fr

Persberichten

Uitreiking IRU-diploma’s 2018

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer. Als beroepsorganisatie is Febetra zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboys”, die in de media komen, […]

Febetra, TLV en UPTR vrezen impact op de verkeersveiligheid door sluiting snelwegparkings

Naar aanleiding van de problemen met transmigranten die zich stellen op de Belgische parkings, wordt de ene snelwegparking na de andere gesloten. De bevoegde overheden gaan hierbij voorbij aan de verplichting voor vrachtwagenchauffeurs om de rij- en rusttijden strikt na te leven. We zijn dan ook als sector verbolgen dat onze ondernemingen en hun chauffeurs […]

Nieuwe uitbreiding netwerk kmheffing – Febetra niet blij met veelvuldige wijzigingen

Febetra moet met lede ogen vaststellen dat de kilometerheffing voor vrachtwagens in twee jaar tijd is uitgegroeid tot een systeem met verschillende snelheden naargelang het gewest. De transportsector vraagt rechtszekerheid op lange termijn en een betere samenwerking tussen de gewesten. In de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams parlement werd vandaag de […]

Uitreiking IRU-diploma’s 2017

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de I.R.U. – de Internationale Wegvervoerorganisatie die gevestigd is in Genève – erediploma’s toegekend aan de beste chauffeurs in het internationaal en nationaal wegvervoer. Als beroepsorganisatie is Febetra zeer verheugd haar steun te kunnen verlenen aan dit evenement, dat aantoont dat er naast de zogenoemde “cowboys”, die in de media komen, […]

Febetra heeft nieuwe raad van beheer

Op het einde van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Federatie van Belgische transporteurs en Logistieke dienstverleners, die op 14 november plaatsgevonden heeft, werd de nieuwe Raad van Beheer samengesteld. Werden verkozen ter vervanging van de ontslagnemende leden: Pascal Vranken (Transport Essers) Gino Withofs (Algemene onderneming Withofs) De heren Benny Smets (Ninatrans NV), Roland Peeters (Peethultra […]

Regering nekt vergroening bedrijfsvoertuigen en technologische vooruitgang. Werkgeversorganisaties niet te spreken over belastingaanslag

De federale regering besliste recent, zonder enige aanleiding, tot een belangrijke nieuwe belasting bij de verkoop van bedrijfsvoertuigen. In plaats van herinvesteringen in de groenste en modernste bedrijfsvoertuigen te ondersteunen, belast de fiscus de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van oudere te vervangen bedrijfsvoertuigen. Dit is nefast voor de betrokken sectoren en contraproductief voor de […]

Invoering km-heffing leidt niet massaal tot sluipverkeer-Studie bevestigt analyse van Febetra

In de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken zal vandaag een studie voorgesteld worden over de kilometerheffing. Deze studie die werd uitgevoerd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken toont aan dat vrachtwagens het betold hoofdwegennet niet ontwijken om gebruik te maken van het niet-betold onderliggend wegennet. Febetra heeft bij het begin van de kilometerheffing […]

Zonder efficiënte controles is herziening detacheringsrichtlijn maat voor niets

Gisteren hebben de Europese ministers van Werk bevestigd dat de notie ”detachering” ook van toepassing is op de transportsector, doch dat de specifieke regels omwille van het mobiel karakter van de werknemers in de transportsector aan de hand van een zogenaamde “lex specialis” in het kader van de “Mobility Package” zullen geconcretiseerd worden. Febetra wenst […]

Gemeenschappelijke brief Europese transportfederaties en T&E

In een gemeenschappelijke brief aan de Europese Commissarissen bevoegd voor de Interne Markt en voor het Klimaat, hebben transportfederaties uit heel Europa samen met Transport & Environment gevraagd om een aantal aanpassingen aan te brengen aan het Voorstel van Europese Verordening met betrekking tot de monitoring en rapportering van de CO2 emissies en brandstofverbruik van […]

Vlaamse dronecluster EUKA EN FEBETRA willen samenwerken aan innovatietrajecten rond drones in transport en logistiek

Om de drone industrie alle kansen te geven binnen de logistieke en transportsector, hebben Euka, dronecluster voor Vlaanderen en Febetra, de federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners een intentieovereenkomst ondertekend. “Het doel van deze intentieovereenkomst is een wisselwerking tot stand te brengen tussen de drone industrie en de logistieke en transportsector”, zegt Benny Smets, […]

Haven van Antwerpen: vervoerders zijn ellenlange wachttijden aan containerdepot GCS (Linkeroever) beu. Febetra, TLV en UPTR vragen structurele maatregelen.

Sinds de zomer 2016 worden transporteurs geconfronteerd met lange wachttijden aan het containerdepot GCS op Linkeroever. Vrachtwagens moeten uren aanschuiven om een lege container op te zetten of af te zetten. Deze nutteloze wachturen kosten de vervoerder handenvol geld en hebben tot gevolg dat de dagplanning niet kan afgewerkt worden en dat het respecteren van […]

Nachtelijke sluiting parkings Drongen en Mannekensvere ongelukkige beslissing – Febetra, TLV en UPTR vrezen impact op de verkeersveiligheid mocht resterende capaciteit niet volstaan

Naar aanleiding van de problematiek van inklimming van transmigranten in vrachtwagens, heeft minister Ben Weyts besloten om de autosnelwegparkings in Drongen en Mannekensvere ’s nachts te sluiten voor vrachtwagens vanaf maandag 6 februari. Dit betekent dat er 39 nachtelijke parkeerplaatsen verdwijnen. De transporteurs juichen wel toe dat ter compensatie de parking van Wetteren gratis wordt. […]

Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners