fr

Persberichten

Kilometerheffing: de Belgische wegvervoerders in gevaar

Morgen 18 juni organiseren de drie beroepsorganisaties van het wegvervoer & de logistiek, Febetra, UPTR en TLV een betoging met vrachtwagens in Brussel. Deze betoging heeft tot doel onze politici en het grote publiek te wijzen op de desastreuze impact van de kilometerheffing op de Belgische transportsector enerzijds en op de Belgische economie anderzijds. Zo […]

Kilometerheffing: symbolische actie in Brussel

Na raadpleging van de respectievelijke leden, hebben de drie representatieve organisaties Transport en Logistiek beslist om hun leden op te roepen om op 18 juni aanstaande te betogen in de straten van Brussel. Deze gemeenschappelijke beslissing volgt op de beslissing van de Vlaamse regering om op een onbesuisde manier de weg in te slaan van […]

Kilometerheffing blijft zware domper voor transportsector

Deze voormiddag hebben TLV, Febetra en UPTR nogmaals rond de tafel gezeten met minister Ben Weyts. Tijdens deze vergadering heeft de minister meer uitleg verschaft over de tarieven, het tolplichtig wegennet en de flankerende maatregelen. De drie beroepsorganisaties vinden het een positief signaal dat het wegennet dat weerhouden werd minder uitgebreid is dan het eurovignet […]

Kilometerheffing: geen excuses voor landbouwtractoren

De onderhandelingen met de Vlaamse regering over de kilometerheffing bevinden zich in een belangrijk stadium. Heel binnenkort wil die regering als eerste van de drie Gewesten beslissingen nemen over tarieven, wegennet, enz. Nadien moet nog de bevestiging in het Parlement volgen vooraleer de wettelijke regeling definitief is. TLV, Febetra en UPTR benadrukken onverminderd in diverse […]

Kilometerheffing vrachtwagens: het geduld van de vervoerders geraakt op!

Sinds februari 2015, hebben de drie federaties van de sector transport en logistiek in België, Febetra, TLV en UPTR, reeds meerdere malen met de bevoegde instanties rond de tafel gezeten over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 2016. De sector heeft een aantal eisen op tafel gelegd waarop er tot op heden nog […]

Beroepsorganisaties Transport zeer kritisch over tarieven kilometerheffing: “Eerst verder overleg, dan pas beslissingen”

Febetra, TLV en UPTR, de drie federaties van de sector transport en logistiek in België, reageren negatief op de beslissing van de Brusselse regering inzake de tarieven van de kilometerheffing voor vrachtwagens. UPTR, Febetra en TLV vertegenwoordigen de professionele vervoerders die al extreem moeilijke jaren achter zich hebben, wat al leidde tot een record aantal faillissementen […]

Febetra en TLV: 6de Staatshervorming moet transportsector steunen

Naar aanleiding van hun zesde gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie, die op 12 januari plaatsvond, hebben TLV en Febetra, in aanwezigheid van de Vlaamse en Brusselse ministers van Mobiliteit en de Waalse minister van Openbare werken, een aantal transportthema’s aangekaart waarvoor de bevoegdheid, nu bij de gewesten ligt. Voor Febetra en TLV is de kilometerheffing het belangrijkste dossier […]

Uitreiking IRU diploma’s

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer.   Als beroepsorganisatie is Febetra zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboys”, die in de media […]

Rijbewijs met punten: Febetra voorstander van maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren

Vandaag ligt het rijbewijs met punten op de tafel van de onderhandelaars. Verkeersveiligheid is een topprioriteit voor Febetra. Onze organisatie is zeker niet gekant tegen het rijbewijs met punten voor zover met volgende elementen wordt rekening gehouden: Een goede kennis van de oorzaken van ongevallen is noodzakelijk indien men correctieve acties wil nemen en doeltreffende […]

Kwaliteitssprong nodig voor technische keuring – Enquête transportsector toont eensgezinde roep om verandering

Transport en Logistiek Vlaanderen, Febetra en UPTR hebben bij hun leden in een gezamenlijke enquête gepeild naar hoe zij de technische controle naar de toekomst toe willen zien evolueren. Cruciaal daarbij stond ook de huidige dienstverlening. Opvallend bij de resultaten is de eensgezindheid bij de vervoersondernemingen over de te bewandelen weg: –    93,87 % is […]

Enquête – wat is de impact van de uitbreiding van de Europese Unie op het Belgisch wegvervoer 10 jaar later?

Tien jaar geleden werd de Europese Unie uitgebreid met tien nieuwe lidstaten. In 2005 publiceerde Febetra enkele concrete gegevens over de invloed van de uitbreiding op het Belgische goederenvervoer. Deze waren weinig hoopvol. De Belgische vervoerder verloor meer en meer terrein op de internationale markt en moest zich voornamelijk terugplooien op de nationale transportmarkt. Dankzij […]

Febetra heeft nieuwe Raad van Beheer

Op het einde van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Federatie van Belgische transporteurs en Logistieke dienstverleners, die op 30 juni plaatsgevonden heeft, werd de nieuwe Raad van Beheer samengesteld. Werden verkozen/herkozen ter vervanging van de uittredende leden: Philippe ‘s Heeren (TTS SA) Benny Smets (Ninatrans NV) Roland Peeters (Peethultra Transport BVBA) Hans D’Eer (D’Eer […]

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners