fr

Europa

 

Europese Unie Bulgarije Denemarken Duitsland
Estland Finland Frankrijk Griekenland
Hongarije Ierland Italië Kroatië
Letland Litouwen Luxemburg Malta
Nederland Noorwegen Oekraïne Oostenrijk
Polen Portugal Roemenië Servië
Slovenië Slowakije Spanje Tsjechië
Verenigd Koninkrijk Zweden Zwitserland

 

Europese Unie

Grensposten

De site https://covid-19.sixfold.com/ geeft de wachttijden aan de grenzen aan. We raden u aan deze te gebruiken voor uw internationaal vervoer. Door de verschillende controles lopen de wachttijden aan de grenzen sterk op.

De recente mededeling van de Europese Commissie over de green lanes is nu in alle officiële talen beschikbaar. De staatshoofden en regeringsleiders van de EU hebben in hun laatste verklaring (26 maart) ook hun steun uitgesproken voor green lanes, met de volgende verklaring: “Waar tijdelijke controles aan de binnengrenzen zijn ingevoerd, zullen wij zorgen voor een soepel grensbeheer voor personen en goederen en de werking van de interne markt in stand houden, op basis van de richtsnoeren van de Commissie van 16 maart 2020, overeenkomstig de Schengengrenscode, en de richtsnoeren van de Commissie voor de toepassing van “green lanes”. Dit is het internationaal erkend certificaat Annex 3 (Green Lanes) van de EC.

Overzicht testlocaties

Dit document biedt u een overzicht van de testlocaties in de Europese lidstaten. Dit geeft de stand van zaken op 19 februari 2021 weer.

top

Bulgarije

Algemeen

Sinds 1 mei 2022 zijn alle coronamaatregelen vervallen in Bulgarije.

top

Denemarken

Algemeen

Het dragen van een mondmasker is verplicht in winkels en op het openbaar vervoer.
Om toegang te krijgen tot de horeca, is een Corona-certificaat (gevaccineerd, genezen of getest) of een negatieve test nodig.

De Deense vervoers- en logistieke verenigingen hebben een lijst met aanbevelingen opgesteld voor de ontvangst en verzending van goederen. Het document bevat aanbevelingen voor transportbedrijven, beroepschauffeurs, afzenders en geadresseerden.

Testing, attesten & vaccinatie

Testing & attesten

Personen die Denemarken binnenkomen, moeten ofwel een Corona-certificaat, ofwel een negatieve test voorleggen. Vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van de covidtest.

Het is aangeraden om de Annex 3 van de Europese Commissie mee te geven.

Opgelet!
Het Deens parlement heeft een wet goedgekeurd die vanaf 26 november 2021 werkgevers het recht geeft te eisen dat werknemers een Covid-certificaat tonen of op Covid-19 getest worden en de resultaten bekend maken. Deze wet geldt voor minstens 1 maand. Een bedrijf mag voortaan ook een Covid-certificaat eisen van bezoekers.

Voor vrachtwagenchauffeurs betekent dit dat hen gevraagd kan worden om ofwel een herstelcertificaat, een volledige vaccinatie bewijs of een negatieve covid-19-test voor te leggen.

Een negatieve test is 48 uur geldig voor antigeentesten en 72 uur voor PCR-testen.

Er wordt aangeraden contact op te nemen met uw Deense laad- of losplaats om na te gaan of zij een Covid-certificaat eisen.

In Denemarken kan iedereen zich gratis laten testen. In de meerderheid van de testcentra, kan je terecht zonder voorafgaande afspraak, doch registratie is verplicht. De registratie gebeurt via deze link. Op diezelfde website zijn de testresultaten beschikbaar en vindt u de adressen van de testcentra.

Volledige vaccinatie

Met een volledige vaccinatie worden 1 of 2 doses van een vaccin bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik.

top

Duitsland

Covid Pass

Sinds 24 november 2021 legt Duitsland 3G-beperkingen op voor de toegang tot werkplekken.

De verantwoordelijke Duitse ministeries hebben nu opheldering verschaft over de relevante situatie voor beroepschauffeurs:

 • Voertuigen of vervoermiddelen worden niet beschouwd als arbeidsplaatsen en er is dus geen 3G-certificaat noodzakelijk als de chauffeur in zijn cabine blijft.
 • Beroepschauffeurs moeten echter bij het betreden van werkplekken van andere werkgevers (bijv. bij het laden of lossen van goederen) een 3G-bewijs bij zich hebben (bewijs van vaccinatie, bewijs van genezing, of bewijs van negatieve test).
 • Beroepschauffeurs zijn alleen vrijgesteld van de verplichting om een 3G-certificaat bij zich te hebben als er geen fysiek contact is met andere personen. Dit is het geval als er geen andere personen aanwezig zijn, of als contact kan worden vermeden door op basis van de hygiëneplannen ter plaatse in het bedrijf.

Bewijs van vaccinatie:

Digitaal COVID-vaccinatiebewijs van de EU of vaccinatiepasje waaruit blijkt dat men is ingeënt met een vaccin dat voldoet aan de volgende eisen (pas geldig na ten minste 14 dagen):

Bewijs van herstel:
EU digitaal COVID certificaat van herstel of ander bewijs van herstel, waaruit blijkt dat een eerdere besmetting met COVID-19 is bevestigd door middel van nucleaire zuur amplificatie technologie (PCR, PoC-PCR of andere methoden van nucleaire zuur amplificatie technologie) , ten minste 28 dagen maar niet ouder dan 90 dagen.

Bewijs van negatieve test:
PCR-test niet ouder dan 48 uur, of lateral flow (snelle) test niet ouder dan 24 uur daarvoor. Zelftests (= snelle tests die door de geteste persoon zelf zonder toezicht worden uitgevoerd) zijn niet aanvaardbaar.

Mondmaskers verplicht

Sinds 22 januari 2021 is het dragen van chirurgische mondmaskers verplicht in het openbaar vervoer en in winkels. Andere mondmaskers zijn niet toegelaten. Sinds 18 januari 2021 zijn in Beieren nog enkel FFP2 maskers toegelaten.

Algemeen

Grensarbeiders die minstens eenmaal per week naar Beieren komen om te werken, moeten uiterlijk 5 dagen na hun aankomst een COVID-19-test ondergaan, die vervolgens wekelijks moeten worden herhaald. Vrachtwagenchauffeurs die enkel goederen leveren/ophalen of door Beieren transiteren, zijn hiervan vrijgesteld.

Rijverboden

De Länder Brandenburg, Hessen, Meckenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Rheinland-Pfalz, Berlin, Saarland en Baden-Württemberg heffen het rijverbod op tot 31 december 2021 en de Land Bayern tot 27 maart 2022 voor de bevoorrading van de vaccinatiecentra en dit voor de volgende transporten:

 • Coronavaccins,
 • Koelsystemen voor de (tussen)opslag van coronavaccins,
 • Vaccinatiemateriaal of noodzakelijke medische instrumenten,
 • En andere goederen die rechtstreeks dienen om de werking en het goed functioneren van de coronavaccinatiecentra te garanderen.

Ook voor lege ritten in direct verband met de bovengenoemde leveringen aan de coronavaccinatiecentra wordt het rijverbod opgeheven

Voor dezelfde transporten, heft Freie und Hansestadt Hamburg de rijverboden tot 31 januari 2022.

Verplicht registreren, testen en soms quarantaine

Iedereen die vanuit een risicogebied naar Duitsland gaat, moet voldoen aan de nieuwe Duitse “Coronavirus-Enreiseverordnung” regeling, die sinds 1 augustus van kracht is.

Deze nieuwe regels onderscheiden twee verschillende risiconiveaus:

1. Risicogebieden (Hochrisikogebiete)
2. Virusvariante gebieden (Virusvariantengebiete = gebieden met wijdverspreide virusvarianten die in Duitsland nog niet algemeen voorkomen)

De lijst met de landen geklasseerd volgens risicogebied vindt u op deze website. België – en ook de meeste andere landen – bevindt zich momenteel in niveau 1 (risicogebied).

1. TRANSPORTEN NAAR DUITSLAND

Hoog Risicogebieden
Chauffeurs die gedurende de laatste 10 dagen voor hun aankomst in Duitsland in een risicogebied waren, hoeven zich niet te laten registreren, hoeven geen negatieve covid-test voor te leggen en moeten zich niet zelfisoleren.

Sinds 04/01/2022 worden het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland beschouwd als Hoog Risicogebieden.

Virusvariante gebieden

Chauffeurs die gedurende de laatste 10 dagen voor hun aankomst in Duitsland langer dan 72 uur in een virusvariant gebied waren, moeten

 • een negatieve COVID-19-test voorleggen (PCR-test die niet meer dan 48 uur van tevoren wordt uitgevoerd; een antigen/zelftest worden niet langer geaccepteerd). Klik hier voor meer informatie. De test moet in het Duits, Engels, Frans, Spaans of Italiaans zijn afgenomen. Een bewijs van vaccinatie of herstelcertificaat volstaat niet.
  Belangrijk: Indien het resultaat van de PCR-test bij binnenkomst nog niet kan worden getoond, moet deze test onmiddellijk na binnenkomst worden uitgevoerd. Indien de betrokkene zich nog in Duitsland bevindt, moet hij een tweede test laten uitvoeren binnen de week.
 • zich registreren bij een verblijf langer dan 72 uur in Duitsland. Bij technische problemen met het Duitse COVID-19 preregistratieplatform www.einreiseanmeldung.de (DEA) kunt u contact opnemen met de servicehotline van het portaal (Duits en Engels). De service-hotline is bereikbaar onder +49 30 2598 4363, maandag – zondag van 07:00 tot 18:00. In geval van aanhoudende problemen om toegang te krijgen tot www.einreiseanmeldung.de, gelieve gebruik te maken van de vervangende papieren kennisgeving die in vele talen beschikbaar is onder een van deze twee links: Link 1 , Link 2 .Er is een gratis testcentrum geopend aan het grenspunt Brême d’Or (aan de Sarrebruck zijde, dicht bij Spicheren en Stiring-Wendel).
 • moeten in zelfisolatie bij een verblijf langer dan 72 uur
 • Vrachtwagenchauffeurs dienen de Annex 3 van de Europese Commissie voor te leggen.

2. TRANSIT DOOR DUITSLAND

Chauffeurs die transiteren door Duitsland en afkomstig zijn uit een virusvariant gebied, hoeven zich niet aan te melden via het formulier. Ze zijn niet vrijgesteld van testing. Voorwaarde is wel dat ze Duitsland zo snel mogelijk verlaten.

Vaccin Johnson en volledige vaccinatie

Sinds 15 januari 2022 zijn de regels met betrekking tot het Corona-vaccin Johnson & Johnson veranderd. Waar voorheen één dosis volstond, is dit nu niet meer voldoende.

Indien u gevaccineerd bent met Johnson & Johnson (en hier enkel één dosis van hebt gekregen), wordt dit voor Duitsland niet meer  beschouwd als een complete vaccinatie.

Vanaf heden geldt dat u pas volledig gevaccineerd bent na een tweede dosis van een vaccin, exclusief boosterprik.

Andere reeds bestaande regels blijven van toepassing. Chauffeurs die vanuit een risicogebied (waaronder België) naar Duitsland rijden zijn met andere woorden nog steeds vrijgesteld van het voorleggen van 3G-documenten, registratie en quarantaine.

Let wel: vanaf dat u de cabine verlaat bent u wél gebonden aan de 3G-regels op de werkvloer (bv. bij het laden- of lossen van goederen) en volstaat één dosis van het Johnson & Johnson vaccin niet voor een geldige Covid Pass.

Houd hier zeker en vast rekening mee!

top

Estland

Algemeen

Iedereen van 12 jaar of ouder is verplicht om een mondmasker te dragen in alle voor het publiek toegankelijke binnenruimtes (vb. bioscoop, sporthal, winkels, openbaar vervoer, …). Een overzicht van alle huidige maatregelen vindt u hier.
Het voorleggen van een Covid-certificaat is verplicht om toegang te krijgen tot o.a. horeca en evenementen (voor het afhalen van maaltijden is het Covid-certificaat niet verplicht).

Testing, attesten & vaccinatie

Testing

Chauffeurs die internationaal vervoer over de weg verrichten (zowel van passagiers als van goederen) zijn vrijgesteld van de verplichting om een COVID-19-test of vaccinatiecertificaat voor te leggen.

Volledige vaccinatie

Met een “volledige vaccinatie” worden 1 of 2 doses van een vaccin bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik.

Daarnaast wordt u ook volledig gevaccineerd beschouwd indien u EN herstellend bent van een COVID-besmetting, EN één prik van een vaccin hebt gekregen.

top

Finland

Algemeen

De genomen maatregelen (bv. opgelegde sluitingsuren voor horeca, mondmaskerplicht, toegelaten aantal deelnemers aan een event, etc.) verschillen van regio tot regio. Hier vindt u een overzicht van de actuele maatregelen per regio.

Testing, attesten & vaccinatie

Testing & attesten

Vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van de verplichting om een Covid-certificaat of negatieve test te tonen als zij Finland binnenkomen.

Het is aangeraden om de Annex 3 van de Europese Commissie met uw chauffeurs mee te geven.

Volledige vaccinatie

Met een volledige vaccinatie worden 1 of 2 doses van een vaccin bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik.

Alle verdere informatie over testing, verplichte Covid-certificaten en quarantaine vindt u hier.

Rij- en rustijden tijdens Corona

De regering heeft een decreet uitgevaardigd over tijdelijke vrijstellingen van de rij- en rusttijden. De vrijstellingen waren van kracht in het voorjaar van 2020 en zullen opnieuw voor 30 dagen in gebruik worden genomen wegens de verslechterende COVID-19-situatie. Het decreet gaat van kracht van 17 januari 2022 tot en met 15 februari 2022.
Tijdens de tijdelijke vrijstellingen gelden de volgende regels:

 • de dagelijkse rijtijd mag niet meer dan 11 uur bedragen;
 • de wekelijkse rijtijd mag niet meer bedragen dan 60 uur;
 • de totale rijtijd gedurende twee opeenvolgende weken mag niet meer bedragen dan 120 uur;
 •  de dagelijkse rusttijd moet ten minste 9 uur bedragen
 • de wekelijkse rusttijd mag worden bekort tot ten minste 24 uur om de andere week zonder compenserende rusttijd
 • na max. 5,5 uur rijtijd moet een onderbreking van 45 minuten worden ingelast, die kan worden opgesplitst in een pauze van 15 minuten een pauze van 30 minuten (in die volgorde!)
 • de normale wekelijkse rustperiode buiten de standplaats mag, als de chauffeur dit zo verkiest, in een voertuig worden doorgebracht, mits dit voor iedere bestuurder behoorlijke slaapfaciliteiten biedt en het voertuig stilstaat.

top

Frankrijk

Negatieve coronatest

Sinds 13 november moeten niet-volledig gevaccineerde reizigers uit België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië een negatieve test (PCR of antigeen) voorleggen die niet ouder dan 24 uur mag zijn.
Vrachtwagenchauffeurs zijn hiervan vrijgesteld, zij moeten wel het Europees certificaat voor werknemers in de sector internationaal vervoer kunnen voorleggen, zie rubriek “Attesten” hieronder.

Testlocaties

Een overzicht van alle testcentra vindt u hier.

Attesten en vaccinatie

Attesten: vaccinatiepas

Nieuw vaccinatiepas!

Vanaf 24 januari 2022 is de “gezondheidspass” vervangen door de “vaccinatiepas”. deze pas is verplicht voor iedereen die ouder is dan 16 jaar.

In tegenstelling tot de “gezondheidspas, heeft de “vaccinatiepas” enkel betrekking op de volgende twee gezondheidsbewijzen:

 • het certificaat van vaccinatie tegen het coronavirus (door Frankrijk erkende vaccins: Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen en AstraZeneca);
 • het certificaat van herstel van het coronavirus, na een positief resultaat van de RT-PCR- of antigeentest, dat ten minste 11 dagen oud en minder dan 6 maanden oud moet zijn.

De “vaccinatiepas” heeft tot doel het kader van de gezondheidspas rond vaccinatie aan te scherpen. Daarom zal een “negatief resultaat van een RT-PCR, antigenentest of een zelftest onder toezicht van een lid van de medische beroepsgroep, niet ouder dan 24 uur” worden uitgesloten van de vaccinatiepas.

Alleen de volledige vaccinatie of het certificaat van herstel is nog geldig bij de vaccinatiepas.

De vaccinatiepas zal moeten worden getoond voor de toegang tot vrijetijdsactiviteiten, restaurants, kermissen, interregionaal openbaar vervoer, seminaries en handelsbeurzen.

De vaccinatiepas is niet vereist voor de toegang tot wegrestaurants.

Oude maatregelen:

Elke internationale vervoerder die op het Franse nationale grondgebied aankomt, moet een Europees certificaat voor werknemers in de sector internationaal vervoer kunnen voorleggen: Annex 3 (green lanes).

Iedere vervoerder die vanuit het buitenland rechtstreeks over zee in Frankrijk aankomt, met uitzondering van degenen die uit de Europese zone en het Verenigd Koninkrijk komen, moet vóór inscheping en ten overstaan van de met de grenscontrole belaste autoriteiten het volgende verstrekken

 • het resultaat van een negatieve covid-test van minder dan 24 uur voor vertrek
 • Een Europees certificaat voor werknemers in de internationale vervoersector: Annex 3
 • Een verklaring op erewoord:
  1. dat hij/zij geen symptomen heeft van een covid-19 infectie,
  2. dat hij/zij er niet van op de hoogte is in de veertien dagen vóór de reis in contact te zijn geweest met een bevestigd geval van covid-19,
  3. dat hij/zij ermee instemt dat bij aankomst in het land een virologische screeningtest of een biologisch onderzoek op de opsporing van SARS-CoV-2 wordt uitgevoerd.

Iedereen die van het Verenigd Koninkrijk komt, moet verplicht een “UK Passenger Locator From” invullen voordat ze Frankrijk betreden.
Chauffeurs worden hiervan vrijgesteld.

Beroepschauffeurs zijn vrijgesteld van testen en isolatiemaatregelen. Wel moet er rekening gehouden worden met de volgende zaken:

 • Voor de uitvoering van het goederenvervoer moeten de op nationaal niveau vastgestelde zogenaamde “barrière”-hygiënemaatregelen in acht worden genomen door de chauffeurs van de transportvoertuigen en door het personeel van de laad- en losplaatsen.
 • Wanneer laad- of losplaatsen niet over een watertappunt beschikken, moet er hydro-alcoholische gel beschikbaar zijn.
 • Het voertuig is voorzien van een voorraad water en zeep, alsmede van handdoeken voor eenmalig gebruik of hydro-alcoholische gel.
 • Wanneer de bovengenoemde maatregelen worden nageleefd, kan een bestuurder de toegang tot een laad- of losplaats, met inbegrip van een waterpunt wanneer deze plaats daarmee is uitgerust, niet worden geweigerd om gezondheidsredenen die verband houden met de covid-19-epidemie.

Volledige vaccinatie

Met een “volledige vaccinatie” worden 1 of 2 doses bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik. Daarnaast wordt u ook als zijnde volledig gevaccineerd beschouwd indien u EN herstellend bent van een COVID-besmetting, EN één prik van een vaccin hebt gekregen.

top

Griekenland

Algemeen

Het dragen van een mondmasker is verplicht  in het openbaar vervoer en binnenshuis (kantoren, winkels, gebedshuizen, enz.).

Om toegang te krijgen tot bars en restaurants, moet een 2 G-certificaat (gevaccineerd of genezen) voorgelegd worden.

Testing, attesten & vaccinatie

Vanaf 15 maart 2022 hoeven reizigers die Griekenland bezoeken niet langer het Passenger Locator Form (PLF) in te vullen. Van 21 maart tot 4 april 2022 zijn vrachtwagenchauffeurs, ongeacht het certificaat dat zij bezitten, niet verplicht om bij aankomst een extra negatieve Covid-testuitslag te tonen.

Alle reizigers die Griekenland binnenkomen, ongeacht het certificaat dat zij in hun bezit hebben, kunnen worden onderworpen aan een steekproefsgewijze verplichte moleculaire test (PCR) of snelle antigeentest op COVID-19.

Vrachtwagenchauffeurs, ongeacht hun nationaliteit, die vracht vervoeren op de route Italië-Griekenland moeten een negatief resultaat van de zelftest voorleggen voordat zij aan boord gaan in de haven van vertrek. Bij aankomst in de Griekse haven van bestemming moeten de chauffeurs de verklaring van de zelftest aan de bevoegde Griekse autoriteiten overleggen.

Reizigers, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs, mogen de landgrenzen betreden via de toegangspoorten van Promachonas, Ormenios, Evzoni, Nymfaia, Exochis, Nikis, Doirani, Krystallopigi, Kipi, Kakavia, Kastania en Mavromatiou, op 24-uursbasis.
Via de Mertziani-ingangspoort is toegang toegestaan van 8.00 tot 20.00 uur.

Het is aangeraden om de Annex 3 van de Europese Commissie mee te geven met uw chauffeurs.

Volledige vaccinatie

Met een volledige vaccinatie worden 1 of 2 doses van een vaccin bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik.

top

Hongarije

Algemeen

De Hongaarse regering heeft alle COVID-19 preventiemaatregelen opgeheven. Vanaf 7 maart 2022 is toegang tot Hongarije zonder beperkingen mogelijk.

top

Ierland

Algemeen

Ierland heeft een handboek gepubliceerd voor de logistieke sector. Er staan ook tips in voor chauffeurs.

Testing, attesten & vaccinatie

Vanaf 6 maart 2022 zijn reizigers naar Ierland niet verplicht om:

 • een COVID-19 Passenger Locator Form (PLF) in te vullen
 • een bewijs van vaccinatie te tonen
 • bij aankomst een bewijs van herstel of een negatief PCR-testresultaat te tonen
 • na aankomst een test of quarantaine te ondergaan

Personen die COVID-19-symptomen vertonen terwijl ze in Ierland zijn, moeten de HSE-richtlijnen volgen met betrekking tot isolatie en het uitvoeren van antigeen- of PCR-tests, indien van toepassing. Meer informatie vindt u hier terug.

Vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van zowel de verplichting tot het invullen van het Passenger Locator Form als het voorleggen van een negatieve test. Wel moeten zij de Annex 3 van de Europese Commissie voorleggen.

Volledige vaccinatie

Met een volledige vaccinatie worden 1 of 2 doses van een vaccin bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik. Let op: vanaf 1 februari 2022 mag de laatste dosis niet ouder zijn dan 9 maand. Daarnaast wordt u ook als zijnde volledig gevaccineerd beschouwd indien u EN herstellend bent van een COVID-besmetting, EN één prik van een vaccin hebt gekregen. 

top

Italië

Algemeen

Vanaf 1 mei tot 15 juni 2022 geldt de mondmaskerplicht op volgende plaatsen:

 • Bij gebruik van het openbaar vervoer (vliegtuige, schepen, treinen, bussen, touringcars, schoolvervoer),
 • In theaters, concertzalen, bioscopen, amusements- en livemuziekzalen en andere soortgelijke gebouwen; en
 • Bij sportevenementen en wedstrijden die binnen plaatsvinden.

De mondmaskerplicht blijft ook voor het zorgpersoneel en bezoekers van zorg-en sociale instellingen.

Vanaf 1 mei zijn de regels rond de Covid Green pass in Italië ook versoepeld.

Testing, attesten & vaccinatie

Testing

Sinds 1 maart 2022 is het niet meer verplicht om een bijkomend negatief testresultaat voor te leggen indien men in het bezit is van een Corona-certificaat (vaccinatie, genezen of negatieve test).

Opgelet: Indien geen Covid Green Certificate kan worden voorgelegd, moet men 5 dagen in quarantaine en aan het einde van deze periode een test ondergaan.

Van deze maatregelen zijn de vrachtwagenchauffeurs vrijgesteld.

Attesten

Binnenkomst Italië:

Sinds 1 maart 2022 moet men bij binnenkomst in Italië een Covid Green Certificate voorleggen (vaccinatie, genezing of negatieve test).

Vrachtwagenchauffeurs zijn hiervan vrijgesteld.

Op de werkplek

vanaf 1 mei 2022 is de Green pass niet langer vereist voor activiteiten en diensten. Dit geldt dus ook voor vrachtwagenchauffeurs die leveren!

De Green Pass blijft enkel verplicht in ziekenhuizen en andere gezondheids- en sociale zorginstellingen.

top

Kroatië

Algemeen

Het dragen van een masker is verplicht in alle besloten ruimtes, evenals buitenshuis waar het niet mogelijk is fysieke afstand van 1,5 m te bewaren, dus ook op straat.

Testing, attesten & vaccinatie

Iedereen die Kroatië binnenkomt, moet een Corona-certificaat of een negatieve test (PCR-test van max. 72 uur of antigeen test van max. 48 uur) voorleggen.

Vrachtwagenchauffeurs zijn van deze verplichting vrijgesteld, zij dienen de Annex 3 van de Europese Commissie voorleggen.

Volledige vaccinatie

Met volledige vaccinatie worden 2 doses van een vaccin dat in de EU wordt erkend bedoeld (dit zijn de volgende vaccins: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya of Sinopharm).

Daarnaast mag u voor volgende vaccins na één dosis ook het grondgebied betreden:

 • Vaccins Pfizer/Moderna/Gamaleya: 1 prik volstaat indien u tussen dag 22 en dag 42 na de eerste dosis het grondgebied betreedt
 • Vaccin AstraZeneca: 1 prik volstaat indien u tussen dag 22 en dag 84 het grondgebied betreedt.

top

Letland

Algemeen

Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle indoor publieke plaatsen en op het openbaar vervoer. Ook outdoor moet het mondmasker gedragen worden als de veiligheidsafstand niet kan gerespecteerd worden.

Niet-essentiële winkels en de horeca zijn enkel toegankelijk op vertoon van een Corona-certificaat (gevaccineerd of genezen).

Testing, attesten & vaccinatie

Personen die Letland binnenkomen, moeten een Corona-certificaat (gevaccineerd of genezen) of een negatieve test voorleggen. Bovendien moet iedereen zich verplicht registreren via dit formulier.

Vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van het  voorleggen van het Corona-certificaat of een negatieve test maar zijn wel verplicht om zich te registreren.

Vrachtwagenchauffeurs moeten bij controle hun rijbewijs, hun bestuurderskaart (of laatst gebruikte tachograafschijf) en de Annex 3 van de Europese Commissie tonen.

Volledige vaccinatie

Met een volledige vaccinatie worden 1 of 2 doses van een vaccin bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik. Let op:  de laatste dosis mag niet ouder zijn dan 9 maand. Daarnaast wordt u ook als zijnde volledig gevaccineerd beschouwd indien u EN herstellend bent van een COVID-besmetting, EN één prik van een vaccin hebt gekregen.

top

Litouwen

Algemeen

Het dragen van een mondmasker is verplicht op alle voor het publiek toegankelijke indoor plaatsen.
Het tonen van Corona-certificaat (gevaccineerd, genezen of getest) is verplicht bij het betreden van bars, restaurants, winkelcentra, …

Testing, attesten & vaccinatie

Testing & attesten

Chauffeurs die internationaal vervoer over de weg verrichten (zowel van passagiers als van goederen) zijn vrijgesteld van de verplichting om een COVID-19-test of vaccinatiecertificaat voor te leggen.

Volledige vaccinatie

Met een volledige vaccinatie worden 1 of 2 dosissen van een vaccin bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik.

top

Luxemburg

Algemeen

Het dragen van een mondmasker is verplicht in openbare gebouwen, op het openbaar vervoer, in winkels en bij evenementen met meer dan 10 deelnemers.

Sinds 1 november 2021 is het Covid-certificaat (gevaccineerd, genezen, getest) verplicht in de horeca en in ziekenhuizen.

Vanaf 15 januari 2022 is de CovidCheck verplicht op de werkplek.

Testing, attesten & vaccinatie

Testing & attesten

Voor inwoners van de EU en de Schengenzone zijn er geen verplichtingen inzake testen en Covid-certificaat, tenzij zij met het vliegruig in Luxemburg toekomen.

vanaf 15 januari geldt de “3G-regel” op de werkvloer. Dit houdt in dat elke werknemer, ambtenaar of zelfstandige gevaccineerd, genezen of getest moet zijn (in het Duits: geimpft, genesen, getest, vandaar “3G”) om toegang te krijgen tot de werkplek.

Deze “3G-regel” is ook van toepassing op vrachtwagenchauffeurs.

MAAR:

 • De “3G-regel” is niet van toepassing op chauffeurs in transit door Luxemburg.
 • De “3G-regel” is ook niet van toepassing op chauffeurs van buitenlandse transportbedrijven die naar Luxemburg rijden om te lossen of laden en dan het land opnieuw verlaten (hier staat geen tijdslimiet op, de chauffeur kan dus zijn dagelijkse of wekelijkse rust in Luxemburg opnemen)

Uitzondering:

 • De “3G-regel” is wél van toepassing op buitenlandse transportbedrijven als er sprake is van cabotage in Luxemburg.

De “3G-regel’ is dus niet van toepassing op vrachtwagenchauffeurs van buitenlandse transportondernemingen, tenzij het gaat om cabotage.

Om niet voor verrassingen te komen staan en aangezien sommige bedrijven de “3G-regel’ ook op hun vestigingen kunnen laten gelden voor externe personen, is het aangewezen om vooraf contact op te nemen met de Luxemburgse bedrijven waar de chauffeur moet laden/lossen.

Bewijs van vaccinatie:

Digitaal COVID-vaccinatiebewijs van de EU of vaccinatiepasje waaruit blijkt dat men is ingeënt (pas geldig na ten minste 14 dagen).

Bewijs van herstel:

EU digitaal COVID certificaat van herstel of ander bewijs van herstel, waaruit blijkt dat een eerdere besmetting met COVID-19 is bevestigd door middel van nucleaire zuur amplificatie technologie, ten minste 28 dagen maar niet ouder dan 6 maanden.

Bewijs van negatieve test:

PCR-tests niet ouder dan 48 uur en gecertificeerde snelle antigeentests niet ouder dan 24 uur. Zelftests (= snelle tests die door de geteste personen zelf zonder toezicht worden uitgevoerd) worden niet aanvaard. De chauffeur mag zijn test laten uitvoeren na het binnentreden van Luxemburg. Hier vindt u een lijst met centra waar u getest kan worden.

Een positief geteste chauffeur wordt verplicht om meteen in isolatie te gaan. Dit wilt zeggen dat de chauffeur zijn voertuig niet meer mag betreden of verder mag rijden.

Sancties als de regels niet opgevolgd worden:

De wet voorziet in de volgende sancties:

 • Een administratieve boete van maximaal 6.000 € voor de werkgever en;
 • een waarschuwingstaks van 300 € voor de werknemer of een boete van 500 tot 1.000 € in geval van een rechtszaak.

Volledige vaccinatie

Onder een volledige vaccinatie worden 2 prikken van een vaccin verstaan, inclusief de boosterprik. Ook voor vaccin waar initieel maar één dosis voor nodig was (bv. Johnson & Johnson) is er nu een tweede dosis nodig (van het zelfde of een ander vaccin), die eveneens als boosterprik geldt.

top

Malta

Algemeen

Behalve thuis en in het eigen voertuig, moet altijd een mondmasker gedragen worden.

Testing, attesten & vaccinatie

Testing & attesten

Iedereen ouder dan 12 jaar moet bij binnenkomst in Malta een Covid-certificaat (gevaccineerd of genezen) voorleggen. Alleen de Covid Safe App (of de uitgeprinte versie) wordt aanvaard. Iemand die dit niet kan voorleggen, moet verplicht een PCR-test ondergaan (120 euro) en moet verplicht in quarantaine in een daartoe aangesteld hotel (100 euro/nacht).

Vrachtwagenchauffeurs zijn niet vrijgesteld van deze maatregelen.

Iedereen moet bovendien een gezondheidsverklaring voorleggen bij binnenkomst.

Volledige vaccinatie

Met een “volledige vaccinatie” worden 1 of 2 doses bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik. Opgelet: de geldigheid is 3 maand, tellend vanaf de laatste dosis.

Daarnaast wordt u ook als zijnde volledig gevaccineerd beschouwd indien u EN herstellend bent van een COVID-besmetting, EN één prik van een vaccin hebt gekregen.

top

Nederland 

Algemeen

Vanaf 25 februari zijn mondmaskers enkel nog verplicht op het openbaar vervoer en in luchthavens, en verdwijnt het sluitingsuur én het gebruik van de coronapas.

Voor wegrestaurants, tankstations en shops, zowel aan het onderliggend als aan het hoofdwegennet, gelden vanaf 25 februari geen beperkingen en sluitingsuur meer.

Testing, attesten & vaccinatie

De belangrijkste maatregelen die per 23 maart 2022 van kracht zijn en relevant zijn voor internationaal vervoer, worden hier kort opgesomd:

 • Het digitale inreisbewijs geldt niet voor landen in de Schengen/EU. Daarnaast geldt de verplichting om een test-, herstel- of vaccinatiebewijs klaar te hebben liggen niet.
 • Voor EU-burgers die van buiten Schengen/EU komen, vervalt ook deze verplichting.
 • Voor niet-EU-burgers geldt nog steeds een inreisverbod voor de EU. Vrachtwagenchauffeurs worden hiervan vrijgesteld.

Het is aangeraden om de Annex 3 van de Europese Commissie mee te geven met uw chauffeurs.

Volledige vaccinatie

Met een volledige vaccinatie worden 1 of 2 doses van een vaccin bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik. Let op: vanaf 1 februari 2022 mag de laatste dosis niet ouder zijn dan 270 dagen. Daarnaast wordt u ook als zijnde volledig gevaccineerd beschouwd indien u EN herstellend bent van een COVID-besmetting, EN één prik van een vaccin hebt gekregen.

top

Noorwegen

Algemeen

Het dragen van een mondmasker is verplicht in winkels en op het openbaar vervoer.

Testing, attesten & vaccinatie

Testing & attesten

Sinds 3 december 2021 eist Noorwegen dat iedereen een negatieve sneltest laat afnemen bij binnenkomst in het land, ook mensen die volledig gevaccineerd of genezen zijn.

Vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van de verplichting tot het tonen van een negatieve test. Het is aangeraden om de Annex 3 van de Europese Commissie mee te geven met uw chauffeurs.

Alle reizigers moeten zich registreren in het inreisregistratiesysteem. Deze regel geldt ook voor beroepschauffeurs en geldt zowel voor Noorse als voor buitenlandse burgers. Alle bezoekers moeten deze bevestiging en eventueel het corona-certificaat bij controle aan de politie tonen.

Voor de duidelijkheid: chauffeurs die in de cabine slapen, moeten zich ook registreren. Het is voldoende om de postcode te vermelden van de plaats waar het voertuig is gestationeerd. De postcodes zijn hier te vinden.

Volledige vaccinatie

Met een “volledige vaccinatie” worden 1 of 2 doses bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik.

Let wel: U wordt pas als volledig gevaccineerd beschouwd 1 week na de 2e dosis OF 3 weken na vaccinatie door vaccins die uit 1 dosis bestaan, zoals J&J. Dit wordt gecontroleerd!

top

Oekraïne

Algemeen

Het dragen van een mondmasker is verplicht in indoor publieke plaatsen en op het openbaar vervoer.

Testing, attesten & vaccinatie

Testing & attesten

Iedereen die Oekraïne binnenkomt, moet het volgende voorleggen:

 • een verzekeringsbewijs (van een verzekeringsmaatschappij die gevestigd of vertegenwoordigd wordt in Oekraïne of een samenwerkingsakkoord met een Oekraïense verzekeringsmaatschappij heeft) dat aantoont dat betrokkene verzekerd is voor alle kosten bij een eventuele besmetting gedurende het verblijf in Oekraïne
 • het bewijs van volledige vaccinatie of een negatieve test (PCR-test van max. 72 uur oud of een sneltest van max. 72 uur oud.

Vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van de verplichting tot voorlegging van bovenstaande documenten.

Het is aangeraden om uw chauffeurs de Annex 3 van de Europese Commissie mee te geven.

Volledige vaccinatie

Met een “volledige vaccinatie” worden 1 of 2 doses bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik.

top

Oostenrijk

Algemeen

Sinds 12 december 2021 is de algemene lockdown in Oostenrijk opgeheven voor personen die gevaccineerd zijn of genezen en in het bezit zijn van een 2G-certificaat. Voor niet-gevaccineerden blijven de lockdown-regels gelden, een negatieve test geldt niet.

Het dragen van een FFP2-masker is verplicht in binnenruimtes, openbaar vervoer,….

Het 2G-bewijs (gevaccineerd of genezen) wordt gevraagd voor toegang tot horecazaken.  Restaurants en cafés moeten sluiten om 23 uur.

Testing, attesten & vaccinatie

Testing & attesten

Er zijn verschillende verplichtingen in voege voor personen die Oostenrijk binnenkomen (vb. registratieplicht).

Vrachtwagenchauffeurs zijn hiervan vrijgesteld.

Opgelet! Sinds 1 november 2021 is de zogenaamde “3G-regel” (gevaccineerd, genezen of getest) van toepassing in Oostenrijkse bedrijven.

Personen mogen Oostenrijkse bedrijfsterreinen waarbij zij fysiek contact zullen hebben met anderen pas betreden als ze kunnen bewijzen (3G-certificaat) dat

 • zij getest zijn (antigeen-test niet ouder dan 24 uur of PCR-test niet ouder dan 72 uur,
 • zij zijn hersteld van het SARS-CoV-2-virus (genezingsproces dat niet ouder is dan 180 dagen)
 • zij volledig zijn gevaccineerd.

De Covidsafe app geldt als 3G-certificaat.

Vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van het voorleggen van een 3G-certificaat indien:

 • ze geen persoonlijke contact hebben met andere personen (bijv. bij laden of lossen)
 • of maximum 2 verschillende contacten hebben van maximaal 15 min. in openlucht.

Volledige vaccinatie

Vanaf 01/02/2022 gelden de volgende regels m.b.t. vaccinatie:

Met een “volledige vaccinatie” worden 2 of 3 doses bedoeld, inclusief boosterprik. 

Voor het Johnson & Johnson-vaccin zal de tweede prik (= booster) bijgevolg verplicht zijn.

Een vaccinatie van 2 doses is 6 maand geldig. Een vaccinatie van 3 doses is 9 maand geldig.

top

Polen

Algemeen

Buiten is er geen verplichting mondmaskers te dragen. Binnen geldt de verplichting om een mondmasker te dragen nog steeds.

In bars en restaurants waar meer dan 30% van de totale capaciteit wordt gebruikt, moet een Corona-certificaat (gevaccineerd, genezen of getest) voorgelegd worden.

Testing, attesten & vaccinatie

Sinds 15 december 2021 moet iedereen die Polen binnenkomt van buiten de Schengenzone, een negatieve test voorleggen die max. 24 uur voor vertrek mag zijn afgenomen.

Vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld om een negatieve test voor te leggen.

Het is aangeraden om de Annex 3 van de Europese Commissie mee te geven met de chauffeurs.

Volledige vaccinatie

Met een “volledige vaccinatie” worden 1 of 2 doses bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik.

top

Portugal

Algemeen

Het verplicht gebruik van een mondmasker is sinds 1 december 2021 van toepassing in alle gesloten ruimtes.

Het voorleggen van een Covid-certificaat is verplicht om toegang te krijgen tot o.a. horeca en evenementen. Om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen (zoals bv. bejaardentehuizen, ziekenhuizen, discotheken, etc. ), moet een negatieve test getoond worden, zelfs door mensen die volledig gevaccineerd of genezen zijn.

Testing, attesten & vaccinatie

Personen die van buiten Europa of uit hoog-risicogebieden (rode en donkerrode gebieden op deze kaart) komen, moeten een negatieve test voorleggen als zij Portugal binnenkomen, ook als ze volledig gevaccineerd zijn. Voor de personen die van een Europees land met een laag of gemiddeld risico komen, volstaat het Covid-certificaat (gevaccineerd, genezen of getest).

Vrachtwagenchauffeurs die een Covid-certificaat voorleggen, zijn vrijgesteld van testen, zelfs als zij uit een hoog-risicogebied komen. Iedereen (dus ook vrachtwagenchauffeurs) die geen Covid-certificaat kan voorleggen, zal door de lokale gezondheidsautoriteiten worden doorgestuurd naar een testcentrum waar een test zal worden afgenomen op kosten van de reiziger.

Het is aangeraden om de Annex 3 van de Europese Commissie mee te geven met de chauffeurs.

Volledige vaccinatie

Met een volledige vaccinatie worden 1 of 2 doses van een vaccin bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik. Daarnaast wordt u ook als zijnde volledig gevaccineerd beschouwd indien u EN herstellend bent van een COVID-besmetting, EN één prik van een vaccin hebt gekregen.

top

 

Roemenië

Algemeen

Met ingang van 9 maart 2022 heeft de Roemeense regering alle Corona-beperkingen opgeheven, waaronder de verplichting om zowel binnen als buiten een mondmasker te dragen en de verplichting om bij aankomst in Roemenië een COVID-certificaat of negatief testresultaat te tonen.

Het invullen van het Passenger Locator Form (PLF) wordt niet vereist vanaf 12 maart 2022.

Ook zijn de volgende grensovergangen nu open:

 • Carei (aan de Roemeens-Hongaarse grens);
 • LipniH a, Dobromir (aan de Roemeens-Bulgaarse grens).

Bovendien zullen de documenten (bv: identiteitskaart, rijbewijs,…) waarvan de geldigheid tijdens de noodtoestand is verlengd, 90 dagen na het beëindigen van de noodtoestand vervallen.

Attesten

De verplichting op het voorleggen van een Covid-certificaat is sinds 9 maart 2022 opgeheven.

Het invullen van het Passenger Locator Form (PLF) wordt niet vereist vanaf 12 maart 2022.

Het is ten sterkste aangeraden om uw vrachtwagenchauffeurs de Annex 3 van de Europese Commissie mee te geven.

top

Servië

Algemeen

Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle overdekte ruimtes en op het openbaar vervoer.

Een Corona-certificaat is verplicht in alle horecazaken.

Testing, attesten & vaccinatie

Iedereen die Servië binnenkomt, moet verplicht een Corona-certificaat of negatieve PCR-test van max. 48 uur oud tonen.

Vrachtwagenchauffeurs zijn hiervan vrijgesteld, zij moeten de Annex 3 van de Europese Commissie voorleggen.

 

top

Slovenië

Algemeen

Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht voor iedereen + 6 jaar in alle gesloten openbare ruimtes, op het openbaar vervoer en outdoor openbare ruimten indien de afstand van ten minste 1,5 meter niet kan gerespecteerd worden.

Testing, attesten & vaccinatie

 

Testing & attesten

Iedereen die Slovenië binnenkomt, moet verplicht in quarantaine gedurende 10 dagen tenzij een Corona-certificaat (gevaccineerd of genezen) of een negatieve test (PCR-test van max. 72 uur of antigeen test van max. 48 uur) voorleggen. Vrachtwagenchauffeurs zijn niet vrijgesteld.

Personen die alleen transiteren en zo spoedig mogelijk (max. 12 uur na binnenkomst) het land verlaten, moeten niet in quarantaine en zijn vrijgesteld van het voorleggen van een Corona-certificaat. Wel zullen zij aan de grens een document moeten tonen waaruit het doel en de bestemming van hun reis blijkt (vb. CMR).

Volledige vaccinatie

Met een “volledige vaccinatie” worden 1 of 2 doses bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik.

top

Slowakije

Algemeen

Het dragen van een mondmasker is verplicht indoor, op het openbaar vervoer en outdoor indien de veiligheidsafstand van 2 m niet kan gerespecteerd worden.

Bij het betreden van een horecazaak moet een Corona-certificaat (gevaccineerd, genezen of getest) voorgelegd worden.

Bij het lossen of laden van goederen moeten vrachtwagenchauffeurs persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, het directe contact met het personeel in de firma zoveel mogelijk beperken en in het voertuig rubberen handschoenen en een ontsmettingsmiddel voorhanden hebben om de handen regelmatig te reinigen.

Testing, attesten & vaccinatie

Testing & attesten

De voorschriften van de “inreisverordening” (registratie, testing, quarantaine) zijn niet van toepassing op vrachtwagenchauffeurs.

Zij moeten wel de Annex 3 van de Europese Commissie voorleggen.

Volledige vaccinatie

Met een “volledige vaccinatie” worden 1 of 2 doses bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik.

top

Spanje

Algemeen

Het gebruik van een mondmasker is op openbare plaatsen verplicht voor iedereen vanaf 6 jaar, behalve op openbare plaatsen in de buitenlucht wanneer een onderlinge afstand van 1,5 meter kan bewaard worden.

De autonome regio’s kunnen voor hun grondgebied het voorleggen van een Corona-certificaat (gevaccineerd, genezen of getest) opleggen in horecazaken.

Testing, attesten & vaccinatie

Testing & attesten

Er zijn geen beperkingen of verplichtingen voor vrachtwagenchauffeurs die Spanje binnenkomen.

Volledige vaccinatie

Met een “volledige vaccinatie” worden 1 of 2 dosissen bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik.

Let wel: geldigheid van het certificaat is 9 maand.

top

Tsjechië

Algemeen

Het dragen van een mondmasker is verplicht in gesloten ruimten, het openbaar vervoer en ook outdoor als de veiligheidsafstand van 1,5 m niet gerespecteerd kan worden.
Voor het betreden van horecazaken, is een 2G-certificaat (gevaccineerd of genezen) verplicht, een negatieve test wordt niet aanvaard.
Er mogen geen passagiers meerijden in de vrachtwagen, dubbele bemanning is wel toegestaan.

Testing, attesten & vaccinatie

Testing & attesten

Sinds 9 april 2022 zijn de COVID-19 regels om Tsjechië binnen te mogen opgeschort. Voor binnenkomst in Tsjechië gelden geen speciale voorwaarden meer. Bovendien is het inreisverbod voor buitenlanders uit derde landen opgeheven, evenals de verplichting om de afwezigheid van besmetting aan te tonen.

Volledige vaccinatie

Met een “volledige vaccinatie” worden 1 of 2 dosissen bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik.

top

Verenigd Koninkrijk

Testing, attesten & vaccinatie

Testing & attesten

Vanaf 18 maart 2022 zullen alle reisbeperkingen worden opgeheven met inbegrip van het Passenger Locator Form (PLF) voor aankomsten in het VK, alsook alle tests voor passagiers die niet als gevaccineerd worden beschouwd. Door deze wijziging hoeven niet-gevaccineerde passagiers dus niet langer een test vóór vertrek en een test op dag 2 na aankomst af te leggen.

 

Het invullen van het Passenger Locator Form is verplicht, en dit zowel voor gevaccineerden als niet-gevaccineerden. Het PLF moet 48 uur voor aankomst in Engeland worden ingevuld.

Met ingang van 11 februari vanaf 4u ’s ochtends gelden de volgende reisregels:

 • Chauffeurs die vanuit het buitenland het VK binnenkomen en volledig gevaccineerd zijn hoeven geen test meer af te leggen voor of na aankomst;
 • Chauffeurs die vanuit het buitenland het VK binnenkomen en niet-gevaccineerd zijn of als niet volledig gevaccineerd worden beschouwd, moeten vóór dag 2 bij aankomst verplicht een antigeentest afleggen

De lijst van plaatsen waar COVID-19 testen in het VK kunnen afgenomen worden, vindt u hier: https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations).

Iedereen die positief test, moet zich vervolgens houden aan de COVID-beperkingen!

Wijziging maart 2022:

 • In het licht van bovengenoemde wijzigingen zal de testfaciliteit voor vervoerders van de Essex Arena vanaf 16 maart sluiten en zullen de tests worden uitgevoerd bij Thurrock Services (naast de Essex Arena);
 • Vanaf 5 maart wordt er ook overgeschakeld naar zelftesten; vervoerders kunnen een pakket testkits ophalen bij DfTbs-locaties om ze op eigen houtje uit te voeren. Dit komt overeen met de zelftestaanpak voor de algemene bevolking. Vervoerders worden aangemoedigd hun testresultaten waar mogelijk op de NHS-website te registreren, hoewel wordt erkend dat dit niet in alle gevallen mogelijk zal zijn. Vanaf 5 maart worden geen certificaten meer afgegeven aan vervoerders.
 • Vervoerders kunnen nog tot 31 maart terecht op de IAS-locaties en in de Sevington Inland Border Facility. Het Department for Transport werkt samen met het DHSC aan noodmaatregelen voor het geval dat de EU-lidstaten nieuwe internationale testvoorschriften aan vervoerders opleggen. Er zijn momenteel geen internationale voorschriften voor vervoerders om vóór vertrek uit het VK een test af te leggen.

Volledige vaccinatie

Met een “volledige vaccinatie” worden 1 of 2 doses bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik.

Alle verdere details omtrent de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk en Engeland vindt u hier.

Varia

 • Het Britse ministerie van Vervoer heeft een leidraad gepubliceerd over het coronavirus en het vrachtvervoer
 • Bestuurders hebben wettelijk gezien recht op een gemakkelijke en veilige toegang tot toiletten en handwasplaatsen tijdens het uitvoeren van hun werk. Het Departement voor Transport en de Health and Safety Executive hebben een brief geschreven waarin de wettelijke verplichting voor bedrijven om dergelijke toegang te verlenen aan chauffeurs wordt beschreven. De brief is te vinden via deze link.
 • De HGV Road User Levy wordt opgeschort van 1 augustus 2020 tot en met juli 2021. Deze opschorting is geldig voor zowel voertuigen ingeschreven in de UK als andere landen. Buitenlandse exploitanten die de heffing al als jaarlijkse betaling hebben betaald, kunnen via hun gebruikersrekening een terugbetaling vragen voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2022. Buitenlandse exploitanten die normaal gesproken “on the go” zouden betalen, zullen niet worden belast voor het gebruik van het Britse netwerk tussen 1 augustus 2020 en 31 juli 2022.

 top

Zweden

Algemeen

Er moet een mondmasker gedragen worden op drukke plaatsen. Er moet geen Covid-certificaat voorgelegd worden bij het betreden van een café of restaurant.

Testing, attesten & vaccinatie

Testing & attesten

Iedereen die Zweden binnenkomt, moet een negatieve PCR-test van max. 48 uur oud voorleggen. Een Covid-certificaat (gevaccineerd of genezen) wordt niet langer aanvaard om Zweden te betreden.

Vrachtwagenchauffeurs zijn hiervan vrijgesteld, maar het is aangeraden om de Annex 3 van de Europese Commissie aan uw chauffeurs mee te geven.

Volledige vaccinatie

Met een “volledige vaccinatie” worden 2 dosissen bedoeld, exclusief boosterprik. Let wel: in Zweden worden enkel de Covid-vaccins Moderna en Pfizer toegediend.

top

Zwitserland

Algemeen

Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle indoor publieke plaatsen.
Bij het betreden van een horecazaak (bars en restaurants) moet een 3G-certificaat (gevaccineerd, genezen of getest) getoond worden.

Testing en attesten

Testing & attesten

Personen die Zwitserland binnenkomen moeten een inreisformulier (Passenger Locator Form) invullen en degenen die niet gevaccineerd of genezen zijn, moeten een negatieve PCR-test voorleggen.

Vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld, zowel van het invullen van het PLF als het voorleggen van een Covid-certificaat of negatieve test. Het is wel ten sterkste aan te raden om uw chauffeurs de Annex 3 van de Europese Commissie mee te geven.

Opgelet! Er zijn enkele Zwitserse bedrijven (waaronder farmaceutische bedrijven) waar een Covid-certificaat moet voorgelegd worden vooraleer de chauffeur toegang zal krijgen tot de bedrijfsterreinen. Check dus zeker vooraf bij de Zwitserse laad- of losplaats.

Volledige vaccinatie

Met een “volledige vaccinatie” worden 1 of 2 dosissen bedoeld, afhankelijk van het vaccin en exclusief boosterprik.

Let wel: de vaccinatie is 365 dagen geldig. Indien u gevaccineerd bent met het Johnson&Johnson vaccin, is dit pas geldig na 22 dagen.

 

top

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners