fr

Persberichten

Uitreiking IRU-diploma’s 2016

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer. Als beroepsorganisatie is Febetra zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboys”, die in de media komen, […]

Snelwegparkings sluiten nefast voor verkeersveiligheid

Febetra, Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) en UPTR zijn niet te spreken over de plannen van West-Vlaams Provinciegouverneur Carl Decaluwé om de snelwegparking in Jabbeke af te sluiten voor vrachtwagens. De belangenorganisaties uit het wegtransport onderstrepen dat het sluiten van parkings niet het juiste antwoord is op de problematiek van de transmigratie.. Door het voornemen […]

Sensibiliseringscampagne vrachtwagenchauffeurs

Samen met de FOD Binnenlandse Zaken, de Federale Politie, de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ), de Association Port of Zeebrugge Interest (APZI) en Febetra, hebben minister Jan Jambon en Staatssecretaris Theo Francken vandaag het startschot gegeven van een sensibiliseringscampagne voor vrachtwagenchauffeurs over de problematiek van inklimming in vrachtwagens. Reeds tientallen jaren treft de problematiek […]

Febetra : nieuwe raad van beheer en nieuwe voorzitter

Op het einde van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Federatie van Belgische transporteurs en Logistieke dienstverleners, die op 12 april plaatsgevonden heeft, werd de nieuwe Raad van Beheer samengesteld. Werden verkozen/herkozen ter vervanging van de uittredende leden: Jean-Claude Delen (Citytrans SA) Luc Driessen (Container Trucking Intermodal NV) Kurt Joosen (Transport Joosen) Didier Michel (Michel […]

TLV en Febetra eisen onmiddellijke stopzetting filterblokkades Wallonië – Gijzelen collega’s moet ophouden, technische problemen Satellic onmiddellijk op te lossen

Ondanks de technische problemen waarmee de kilometerheffing blijft kampen, zijn wegblokkades voor TLV en Febetra niet de oplossing. Speciaal nu de kost per kilometer voor transporteurs toeneemt, is tijdverlies door blokkades te mijden als kiespijn. De Belgische transporteurs moeten verder kunnen werken aan het overleven van hun bedrijven. TLV en Febetra hebben gedurende jaren overleg […]

Kilometerheffing: complete chaos – vervoerder is de dupe

Vandaag 1 april is de kilometerheffing officieel gestart. Febetra kan alleen maar vaststellen dat deze start een volledige mislukking is, die handenvol geld kost aan de transportsector. Zoals de wetgeving aangaande de kilometerheffing bepaalt moet elke vrachtwagen van meer dan 3,5 t uitgerust worden met een on board unit. Vervoerders hebben alles in het werk […]

Febetra en TLV vragen meer ademruimte voor de logistieke sector

Naar aanleiding van hun zevende gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie, die op 12 januari plaatsvond, hebben TLV en Febetra, in aanwezigheid van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, een aantal hete hangijzers onder de aandacht gebracht. De kilometerheffing voor vrachtwagens die vanaf 1 april in voege treedt, blijft uiteraard het meest belangrijke dossier voor de transportsector. TLV en […]

Uitreiking IRU-diploma’s 2015

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer. Als beroepsorganisatie is Febetra zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboys”, die in de media komen, […]

Kilometerheffing: vanaf 01/04/2016 stijgt transportprijs nationaal vervoer met gemiddeld 7,94%

Vanaf 1 april 2016 gaat de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton van start in de drie gewesten. Het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) berekende de impact van deze kilometerheffing op de kostprijs van een transport op basis van de officiële tarieven van de kilometerheffing. De impact is aanzienlijk. Voor het algemeen […]

Kilometerheffing: de Belgische wegvervoerders in gevaar

Morgen 18 juni organiseren de drie beroepsorganisaties van het wegvervoer & de logistiek, Febetra, UPTR en TLV een betoging met vrachtwagens in Brussel. Deze betoging heeft tot doel onze politici en het grote publiek te wijzen op de desastreuze impact van de kilometerheffing op de Belgische transportsector enerzijds en op de Belgische economie anderzijds. Zo […]

Kilometerheffing: symbolische actie in Brussel

Na raadpleging van de respectievelijke leden, hebben de drie representatieve organisaties Transport en Logistiek beslist om hun leden op te roepen om op 18 juni aanstaande te betogen in de straten van Brussel. Deze gemeenschappelijke beslissing volgt op de beslissing van de Vlaamse regering om op een onbesuisde manier de weg in te slaan van […]

Kilometerheffing blijft zware domper voor transportsector

Deze voormiddag hebben TLV, Febetra en UPTR nogmaals rond de tafel gezeten met minister Ben Weyts. Tijdens deze vergadering heeft de minister meer uitleg verschaft over de tarieven, het tolplichtig wegennet en de flankerende maatregelen. De drie beroepsorganisaties vinden het een positief signaal dat het wegennet dat weerhouden werd minder uitgebreid is dan het eurovignet […]

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners