in hierboven vermelde landen, waar de infectieratio onder de 15 personen per 100.000 inwoners de voorbije 14 dagen

top

Finland

Quarantaine
 • Zelfisolatie blijft aanbevolen voor mensen die aankomen uit landen die nog steeds onderworpen zijn aan de controle aan de binnen- of buitengrens, zoals onder meer Zweden, Rusland en België.

top

Frankrijk

Algemeen
 • Chauffeurs hoeven geen verplichte attesten meer bij zich te hebben.
Faciliteiten
 • Een kaart met de restaurants die open zijn, is online beschikbaar. Ook de app TRUCKFLY geeft een overzicht van parkings, restaurants, tankstations, wasplaatsen… geopend tijdens de coronaperiode.
 • De Franse overheid heeft op Bison Futé een kaart gepubliceerd die specifiek bedoeld is voor vervoerders en die verwijst naar de ligging van de rust- en verzorgingsplaatsen op het nationale wegennet. Het vermeldt de toegankelijkheid van het gebied, de aard ervan (rust- of serviceplaats), het bestaan van parkeerplaatsen voor vrachtwagens, de aanwezigheid en beschikbaarheid van toiletten, catering (afhaalverkoop) en douches.
Varia
 • Een bemanning van twee chauffeurs in de cabine is toegestaan (maar niet een bemanning van drie), zolang de minimale afstand van 1 meter wordt gerespecteerd.
 • Bij het goederenvervoer moeten de op nationaal niveau vastgestelde maatregelen inzake hygiëne en sociale afstand, de zogenaamde “barrières”, in acht worden genomen door de vrachtwagenbestuurders en door het personeel van de laad- en losplaatsen:
  • Wanneer laad- of losplaatsen niet zijn voorzien van een waterpunt, moeten deze plaatsen worden voorzien van hydro-alcoholische gel;
  • Het voertuig is uitgerust met een voorraad zeep en water en wegwerphanddoeken of hydro-alcoholische gel;
  • Wanneer bovenstaande maatregelen worden nageleefd, mag een bestuurder van een transportvoertuig de toegang tot een plaats van laden of lossen, met inbegrip van een waterpunt waar een dergelijke plaats is voorzien, niet worden geweigerd;
  • Het overhandigen en ondertekenen van de vervoersdocumenten gebeurt zonder contact tussen personen;
  • De levering geschiedt op de door de opdrachtgever aangewezen en op het vervoersdocument vermelde plaats;
  • In het geval van thuisbezorging laten de chauffeurs, na communicatie met de geadresseerde of zijn/haar vertegenwoordiger, de pakketten voor de deur achter met behulp van alternatieve methoden die de correcte aflevering bevestigen en de handtekening van de geadresseerde niet terughalen;
  • De ondertekening van een document op welke drager dan ook door de geadresseerde of zijn vertegenwoordiger kan niet worden verlangd;
  • Tenzij een klacht wordt ingediend op welke wijze dan ook, inclusief langs elektronische weg, uiterlijk bij het verstrijken van de contractueel overeengekomen termijn of, bij gebrek aan een contractuele bepaling, op de middag van de eerste werkdag na de overhandiging van de goederen, wordt de levering geacht in overeenstemming te zijn met het contract.

top

Griekenland

Attesten
 • Griekenland heeft opnieuw de verplichting tot het invullen van een attest ingevoerd, de Passenger Locator Form. Dit is ook verplicht voor vrachtwagenchauffeurs. Dit formulier moet ingevuld worden ten laatste de dag voordat de chauffeur Griekenland binnenrijdt.
 • Vrachtenwagenchauffeurs hoeven daarentegen géén covid-test (CPR test) te laten afnemen
Grensposten
 • Enkel de volgende grensposten zijn geopend voor het goederenvervoer
  • Kakavia (GR-ALB): geopend van 7u tem 23u
  • Krystallopigi (GR-ALB): geopend van 7u tem 23u
  • Evzoni (GR-MD): geopend van 7u tem 23u
  • Promachona (GR-BUL): nonstop open
  • Ormenio (GR-BUL): geopend van 7u tem 23u
  • Nymfaia (GR-BUL): geopend van 7u tem 23u
  • Kipi (GR-TUR): geopend van 7u tem 23u

top

Hongarije

Algemeen
 • Alle maatregelen kan u raadplegen op deze Engelstalige website.
 • De opschorting van de rijverboden geldt niet meer sinds 27 juni. Alle rijverboden zijn dus opnieuw van kracht.
Grensposten
 • De grenscontroles zijn gepland tot 11 november
 • Vrachtwagenchauffeurs moeten het modelcertificaat (Annex 3) van de Europese Commissie bij zich hebben.

top

Ierland

Algemeen
 • Ierland heeft een handboek gepubliceerd voor de logistieke sector. Er staan ook tips in voor chauffeurs.
 • Ferrymaatschappijen doen geen overzetten meer van bemande vrachten (chauffeur met vrachtwagen). Onbegeleide ‘semi-trucks, containers & swap bodies’ worden wel nog overgezet.

top

Ijsland

 • Geen informatie beschikbaar.

top

Italië

Algemeen
 • De opgelegde preventieve voorzorgsmaatregelen moeten gevolgd worden:
  • De chauffeurs mogen in principe niet uit het voertuig stappen (verplaatsingen zijn weliswaar beperkt tot de strikte levering of inzameling van goederen) en dienen uitgerust te zijn met beschermende en preventieve medische hulpmiddelen zoals wegwerpmaskers en handschoenen;
  • Als het laden/lossen van het voertuig vereist is, moet de veiligheidsafstand (1 meter) bewaard worden en moet de transportdocumentatie elektronisch verzonden worden;
  • Idealiter heeft de chauffeur een document van het Italiaanse bedrijf dat verklaart dat deze goederen dienen geleverd te worden voor de goede verderzetting van zijn productieproces.
Attesten
 • Er zijn speciale beperkingen (recente COVID-19 test of quarantaine) ingevoerd voor personen die Italië binnenkomen nadat zij de afgelopen 14 dagen in een van de volgende landen hebben verbleven of op doorreis zijn geweest: Kroatië, Griekenland, Malta en Spanje. Beroepschauffeurs in het vrachtvervoer over de weg die in een van deze landen hebben verbleven of op doorreis zijn geweest, zijn vrijgesteld van de beperkingen indien:
  • Zij bewijzen dat zij Italië binnenkomen voor hun werk. Het EC modelcertificaat (Annex 3) moet voldoende bewijs zijn.
  • Zij vullen de zelfdeclaratie (Engelstalige versie) in voordat zij Italië binnenkomen (naast het bezit van een EG-certificaat)
 • Beroepschauffeurs mogen echter maximaal 120 uur in Italië blijven (36 uur bij doorreis), waarna zij het land moeten verlaten of in quarantaine moeten gaan.

Varia

 • Dubbele bemanning is toegestaan mits er één meter afstand kan worden bewaard.
 • Van 1 juli tot 30 september 2020 kunnen Euro 3 en Euro 4 vrachtwagens van meer dan 3,5 ton nog steeds door de Fréjus-wegtunnel rijden, op voorwaarde dat de voertuigeigenaren al vervangende groenere voertuigen hebben besteld (Euro 5 of Euro 6). Er moet ook een verklaring worden ingevuld (in het Italiaans, Frans of Engels).

top

Kosovo

 • Geen informatie beschikbaar.

top

Kroatië

Quarantaine

 • De 14-daagse quarantaine voor personen die toekomen in Kroatië is opgeheven voor chauffeurs.

top

Luxemburg

 • Geen restricties voor het goederenverkeer

top

Letland

Algemeen
 • Chauffeurs dienen bij aankomst een formulier te ondertekenen waarin zij aangeven geen publieke plaatsen te bezoeken.

top

Litouwen

Algemeen
 • Bestuurders die naar of via Litouwen rijden, moeten vanaf nu alle stopplaatsen op hun internationale route bijhouden, samen met de reden van de stopplaats en de duur van de stopplaats.
  • Dit geldt zowel voor Litouwse chauffeurs als voor buitenlandse chauffeurs.
Attesten
 • Iedereen, ongeacht zijn of haar nationaliteit, die een landsgrens naar Litouwen overschrijdt, moet uiterlijk 12 uur na aankomst in het land een onlineformulier invullen.
Grensposten
 • Er zijn grenscontroles aan de grens met Polen en Letland.
 • Slechts enkele grenzen open: Kalvarija-Budzisko, Saločiai-Grenstalė, Butinge-Rucava, Sandy-Medume, Medininkai-Kamenyi Logo, Raigardas-Privalka, Kybartai-Chernševskoye, Panemunė-Sovetsko, Vilnius, Kaunas, Kaunas, airports and Klaipeda seaport.
Quarantaine
 • Buitenlandse bestuurders of chauffeurs die internationaal vervoer verrichten moeten verplicht in quarantaine van zodra zij Litouws grondgebied betreden. De quarantaine duurt maximaal 14 dagen, maar chauffeurs mogen ook vroeger Litouwen verlaten.

top

Malta

Quarantaine
 • Iedereen die Malta binnenkomt, wordt verplicht tot 14 dagen quarantaine, ook chauffeurs. Daarom is het aan te raden om goederen onbegeleid via een ferry over te zetten.

top

Montenegro

Grensposten
 • De volgende grensposten met Servië zijn gesloten: Godovo, Vrbnica en Jabuka.

top

Noord-Macedonië

Grensposten
 • Chauffeur mogen alle grensovergangen gebruiken om door het land te reizen, op voorwaarde dat de chauffeurs de snelweg of de plaatselijke weg niet verlaten en dat zij het land niet later dan 5 uur na de binnenkomst verlaten. Voor handhavingsdoeleinden moeten chauffeurs die Noord-Macedonië binnenkomen een verklaring invullen die aan de grensovergang van de grensovergang moet worden overhandigd.

top

Nederland 

Algemeen
 • Er wordt sterk aangeraden dat chauffeurs maskers, handschoenen en desinfecterende gel bij zich hebben.
 • De Nederlandse overheid vraagt dat chauffeurs hun maaltijden eten in tankstations.

top

Noorwegen

Algemeen
 • Het goederenvervoer van en naar Noorwegen wordt op geen enkele wijze beperkt.
 • Prioritering van goederen: Bedrijven die voorheen afspraken hadden gemaakt met het directoraat Douane hadden enkele voordelen met betrekking tot de douaneprocedures, maar deze voordelen zijn momenteel niet van toepassing. Er bestaat een expresdouaneprocedure, maar slechts bij één grensstation. In het algemeen zijn er geen nieuwe wijzigingen van de prioriteiten op het gebied van grensoverschrijding geweest.
Grensposten
 • De grenscontroles zijn gepland tot 13 augustus
 • Er zijn geen extra wachtrijen gemeld bij Noorse grensovergangen.
 • Naast de standaard douaneprocedures is de grenscontrole versterkt door de politie en het leger. Hun belangrijkste taak is het controleren van de identiteit van de bestuurders (paspoort, rijbewijs, enz.).

top

Oekraïne

Algemeen
 • Zowel nationaal verkeer als transit is mogelijk.
 • Er worden medische controles uitgevoerd aan de grenzen. Aan chauffeurs wordt het gebruik van masker, handschoenen en desinfecterende gel gevraagd.
Grensposten
 • De volgende grensposten zijn geopend:
  • Grenzen rakend aan Belarus: Senkivka- Veselivka, Novi Yarylovychi-Nova Huta, Slavutych-Komaryn, Vystupovychi-Nova Rudnia en Domanove-Mokrany,
  • Grenzen rakend aan Polen: Krakowiec-Korchowa, Yagodin-Dorohusk en Rawa Ruska-Hrebenne
  • Grenzen rakend aan Slowakije: Uzhhorod-Vyshnie-Niemetske,
  • Grenzen rakend aan Hongarije: Chop (Tysa)-Zakhon en Malyi Bereznyi – Ublia
  • Grenzen rakend aan Roemenië: Diakove-Khalmeu en Porubne-Siret,
  • Grenzen rakend aan Moldavië: Palanka-Maiaky-Udobne, Starokozache-Tudora, Reni-Dzhiurdzhiulesht, Mohyliv-Podilskyi-Otach, Serpneve 1 – Basarabiaska, Таbaky – Мyrne, Кuchurgan – Pervomaisk, Кеlmentsi – Larga, Sokyriany – Оknytsia, Mamalyga – Kryva en Rososhany – Brichen
  • Grenzen rakend aan Rusland: Hoptivka-Nekhotieievka, Iunakivka-Sudzha, Bachivsk-Troiebortne en Senkivka-Novi Yurkovychi, Milove – Chertkovo.

top

Oostenrijk

Algemeen

Dubbele bemanning is toegestaan, op voorwaarde dat de juiste veiligheidsafstanden (1m), maskers en de algemene COVID-19 gedragsregels in acht worden genomen. Het dragen van een masker is verplicht op openbare plaatsen (rustfaciliteiten, toiletten en binnen in benzinestations).

Grensposten
 • De grenscontroles aan de grenzen met Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein, Tsjechië en Slowakije werden opgeheven. Alleen aan de grens met Italië worden nog controles uitgevoerd.
 • Aan de grens met Italië zijn kleinere grensovergangen gesloten. De geopende grensovergangen zijn: Brenner, Sillian, Reschenpass en Thörl-Maglern. Het verkeer kan via webcams worden bewaakt
Quarantaine
 • Chauffeurs hoeven bij binnenkomst niet in quarantaine, op voorwaarde dat zij transportactiviteiten aan het uitoefenen zijn.

top

Polen

Algemeen
 • Vanaf 23 april zijn chauffeurs die in Polen werken verplicht een gezichtsmasker te dragen terwijl ze zich buiten hun cabine bevinden. Indien er twee personen in de cabine zijn, moeten zij beiden een gezichtsmasker dragen tijdens het rijden.
 • Indien chauffeurs voor hun woon-werkverkeer door Polen rijden, moeten zij een code 95 of rijbewijs kunnen voorleggen.

top

Portugal

Algemeen
 • Alhoewel ook in Portugal de regels stilaan versoepeld worden, blijft het dragen van een mondmasker op openbare plaatsen en op plaatsen waar de social distancing niet kan worden toegepast, verplicht.
 • Via deze link kan u checken welke parkings en tankstations geopend zijn.
Grensposten
 • Enkel de volgende grensposten met Spanje blijven open: Quintanilha, Tui, Vilar Formoso, Elvas, Castro Marim, Vila Verde de Raia (Chaves), Monfortinho (Castelo Branco), Marvão (Portalegre), Vila Verde de Ficalho (Beja), Melgaço, Lugar do Peso (km 19,800, EN 202), Monção, Avenida da Galiza (km 15,300, EN 101), Miranda do Douro (km 86,990, EN 218) en Vila Nova de Cerveira ( km 104,500, EN 13). Deze laatste 6 grensposten zijn open op weekdagen van 7u t.e.m. 19u.
Varia
 • Dubbele bemanning is toegestaan mits zij één meter afstand kunnen bewaren.

top

Roemenië

Algemeen
 • Deze site geeft een overzicht van de wachttijden aan de grenzen.
 • Transit moet gebeuren via bepaalde routes. Deze kan u hier raadplegen.
 • De Roemeense autoriteiten hebben ook een interactieve kaart gepubliceerd waarop corridors, tankstations en rustplaatsen zijn aangegeven.
Grensposten
 • Bepaalde grensposten zijn gesloten:
  • Grenzen rakend aan Hongarije: Turnu, Carei, Săcuieni, Salonta en Valea lui Mihai,
  • Grenzen rakend aan Oekraïne: Sighet Marmației en Isaccea
  • Grenzen rakend aan Bulgarije: Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir, Zimnicea, Turnu Măgurele en Bechet,
  • Grenzen rakend aan Moldavië: Rădăuţi Prut en Oancea,
  • Grenzen rakend aan Servië: Porţile de Fier 2, Drobeta Turnu Severin, Orșova, Moldova Nouă, Naidăș, Vâlcani, Lunga en Foeni.
Verplichtingen chauffeurs
 • Ongeacht om welke reden dat een chauffeur zich op het Roemeens grondgebied heeft, dient hij het modelcertificaat van de Europese Commissie bij te hebben (Annex 3).
 • Bij binnenkomst in Roemenië moeten bestuurders van vrachtwagens >2,4 ton die geen symptomen vertonen die verband houden met corona, onder eigen verantwoordelijkheid een verklaring invullen waarin waarin ze ook aangeven waar ze kunnen gecontacteerd worden in de periode tussen twee transporten kunnen. Zij ondergaan thuis geen isolatiemaatregel/quarantaine mits de werkgever zorgt voor het beschermingsmateriaal tegen COVID-19
 • De bovenstaande bepaling is ook van toepassing op bestuurders van vrachtwagens > 2,4 ton die om beroepsredenen (woon-werkverkeer) van Roemenië naar een andere lidstaat van de Europese Unie of van een andere lidstaat van de EU naar Roemenië rijden, naar de thuisland van de bestuurder, ongeacht of de reis aan boord van het vrachtvoertuig is of met een afzonderlijk vervoermiddel of alleen wordt gemaakt. Bij binnenkomst in Roemenië moeten zij een door de werkgever ondertekend werknemerscertificaat overleggen.
 • Bestuurders van vrachtwagens > 2,4 ton die op Roemeens grondgebied in transit zijn, hoeven de epidemiologische verklaring bij binnenkomst in Roemenië niet in te vullen, indien zij aan de volgende minimumvoorwaarden voldoen:
  • Zij maken alleen gebruik van transitcorridors en grensovergangen, waarbij het verboden is daarvan af te wijken;
  • De doorreis over het Roemeense grondgebied vindt plaats binnen maximum 48 uur na binnenkomst in Roemenië, met inbegrip van de periodes van stilstand voor de dagelijkse rusttijd;
  • Het voertuig wordt uitsluitend geparkeerd op parkeerplaatsen die zich op de geïdentificeerde transitoroutes bevinden. Bestuurders in transit door Roemenië moeten dit formulier invullen wanneer zij het land binnenkomen. Het formulier moet bij de grensovergang worden overhandigd.
  • In geval van niet-naleving van de regels is de chauffeur verplicht om 14 dagen in quarantaine te gaan, waarbij hij/zij de kosten van zijn/haar quarantaine voor zijn rekening neemt.
  • Bij binnenkomst in Roemenië is de chauffeur verplicht op de voorruit een speciale sticker aan te brengen. Deze geeft aan in transit te zijn.
Tijdelijke wegenwerken

Door werkzaamheden geldt een rijverbod voor voertuigen van meer dan 7,5 ton op de weg tussen Ramnicu Valcea – Vestem op de volgende dagen tussen 17 juli en 30 september 2020:

 • Vrijdag – tussen 14.00 en 22.00 uur op de volgende dagen: 17 juli, 24 juli, 31 juli, 07 augustus, 14 augustus, 21 augustus, 28 augustus, 4 september, 11 september, 18 september, 25 september
 • Zaterdag – tussen 06.00 en 22.00 uur op de volgende dagen: 18 juli, 25 juli, 1 augustus, 08 augustus, 15 augustus, 22 augustus, 29 augustus, 5 september, 12 september, 19 september, 26 september
 • Zondag – tussen 06.00 en 22.00 uur op de volgende dagen: 19 juli, 26 juli, 2 augustus, 9 augustus, 16 augustus, 23 augustus, 30 augustus, 6 september, 13 september, 20 september, 27 september

Het vervoer van bederfelijke en gevaarlijke goederen is uitgezonderd van deze rijverboden

top

Servië

Algemeen
 • Personen die Servië binnenkomen via Noord-Macedonië, Bulgarije, Roemenië of Kroatië, moeten een negatieve Coronatest voorleggen die max. 48 uur vooraf mag zijn afgelegd. Deze verplichting geldt niet voor vrachtwagenchauffeurs in internationaal goederenvervoer. Ingeval van transit, is deze vrijstelling van een test alleen van toepassing als het Servisch grondgebied binnen de 12 uur opnieuw verlaten wordt (bij transit van meer dan 12 uur, moet er dus een negatieve Coronatest voorgelegd worden).
 • Chauffeurs zijn verplicht mondmaskers en handschoenen te dragen.

top

Slovenië

Algemeen
 • Chauffeurs worden getest aan de grens. Ze worden enkel toegelaten als hun lichaamstemperatuur minder 37,5 graden bedraagt en ze geen symptomen vertonen. Bovendien moeten ze uitgerust zijn met handschoenen, mondmasker en desinfecterende gel en dienen het internationaal certificaat (Annex 3) van de Europese Commissie bij zich hebben.
Grensposten
 • Slovenië opent stilaan steeds meer grenzen. Het volledig overzicht kan u hier vinden.
Quarantaine
 • Enkel personen uit landen die op een goedgekeurde lijst staan mogen Slovenië betreden zonder in quarantaine te gaan. België staat echter niet op deze lijst. Dit betekent dat personen die in België verbleven 12 uur de tijd hebben om door Slovenië te transiteren. Indien zij dit niet doen, worden zij in quarantaine geplaatst. Chauffeurs zijn niet vrijgesteld van deze regel. We raden aan dat chauffeurs wel steeds het modelcertificaat van de Europese Commissie (Annex 3) bij zich hebben.

top

Slowakije

Algemeen
 • Nationaal en internationaal goederenverkeer is toegelaten. Chauffeurs zijn verplicht mondmaskers en handschoenen te dragen en desinfecterende gel te gebruiken.
Quarantaine
 • Slowaakse chauffeurs zijn verplicht in quarantaine te gaan wanneer ze per auto terugkeren naar Slowakije.
  • Slowaakse chauffeurs die aan internationaal transport doen, hoeven niet in quarantaine op voorwaarde dat ze binnenshuis blijven bij terugkomst in Slowakije.

top

Spanje

Algemeen
 • Dubbele bemanning is toegestaan mits zij één meter afstand kunnen bewaren en een mondmasker dragen

top

Tsjechië

Varia
 • Als een chauffeur een voertuig wilt ophalen in Tsjechië, dient de chauffeur zijn/haar rijbewijs of code 95 voor te leggen.

top

Verenigd Koninkrijk

Dubbele bemanning
 • Dubbele bemanning is enkel toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • Minimaal contact met collega’s en klanten, 2 meter afstand met andere personen moet kunnen worden gegarandeerd,
  • Regelmatig wassen van de handen,
  • Zakdoeken en materieel waarmee de handen zijn gewassen moeten eerst weggesmeten worden vooraleer over te gaan tot andere activiteiten,
  • Regelmatig veranderen van handschoenen, zeker wanneer ze beschadigd zijn,
  • Beschermingsmaterieel op een veilige manier wegsmijten.
Quarantaine

Vanaf 8 juni worden nieuwe regels ingevoerd voor mensen (zowel inwoners van het VK als buitenlanders) die het Verenigd Koninkrijk binnen komen. Zij moeten een online formulier invullen met de details over hun verblijf en hun contactgegevens. Bovendien moeten zij 14 dagen in zelfquarantaine. Vrachtwagenchauffeurs zijn hiervan vrijgesteld, doch zij moeten kunnen aantonen dat de verplaatsing deel uitmaakt van hun professionele taak. Een CMR, de transportvergunning of een verklaring van de werkgever kan dienen als bewijs.

Ook al zijn ze vrijgesteld van quarantaine, toch moeten chauffeurs een online localisatieformulier invullen met hun contactgegevens en de gegevens van hun traject. Het veld “adres” is optioneel. Chauffeurs kunnen het formulier niet meer dan 48 uur van tevoren invullen en moeten de digitale versie of de geprinte versie van het formulier bij aankomst aan de Britse grens laten zien. Het formulier kan ook worden ingevuld door de werkgever. Dit document is geldig voor meerdere ritten binnen een periode van 48 uur.

Bovendien moeten chauffeurs ook kunnen bewijzen dat hun verplaatsingen deel uitmaakt van een professionele verplaatsing. Dit kan door middel van het internationaal certificaat van de Europese Commissie (bijlage III Green Lanes)

Officiële richtlijnen zijn hier beschikbaar.

Varia
 • Het Britse ministerie van Vervoer heeft een leidraad gepubliceerd over het coronavirus en het vrachtvervoer
 • Bestuurders hebben wettelijk gezien recht op een gemakkelijke en veilige toegang tot toiletten en handwasplaatsen tijdens het uitvoeren van hun werk. Het Departement voor Transport en de Health and Safety Executive hebben een brief geschreven waarin de wettelijke verplichting voor bedrijven om dergelijke toegang te verlenen aan chauffeurs wordt beschreven. De brief is te vinden via deze link.
 • De HGV Road User Levy wordt opgeschort van 1 augustus 2020 tot en met juli 2021. Deze opschorting is geldig voor zowel voertuigen ingeschreven in de UK als andere landen. Buitenlandse exploitanten die de heffing al als jaarlijkse betaling hebben betaald, kunnen via hun gebruikersrekening een terugbetaling vragen voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021. Buitenlandse exploitanten die normaal gesproken “on the go” zouden betalen, zullen niet worden belast voor het gebruik van het Britse netwerk tussen 1 augustus 2020 en 31 juli 2021.

 top

Zweden

Grensposten
 • De volgende grensposten tussen Finland en Zweden zijn geopend voor het goederenvervoer: Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio en Ylitornio.

top

Zwitserland

Grensposten
 • Voor het vervoer van brandstof, medische hulpmiddelen, voeding (met inbegrip van granen, diervoeding en meststoffen) en post zijn er aan bepaalde posten green lanes voorzien. Het overzicht kan u hier raadplegen.

top

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners