fr

Persberichten

Vlaamse dronecluster EUKA EN FEBETRA willen samenwerken aan innovatietrajecten rond drones in transport en logistiek

Om de drone industrie alle kansen te geven binnen de logistieke en transportsector, hebben Euka, dronecluster voor Vlaanderen en Febetra, de federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners een intentieovereenkomst ondertekend. “Het doel van deze intentieovereenkomst is een wisselwerking tot stand te brengen tussen de drone industrie en de logistieke en transportsector”, zegt Benny Smets, […]

Haven van Antwerpen: vervoerders zijn ellenlange wachttijden aan containerdepot GCS (Linkeroever) beu. Febetra, TLV en UPTR vragen structurele maatregelen.

Sinds de zomer 2016 worden transporteurs geconfronteerd met lange wachttijden aan het containerdepot GCS op Linkeroever. Vrachtwagens moeten uren aanschuiven om een lege container op te zetten of af te zetten. Deze nutteloze wachturen kosten de vervoerder handenvol geld en hebben tot gevolg dat de dagplanning niet kan afgewerkt worden en dat het respecteren van […]

Nachtelijke sluiting parkings Drongen en Mannekensvere ongelukkige beslissing – Febetra, TLV en UPTR vrezen impact op de verkeersveiligheid mocht resterende capaciteit niet volstaan

Naar aanleiding van de problematiek van inklimming van transmigranten in vrachtwagens, heeft minister Ben Weyts besloten om de autosnelwegparkings in Drongen en Mannekensvere ’s nachts te sluiten voor vrachtwagens vanaf maandag 6 februari. Dit betekent dat er 39 nachtelijke parkeerplaatsen verdwijnen. De transporteurs juichen wel toe dat ter compensatie de parking van Wetteren gratis wordt. […]

Uitreiking IRU-diploma’s 2016

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer. Als beroepsorganisatie is Febetra zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboys”, die in de media komen, […]

Snelwegparkings sluiten nefast voor verkeersveiligheid

Febetra, Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) en UPTR zijn niet te spreken over de plannen van West-Vlaams Provinciegouverneur Carl Decaluwé om de snelwegparking in Jabbeke af te sluiten voor vrachtwagens. De belangenorganisaties uit het wegtransport onderstrepen dat het sluiten van parkings niet het juiste antwoord is op de problematiek van de transmigratie.. Door het voornemen […]

Sensibiliseringscampagne vrachtwagenchauffeurs

Samen met de FOD Binnenlandse Zaken, de Federale Politie, de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ), de Association Port of Zeebrugge Interest (APZI) en Febetra, hebben minister Jan Jambon en Staatssecretaris Theo Francken vandaag het startschot gegeven van een sensibiliseringscampagne voor vrachtwagenchauffeurs over de problematiek van inklimming in vrachtwagens. Reeds tientallen jaren treft de problematiek […]

Febetra : nieuwe raad van beheer en nieuwe voorzitter

Op het einde van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Federatie van Belgische transporteurs en Logistieke dienstverleners, die op 12 april plaatsgevonden heeft, werd de nieuwe Raad van Beheer samengesteld. Werden verkozen/herkozen ter vervanging van de uittredende leden: Jean-Claude Delen (Citytrans SA) Luc Driessen (Container Trucking Intermodal NV) Kurt Joosen (Transport Joosen) Didier Michel (Michel […]

TLV en Febetra eisen onmiddellijke stopzetting filterblokkades Wallonië – Gijzelen collega’s moet ophouden, technische problemen Satellic onmiddellijk op te lossen

Ondanks de technische problemen waarmee de kilometerheffing blijft kampen, zijn wegblokkades voor TLV en Febetra niet de oplossing. Speciaal nu de kost per kilometer voor transporteurs toeneemt, is tijdverlies door blokkades te mijden als kiespijn. De Belgische transporteurs moeten verder kunnen werken aan het overleven van hun bedrijven. TLV en Febetra hebben gedurende jaren overleg […]

Kilometerheffing: complete chaos – vervoerder is de dupe

Vandaag 1 april is de kilometerheffing officieel gestart. Febetra kan alleen maar vaststellen dat deze start een volledige mislukking is, die handenvol geld kost aan de transportsector. Zoals de wetgeving aangaande de kilometerheffing bepaalt moet elke vrachtwagen van meer dan 3,5 t uitgerust worden met een on board unit. Vervoerders hebben alles in het werk […]

Febetra en TLV vragen meer ademruimte voor de logistieke sector

Naar aanleiding van hun zevende gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie, die op 12 januari plaatsvond, hebben TLV en Febetra, in aanwezigheid van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, een aantal hete hangijzers onder de aandacht gebracht. De kilometerheffing voor vrachtwagens die vanaf 1 april in voege treedt, blijft uiteraard het meest belangrijke dossier voor de transportsector. TLV en […]

Uitreiking IRU-diploma’s 2015

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer. Als beroepsorganisatie is Febetra zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboys”, die in de media komen, […]

Kilometerheffing: vanaf 01/04/2016 stijgt transportprijs nationaal vervoer met gemiddeld 7,94%

Vanaf 1 april 2016 gaat de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton van start in de drie gewesten. Het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) berekende de impact van deze kilometerheffing op de kostprijs van een transport op basis van de officiële tarieven van de kilometerheffing. De impact is aanzienlijk. Voor het algemeen […]

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners