Enquête verplichte retrofit smart tacho 2

Zoals u uit onze flashes kon vernemen, dient een verplichte retrofit (vervangen van de tachograaf door een smart tacho 2) te gebeuren in voertuigen die worden ingezet voor internationaal vervoer of cabotage.

Voertuigen die voor het eerst werden ingeschreven vóór 15/06/2019 (en die dus zijn uitgerust met een analoge tachograaf of een digitale tachograaf), moeten tegen uiterlijk 1 januari 2025 worden uitgerust met een smart tacho 2.

Voor de voertuigen waarin een slimme tachograaf van de eerste generatie is ingebouwd (en die dus voor het eerst zijn ingeschreven vanaf 15/06/2019), moet de retrofit gebeuren tegen 19 augustus 2025.

Wij raden om praktische en kostenbesparende redenen aan om deze retrofit te laten samenlopen met de tweejaarlijkse herijking van de tachograaf en niet te wachten tot vlak voor de wettelijke deadlines. Wij vernamen echter van enkele leden dat de erkende werkplaatsen op dit ogenblik nog niet kunnen retrofitten omdat er onvoldoende tachografen beschikbaar zijn.

Samen met de IRU (International Road transport Union) willen wij een zicht krijgen op het verloop van de verplichte retrofit, zodat bij eventuele problemen tijdig actie ondernomen kan worden richting de Europese Commissie. Hiervoor is het uiteraard cruciaal dat wij concrete cijfers kunnen voorleggen.

Daarom hebben wij uw medewerking nodig! Wij hebben een beknopte enquête opgesteld die maar een paar minuten van uw kostbare tijd in beslag neemt en die ons desgevallend de nodige munitie kan geven om druk te zetten op de beleidsmakers.

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners