fr

Persberichten

Masterplan 2020: Febetra heeft gemengde gevoelens

Febetra heeft kennis genomen van het door de Vlaamse regering voorgestelde Masterplan 2020. Het betreft een ambitieus plan met talrijke positieve elementen zoals de aanpak van de E34/E313, de E19 en de A12 zuid, de aanleg van de A102 en het scheiden van doorgaand en stedelijk verkeer. Febetra kan deze beslissingen enkel maar toejuichen. Febetra […]

Douaniers maken misbruik van hun politionele bevoegdheid

Febetra heeft met grote verbazing kennis genomen van de voor morgen aangekondigde acties door de douane. Douaniers plannen controles op het vrachtvervoer om te protesteren tegen de geplande overstap van zo’n driehonderd personeelsleden van het ministerie van Financiën naar de Vlaamse Gemeenschap. Febetra betwist uiteraard niet het nut van controles wanneer ze tot doel hebben […]

SAV en Febetra vragen overheid goede voornemens voor de transportsector

Net zoals in 2009, hielden SAV, de Koninklijke Beroepsorganisatie Goederenvervoerders Vlaams gewest en Brussels hoofdstedelijk gewest, en Febetra, de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners, op 12 januari hun gezamenlijke nieuwjaarsreceptie, die symbool staat voor de nauwe samenwerking tussen beide organisaties. 2009 was ook voor de transportsector een rampjaar waarbij een gemiddelde omzetdaling […]

Uitreiking IRU-diploma’s

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer. Als beroepsorganisatie is Febetra zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboy’s”, die in de media komen, […]

Febetra timmert aan het imago van het wegvervoer

Eind 2008 publiceerde de Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (Febetra) samen met de Belgische federatie van de auto- en tweewielerindustrie (FEBIAC) de resultaten van een enquête over het imago van het wegvervoer. Uit deze studie bleek duidelijk dat het slecht gesteld is met het imago van het wegvervoer. Maar deze studie bracht ook […]

Transportvakbonden verwarren rijtijd met arbeidstijd

Momenteel wordt er binnen het Europees parlement een voorstel van de Europese commissie betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen, besproken. Tot nu toe vallen zelfstandige chauffeurs niet onder deze richtlijn. Voor UPTR, SAV en Febetra, de drie beroepsorganisaties van wegtransportondernemingen, is de notie « arbeidstijd » een juridische […]

Transporteurs zeggen neen tegen accijnsverhoging

SAV, Febetra en UPTR, de 3 beroepsorganisaties van wegtransportondernemingen, zijn niet te spreken over de plannen van de federale regering om de accijns op diesel te verhogen om het gat in de begroting te verkleinen. De organisaties wijzen erop dat de crisis de transporteurs al heel sterk treft. De algemene economische evolutie wijst op een […]

Blokkades boeren brengen het wegvervoer in de problemen

Momenteel blokkeren Waalse boeren de belangrijkste autosnelwegen naar Frankrijk. Febetra wil geenszins het stakingsrecht in vraag stellen, maar vraagt ook begrip voor het recht tot werken. Talrijke vrachtwagens bevinden zich nu reeds in de blokkades en dat betekent dan ook dat deze goederen niet kunnen geleverd worden. Bovendien geldt vanaf 22u00 deze avond tot morgen […]

Oosterweel met tunnel: SAV en Febetra benadrukken belang verbinding E17-Liefkenshoek

Vertraging mobiliteitsprojecten rond Antwerpen niet aanvaardbaar SAV, de Koninklijke Beroepsorganisatie Goederenvervoerders Vlaams gewest en Brussels hoofdstedelijk gewest, en Febetra, de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners, reageren gezamenlijk op het nieuws dat een volledig tunneltraject als beste oplossing uit een vergelijkende studie komt van ARUP. De Vlaamse vervoerders en logistieke ondernemers vrezen dat […]

Werkgevers en werknemers transportsector willen betere rij- en rusttijden

De in Vlaanderen erkende sociale partners van de transportsector breken samen een lans en doen een warme oproep voor betere rij- en rusttijden. Dit gebeurde naar aanleiding van de voorstelling in het Vlaams Parlement van een onderzoek dat werd uitgevoerd door SERV-STV. persbericht sociale partners

Febetra en SAV verdedigen samen belangen van transportsector

SAV, de Koninklijke Beroepsorganisatie Goederenvervoerders Vlaams gewest en Brussels hoofdstedelijk gewest, en Febtra, de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners, hielden op 12 januari hun traditionele nieuwjaarsreceptie. Voor het eerst gebeurde dit gezamenlijk. Zodoende waren alle belangrijkste Belgische en regionale spelers verzameld aanwezig, zowel langs de kant van de overheid met onder meer […]

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners