fr

Persberichten

Voka, Febetra, Fedis en Febiac: alleen een slimme kilometerheffing

Huidig voorstel van kilometerheffing lost verkeersellende niet op De kilometerheffing die de Vlaamse regering voorbereidt, is een bijkomende verkeersbelasting voor de transportsector, en géén oplossing voor de files, noch voor de slechte toestand van de wegen. Voka, Febetra, Fedis en Febiac eisen dan ook een ingrijpend mobiliteitsbeleid dat alle problemen aanpakt, oplossingen aanreikt en het […]

Europese ministerraad van transport bereikt akkoord over de eurovignetrichtlijn: Febetra ontgoocheld over gebrek aan moed van de Ministerraad

Vandaag hebben de Europese transportministers een akkoord bereikt over de herziening van de zogenaamde eurovignetrichtlijn. Deze richtlijn zal de lidstaten toelaten niet alleen de kosten voor het gebruik van de infrastructuur aan te rekenen maar ook om de door vrachtwagens veroorzaakte externe kosten door te rekenen aan de gebruikers. De richtlijn beschouwt de kosten veroorzaakt […]

Febetra ondertekent Europees handvest over de verkeersveiligheid

Febetra, de Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke dienstverleners ondertekende dinsdag 6 juli het Europees handvest over de Verkeersveiligheid tijdens een plechtigheid die plaatsvond in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie. Deze ondertekeningplechtigheid vond plaats in aanwezigheid van Staatssecretaris van Mobiliteit, Etienne Schouppe. Het Europees Handvest heeft tot doel bij te […]

Begeleiding uitzonderlijk vervoer in het gedrang door ondoordachte wetgeving

Voorwaarden werken tekort aan erkende begeleiders in de hand Transport en Logistiek Vlaanderen, voorheen SAV, en Febetra reageren op een persmededeling van het BIVV over de nieuwe regels voor uitzonderlijk vervoer. Dat er na meer dan 15 jaar eindelijk een duidelijk wetgevend kader bestaat voor uitzonderlijk vervoer, is een belangrijke stap voorwaarts. Desondanks blijven beide […]

Arbeidstijd: Febetra sterk ontgoocheld over uitslag stemming Europees parlement

Vandaag heeft het Europees parlement gestemd over het voorstel om zelfstandige chauffeurs niet op te nemen in het toepassingsveld van de richtlijn betreffende de arbeidstijd. Febetra kan maar niet begrijpen dat de meerderheid van de Europese parlementariërs voor de insluiting van de zelfstandige chauffeurs in de arbeidstijd hebben gestemd alhoewel er op het vlak van […]

Containervervoerders pleiten voor meer milieubewustzijn bij de rederij MSC

Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen hekelen de tijdrovende en omslachtige procedure van MSC voor het hergebruik van containers Transport en Logistiek Vlaanderen en Febetra vragen aan MSC dat vervoerders zelf het hergebruik van containers kunnen organiseren. Momenteel moet een in de haven van Antwerpen aangekomen volle container, na afladen bij de klant leeg teruggebracht […]

Nieuwe Raad van Beheer van Febetra

Op het einde van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Federatie van Belgische transporteurs en Logistieke dienstverleners, die op 5 juni plaatsgevonden heeft, werd de nieuwe Raad van Beheer samengesteld. Werden verkozen/herkozen ter vervanging van de uittredende leden: Dominique Ergo (Jan De Rijk Logistics Belgium NV) Philippe ‘s Heeren (TTS SA) Benny Smets (Ninatrans NV) […]

EU-voorzitterschap niet ten koste van transportbegeleiding

Nieuwe wetgeving uitzonderlijk vervoer benadeelt de transportondernemingen Transport en Logistiek Vlaanderen, voorheen SAV, en Febetra zijn niet te spreken over de nieuwe procedure en voorwaarden voor het begeleiden van uitzonderlijke transporten. Volgens beide organisaties is de nieuwe wetgeving geschreven op maat van de grote bedrijven en zal deze enkel de kosten doen stijgen. De nieuwe […]

Ladingbeveiliging: vervoerders en verladers werken samen

Op 10 september 2009 werd nieuwe wetgeving rond ladingbeveiliging van kracht. Deze nieuwe wetgeving bevat een reeks verplichtingen die er voor moeten zorgen dat de goederen op vrachtvoertuigen naar behoren gestuwd en beveiligd zijn, vóór de voertuigen zich op de openbare weg begeven. Deze wettelijke bepalingen moeten zowel door de vervoerder als door de verlader […]

Staking Franse spoorwegen treft Belgische vervoerders

Sinds bijna twee weken zijn er stakingen aan de gang bij de Franse spoorwegen (SNCF). Deze stakingen treffen vooral het vrachtvervoer per spoor. Belgische vervoerders die gespecialiseerd zijn in gecombineerd vervoer weg/spoor worden zwaar getroffen door deze staking aangezien deze transporten quasi volledig stil liggen. Febetra is ervan overtuigd dat spoor en weg complementair zijn […]

Masterplan 2020: Febetra heeft gemengde gevoelens

Febetra heeft kennis genomen van het door de Vlaamse regering voorgestelde Masterplan 2020. Het betreft een ambitieus plan met talrijke positieve elementen zoals de aanpak van de E34/E313, de E19 en de A12 zuid, de aanleg van de A102 en het scheiden van doorgaand en stedelijk verkeer. Febetra kan deze beslissingen enkel maar toejuichen. Febetra […]

Douaniers maken misbruik van hun politionele bevoegdheid

Febetra heeft met grote verbazing kennis genomen van de voor morgen aangekondigde acties door de douane. Douaniers plannen controles op het vrachtvervoer om te protesteren tegen de geplande overstap van zo’n driehonderd personeelsleden van het ministerie van Financiën naar de Vlaamse Gemeenschap. Febetra betwist uiteraard niet het nut van controles wanneer ze tot doel hebben […]

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners