fr

België

Attesten professionele verplaatsingen

Attesten telewerk

Voor de werknemers die niet kunnen telewerken wordt opnieuw een attest of elk ander bewijsstuk voorzien die de noodzaak van de aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt. Een model vindt u hier in het Nederlands en het Frans.

Verklaring op eer/PLF/BTA

Sinds 8 maart zijn transportwerkers vrijgesteld van het Passenger Locator Form en het Business Travel Abroad-formulier. Chauffeurs hoeven ook niet langer de verklaring op eer bij te hebben (sinds 13 februari).

Vervoerspersoneel blijft ook vrijgesteld van quarantaine en testing bij het uitvoeren van buitenlandse professionele activiteiten.

 

Maatregelen België

Covid Safe Ticket (CST)

Vanaf 20 november 2021 wordt het gebruik van het CST+ ingevoerd. Dit wil zeggen dat er enkel toegang verleend zal worden aan de personen die een geldig CST kunnen voorleggen en een mondmasker dragen.  Deze maatregel geldt onder andere voor de volgende locaties:

  • Restaurants
  • Café’s.

Europa

Voor de maatregelen per lidstaat verwijzen we naar onze Europablog.

Federaal

Uitkeringen werkloosheid bij terugkeer uit het buitenland?

Als de werknemer terugkeert uit het buitenland en in quarantaine gaat, kan de werknemer onder bepaalde voorwaarden recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. In deze nota vindt u verdere toelichtingen.

Vlaams Gewest

De federale maatregelen zijn ook van kracht op Vlaams grondgebied.

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest

De federale maatregelen zijn ook van kracht op Brussels grondgebied.

Waals Gewest

De federale maatregelen zijn ook van kracht op Waals grondgebied.

 

Preventiemaatregelen

Algemeen

De Hoge Raad voor Bescherming en Preventie op het Werk heeft een generieke gids opgesteld met good practices en tips om een stapsgewijze heropstart in veilige omstandigheden te faciliteren. Deze gids kan u hier downloaden.

Meer informatie vindt u in dit document. Ook de Groep van 10 heeft een nota geschreven over wat juist onder “social distancing” moet begrepen worden. Deze kan u hier raadplegen.

Sector transport & logistiek

De werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben samen een gemeenschappelijke verklaring opgesteld, waarbij ook aanbevelingen worden gegeven omtrent de sector. Het document vindt u hier.

 

Ondersteuningsmaatregelen

Algemeen

U vindt een overzicht van alle maatregelen in dit document.

Impact Corona op het Arbeidsrecht

Dit document geeft u meer informatie over de impact van het coronavirus op het arbeidsrecht (de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, de sneltesten en zelftesten op het werk, de sociale maatregelen die werden voorzien door de regering, zoals de vrijwillige overuren en de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid aan te vragen in geval van opvang van een kind en het vaccinatieverlof.

 

Opvragen vaccinatiestatus werknemer

Verwerking van persoonsgegevens

In dit document vindt u de regels terug i.v.m. de Verwerking van persoonsgegevens i.v.m. vaccinatie in het kader van de strijd tegen COVID-19.

 

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners