fr

België

Attesten

Passenger Locator Form

Het formulier is verplicht voor iedereen, dus ook voor vrachtwagenchauffeurs die meer dan 48u in het buitenland hebben doorgebracht. Volgende personen zijn verplicht het formulier in te vullen:

 • Mensen die in België verblijven en langer dan 48 uur op buitenlands grondgebied hebben doorgebracht;
 • Mensen die in het buitenland verblijven en langer dan 48 uur op Belgisch grondgebied zullen doorbrengen;
 • Degenen die België per boot of vliegtuig binnenkomen, moeten ongeacht de verbleven tijd in het buitenland het formulier invullen.

Let wel, de quarantaineverplichtingen voor diegenen die uit rode zones komen, zijn niet van toepassing op professionele verplaatsingen.

Er zijn twee mogelijkheden voor het invullen van het formulier:

 • Het formulier kan u hier in pdf downloaden, dit dient ingevuld gemaild worden naar  PLFBelgium@health.fgov.be,
 • Het formulier kan ook online ingevuld worden via deze link.

Het document moet ingediend of gemaild zijn voor het oversteken van de landsgrens.

De chauffeur riskeert een boete van 250 euro de eerste keer dat de formaliteiten mbt tot passenger locator form niet correct naleeft. Wie een tweede keer betrapt wordt, kan gedagvaard worden voor correctionele rechtbank, die kan gevangenisstraffen van 8 dagen tot 3 maanden opleggen en geldboetes van 208 tot 4.000 euro.

Attesten

U kan de attesten hier downloaden (PC 226PC 140.03 en PC 140.04), evenals in het Frans (PC 226, PC 140.03 en PC 140.04) en Duits (PC 226, PC 140.03 en PC 140.04). Deze attesten rechtvaardigen professionele verplaatsingen tijdens de avondklok en geeft aan dat de werknemer een kritische functie uitoefent.

Deze gelden dus ook voor de kritische functies.

Attesten grensovergang

Het modelcertificaat van de Europese Commissie (Annex 3) is het meest gebruikte document om internationale verplaatsingen te onderbouwen.

Verder is er ook een certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor professionele doeleinden, opgesteld door de FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.

 

Verenigd Koninkrijk

Covidtest & quarantaine

Sinds 1 januari zijn niet-essentiële reizen van en naar het VK verboden. Vrachtvervoer kan nog steeds plaatsvinden. Chauffeurs moeten geen test kunnen voorleggen en gaan niet automatisch in quarantaine. Als zij langer dan 48u in het VK verblijven moeten ze het Passenger Locator Form en het Business Travel Abroad formulier invullen.

Frankrijk en Nederland eisen dat chauffeurs een negatieve covidtest kunnen voorleggen. Deze kunnen gratis worden afgenomen in verschillende testcentra in het VK.

Versoepelingen rij- en rusttijden Brexit

Als reactie op de buitengewone situatie ten gevolge van de BREXIT, heeft de Belgische overheid ingestemd met een tijdelijke en beperkte versoepeling van de handhaving van rij- en rusttijden voor bestuurders van voertuigen die actief zijn in het transport naar de havens in België en Frankrijk en die verkeersproblemen ondervinden als gevolg van de BREXIT. Het betreft voornamelijk de grensovergangen op de E40 van en naar Frankrijk, de E17 te Rekkem, transport naar de zeehavens in België en Frankrijk met als doel goederen naar het VK te verschepen.

Deze tijdelijke versoepeling geldt van 28/12/2020 tot 26/01/2021 en is enkel van toepassing op chauffeurs die files en lange wachttijden ervaren tijdens het transport van hun goederen naar de havens in België en Frankrijk met als uiteindelijk doel de goederen naar het Verenigd Koninkrijk te verschepen.

Voor de hierboven vermelde bestuurders worden de rij- en rusttijden tijdelijk versoepeld als volgt:

 • maximum dagelijkse rijtijd van 11 uur;
 • ononderbroken rijtijd: onderbreking van 45 minuten pas verplicht na 5,5 uur rijden ipv 4,5 uur;
 • dagelijkse rust: vermindering van de dagelijkse rusttijd van 11 naar 9 uur;
 • wekelijkse rust: uitstel van een wekelijkse rusttijd tot verder dan zes perioden van 24 uur.

Opgelet! De chauffeur die van bovenstaande versoepelingen gebruik maakt, moet bij aankomst op een geschikte plaats de aard en reden van de afwijking noteren op een outprint van de tachograaf. Deze versoepelingen mogen alleen worden toegepast als effectief kan worden aangetoond (bv. aan de hand van de registraties op de bestuurderskaart, CMR, ticket ferry, …) dat de chauffeur effectief van deze vrijstelling mocht gebruik maken.

Maatregelen België

Europa

Voor de maatregelen per lidstaat verwijzen we naar onze Europablog.

Europa heeft zich uitgesproken voor dezelfde kleurcodes (en implicaties) voor alle lidstaten. Er wordt gewacht op de implementatie.

Federaal

Sinds 2 november is België terug in een verstrengde lockdown. De transport- en logistieke sector is een essentiële sector. De volgende maatregelen zijn voor vervoerders belangrijk:

 • Chauffeurs zijn niet verplicht om hun professionele verplaatsingen te bewijzen. Dit hoeft enkel tijdens de nachtklok.
 • Telewerk wordt verplicht indien dit kan. Indien dit niet lukt, moet het personeel een bewijsstuk bijhebben voor de woon-werkverplaatsingen.

Er is geen verplicht document. U kan zelf een attest opstellen of gebruik maken van de attesten per paritair comité (PC 226, PC 140.03 en PC 140.04).

 

Groene zone

Een coronatest en quarantaine zijn hier niet verplicht, maar de Passenger Locator Form moet wel ingevuld worden.

De werknemer kan gewoon komen werken. Wanneer thuiswerk mogelijk is, is het verplicht om thuis te werken.

Oranje zone

Voor een oranje zone gelden geen verplichte test en quarantaine, maar de Passenger Locator Form moet wel ingevuld worden.

De werknemer kan gewoon naar het werk komen. Uiteraard kan u vragen dat de werknemer zich laat testen maar u kan de werknemer hier niet toe verplichten. Wanneer thuiswerk mogelijk is, is het verplicht om thuis te werken.

Rode zone

Sinds 31 december 2020 is de maatregel in werking dat iedereen die vanuit een rode zone terugkeert naar België, onmiddellijk in quarantaine moet en een test moet laten afnemen op dag één van terugkomst. De maatregelen zijn per hoofdverblijfplaats van toepassing bij terugkeer uit een rode zone.

Echter, mogen personen die een kritische functie vervullen in essentiële sectoren uit deze quarantaine gaan om werk te verrichten. De essentiële sectoren zijn terug te vinden in het MB van 20 november 2020. Goederenvervoer over de weg en logistiek zijn hierin opgenomen.

Voor de duidelijkheid: woon-werkverkeer wordt gezien als een essentiële verplaatsing en valt bijgevolg onder de professionele verplaatsingen.

Opgelet: de grensarbeiders zijn vrijgesteld van deze regels.

 

Chauffeurs met een hoofdverblijfplaats in België

Chauffeurs die in het buitenland waren omwille van een privéverplaatsing

 • Gedurende minder dan 48 uur
  • moeten geen Passenger Locator Form invullen
  • moeten geen Covid-test ondergaan
  • moeten niet in quarantaine
 • Gedurende meer dan 48 uur
  • moeten het Passenger Locator Form invullen
  • moeten zich laten testen op dag 1 en 7 van terugkomst
  • moeten in quarantaine
   • na de tweede negatieve coronatest kan de werknemer de quarantaine verlaten,
   • de werknemer kan de quarantaine tijdelijk onderbreken om te werken, mits deze een kritische functie vervult in een essentiële sector (goederenvervoer over de weg, logistiek en grondafhandeling op de luchthavens zijn hierin opgenomen),
   • het bedrijf definieert de kritische functie en houdt hiervan een lijst bij,
   • het bedrijf voorziet de werknemer van een attest.

Chauffeurs die in het buitenland waren omwille van een professionele verplaatsing (incl. woon-werkverkeer)

 • Gedurende minder dan 48 uur
  • moeten geen Passenger Locator Form & Business Travel Abroad formulier invullen,
  • moeten geen Covid-test ondergaan
  • moeten niet in quarantaine.
 • Gedurende meer dan 48 uur
  • moeten het Passenger Locator Form & Business Travel Abroad formulier invullen, Hoe en wanneer het Business Travel Abroad formulier moet ingevuld worden, vindt u in onze flash van 07/01.
  • testing en quarantaine zijn afhankelijk van de reactie op het Passenger Locator Form:
   • wel een sms: testing en quarantaine zoals uitgelegd in sms
    • na de tweede negatieve coronatest kan de werknemer de quarantaine verlaten,
    • de werknemer kan de quarantaine tijdelijk onderbreken om te werken, mits deze een kritische functie vervult in een essentiële sector (goederenvervoer over de weg, logistiek en grondafhandeling op de luchthavens zijn hierin opgenomen),
    • het bedrijf definieert de kritische functie en houdt hiervan een lijst bij,
    • het bedrijf voorziet de werknemer van een attest.
   • geen sms (binnen ong. 24 uur): geen testing en quarantaine nodig.

Chauffeurs met een hoofdverblijfplaats buiten België die voor een professionele verplaatsing naar België komen

Chauffeurs die minder dan 48 uur in België blijven

 • moeten geen Passenger Locator Form (& Business Travel Abroad formulier) invullen,
 • moeten niet in quarantaine

Chauffeurs die langer dan 48 uur in België blijven

 • moeten het Passenger Locator Form & Business Travel Abroad formulier invullen. Hoe en wanneer het Business Travel Abroad formulier moet ingevuld worden, vindt u in onze flash van gisteren.
 • testing en quarantaine zijn afhankelijk van de reactie op het Passenger Locator Form:
  • wel een sms: testing en quarantaine zoals uitgelegd in sms,
  • geen sms (binnen ong. 24 uur): geen testing en quarantaine nodig.

 

Werkloosheidsuitkeringen bij terugkeer uit rode of oranje zone?

Als de werknemer terugkeert uit het buitenland en in quarantaine gaat, kan de werknemer onder bepaalde voorwaarden recht hebben op werkloosheidsuitkeringen:

 • De werknemer mag niet arbeidsongeschikt zijn
 • Er kunnen geen arbeidsprestaties geleverd worden bv. Telewerk is onmogelijk

Een quarantaine die het gevolg is van een niet-essentiële reis (toerisme) naar een rode zone (bij datum van vertrek) waarvoor een reisverbod geldt, opent geen recht op uitkeringen voor werkloosheid aangezien dat geen overmacht is.

Wanneer de werknemer terugkeert uit een “oranje” of “rode” zone (voor zover deze dus niet rood was bij vertrek), kan de werknemer uitkeringen als tijdelijk werkloze genieten indien hij een quarantainegetuigschrift van zijn arts kan voorleggen.

De RVA zal controles uitvoeren en zal de tijdelijke werkloosheid weigeren of achteraf terugvorderen indien de voorwaarden niet vervuld zijn (bv. wanneer er een reisverbod is bij vertrek).

Uiteraard kunnen de werknemer en werkgever in onderling overleg ook ervoor kiezen vakantiedagen of recupdagen in te plannen.

Vlaams Gewest

De federale maatregelen zijn ook van kracht op Vlaams grondgebied. De avondklok geldt van middernacht tot 5u. Professionele verplaatsingen zijn nog steeds toegestaan.

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest

De federale maatregelen zijn ook van kracht op Brussels grondgebied.

Het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest heeft een strengere avondklok. Verplaatsingen tussen 22u en 6u zijn verboden. Professionele verplaatsingen zijn nog steeds toegestaan.

Waals Gewest

De federale maatregelen zijn ook van kracht op Waals grondgebied.

Het Waals gewest heeft een strengere avondklok. Verplaatsingen tussen 22u en 6u zijn verboden. Professionele verplaatsingen zijn nog steeds toegestaan.

 

Preventiemaatregelen

Algemeen

De Hoge Raad voor Bescherming en Preventie op het Werk heeft een generieke gids opgesteld met good practices en tips om een stapsgewijze heropstart in veilige omstandigheden te faciliteren. Deze gids kan u hier downloaden.

Meer informatie vindt u in dit document. Ook de Groep van 10 heeft een nota geschreven over wat juist onder “social distancing” moet begrepen worden. Deze kan u hier raadplegen.

Sector transport & logistiek

De werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben samen een gemeenschappelijke verklaring opgesteld, waarbij ook aanbevelingen worden gegeven omtrent de sector. Het document vindt u hier.

 

Ondersteuningsmaatregelen

Algemeen

U vindt een overzicht van alle maatregelen in dit document.

Vereenvoudigde procedure werkloosheid

Dit document geeft u meer informatie over de vereenvoudigde procedure voor werkloosheid (coronaprocedure).

 

Keuringcentra

Vlaams Gewest

 • Alle keuringscentra blijven geopend en alle keuringen zijn mogelijk
 • Antwoorden op veelvoorkomende vragen over de maatregelen van de autokeuring wegens de coronacrisis, vind je in deze Q&A.
 • Voor meer informatie over de praktische werking in uw keuringscentrum of voor het maken van een afspraak, contacteer een erkende onderneming
 • Meer info vindt u op de site van Goca Vlaanderen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De keuringscentra blijven geopend.

Van zodra meer informatie beschikbaar is, vindt u dit hier terug.

Waals Gewest

De keuringscentra blijven geopend.

Van zodra meer informatie beschikbaar is, vindt u dit hier terug.

 

Rijopleiding en -examens

Vlaams Gewest

Alle rijopleidingen en rijexamens, inclusief het terugkommoment, worden alvast vanaf maandag 2 november tot en met zondag 13 december opgeschort. Het gaat dan om:

 • alle rijopleidingen
 • het terugkommoment
 • de theoretische en praktische examens voor het behalen van het rijbewijs.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De rijcentra zijn weer open.

Van zodra meer informatie beschikbaar is, vindt u dit hier terug.

Waals Gewest

De rijcentra blijven gesloten tot en met 13 december.

Van zodra meer informatie beschikbaar is, vindt u dit hier terug.

 

Nascholing code 95

Vlaams Gewest

Sinds 2 december kunnen de Vlaamse opleidingscentra hun activiteiten hernemen, uiteraard met inachtname van de nodige sanitaire maatregelen. Op dit ogenblik is er nog geen groen licht gegeven voor de ADR-opleidingen Wij blijven pleiten om ook die opleidingen opnieuw op te starten. Wij houden u op de hoogte van elke verdere evolutie.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Gewest is de nascholing heropgestart sinds maandag 7 december 2020.

Waals Gewest

In Wallonië werd de nascholing heropgestart sinds maandag 7 december 2020. De Waalse ADR-opleidingen herbeginnen ook op die datum, maar het aanbod in de maand december zal hoogstwaarschijnlijk quasi onbestaand zijn.

 

ADR – opleiding

ADR-certificaten chauffeurs en veiligheidsadviseurs

Een nieuw multilateraal akkoord (M330) dat het akkoord M324 vervangt, werd opgesteld door Ierland. Dit akkoord stelt dat de opleidingscertificaten van chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren en die van veiligheidsadviseurs die vervallen tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021, geldig blijven tot 28 februari 2021.

Voor de chauffeurs zullen de certificaten vernieuwd worden als de chauffeur kan aantonen dat hij voor 1 maart 2021 heeft deelgenomen aan een herscholingscursus en geslaagd is voor het examen.

Voor de veiligheidsadviseurs zullen de certificaten verlengd worden met 5 jaar, te rekenen vanaf de vervaldatum, als de houder van het certificaat, geslaagd is voor het examen voor 1 maart 2021.

Het akkoord werd tot nu toe ondertekend door de volgende landen : België, Ierland, Slowakije, Frankrijk, Tsjechië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Roemenië, Polen, Griekenland, Roemenië, Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Noorwegen, Turkije, Finland, Letland, Spanje, Portugal, Zwitserland, Kroatië, Litouwen, Serbië, Estland en Nederland.

Vlaams Gewest

De ADR-cursussen en examens in Vlaanderen zijn hervat.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de cursussen en examens hervat.

Waals Gewest

In Wallonië zijn de cursussen en examens hervat.

 

Geldigheidsduur attesten, certificaten

Ten gevolge van de Coronacrisis voorziet de Europese Verordening (EU) 2020/698 een uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen. Dit betreft de code 95, het rijbewijs, de ijking van de tachograaf, de bestuurderskaarten, de technische keuring, de communautaire transportvergunningen en de bestuurdersattesten.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende certificaten en bewijzen en hun verlengde geldigheidsduur.

 

Documenten/certificaten Geldigheid vervalt tussen Verlengde geldigheid
Code 95 01/02/2020 – 31/08/2020 + 7 maanden
Rijbewijs 01/02/2020 – 31/08/2020 + 7 maanden
Installatieplaatje 01/03/2020 – 31/08/2020 + 6 maanden
Technische keuring Vlaanderen 13/03/2020 – 03/06/2020 geldig tot 4/11/2020
Technische keuring Wallonië

01/03/2020 – 03/05/2020

04/05/2020 – 31/05/2020

geldig tot 4/11/2020

+ 1 maand

Technische keuring Brussel

01/03/2020 – 31/05/2020

01/06/2020 – 31/07/2020

+ 6 maanden

+ 2 maanden

Communautaire transportvergunning 01/03/2020 – 31/08/2020 + 6 maanden
Bestuurdersattest 01/03/2020 – 31/08/2020 + 6 maanden

 

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners