fr

België

Attesten

Passenger Locator Form

Het formulier is verplicht voor iedereen, dus ook voor vrachtwagenchauffeurs die meer dan 48u in het buitenland hebben doorgebracht. Volgende personen zijn verplicht het formulier in te vullen:

  • Mensen die in België verblijven en langer dan 48 uur op buitenlands grondgebied hebben doorgebracht;
  • Mensen die in het buitenland verblijven en langer dan 48 uur op Belgisch grondgebied zullen doorbrengen;
  • Degenen die België per boot of vliegtuig binnenkomen, moeten ongeacht de verbleven tijd in het buitenland het formulier invullen.

Let wel, de quarantaineverplichtingen voor diegenen die uit rode zones komen, zijn niet van toepassing op professionele verplaatsingen.

Er zijn twee mogelijkheden voor het invullen van het formulier:

  • Het formulier kan u hier in pdf downloaden, dit dient ingevuld gemaild worden naar  PLFBelgium@health.fgov.be,
  • Het formulier kan ook online ingevuld worden via deze link.

Het document moet ingediend of gemaild zijn voor het oversteken van de landsgrens.

De chauffeur riskeert een boete van 250 euro de eerste keer dat de formaliteiten mbt tot passenger locator form niet correct naleeft. Wie een tweede keer betrapt wordt, kan gedagvaard worden voor correctionele rechtbank, die kan gevangenisstraffen van 8 dagen tot 3 maanden opleggen en geldboetes van 208 tot 4.000 euro.

Attesten voor avondklok e.d.

De wetgeving vereist alleen dat mensen kunnen aantonen waarom ze zich tijdens de avondklok (tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends) verplaatsen. Met andere woorden, er zijn geen formele eisen voor certificaten, en het certificaat zelf is niet verplicht.

Anderzijds is de overlegging van een certificaat de eenvoudigste manier om een verplaatsing te rechtvaardigen. Daarom hebben wij onze eigen certificaten opgesteld (PC 226, PC 140.03 en PC 140.04). Daarnaast kunt u zeker ook gebruik maken van het modelcertificaat van de Europese Commissie (Annex 3). Eén enkel certificaat is voldoende.

U kunt ze ook downloaden in het Frans (CP 226CP 140.03 en CP 140.04) en het Duits (CP 226, CP 140.03 en CP 140.04).

Attesten grensovergang

Het modelcertificaat van de Europese Commissie (Annex 3) is het meest gebruikte document om internationale verplaatsingen te onderbouwen.

Verder is er ook een certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor professionele doeleinden, opgesteld door de FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.

 

Maatregelen België

Kleurcodes

Wanneer medewerkers in het kader van een professionele verplaatsing zich moeten begeven in oranje of rode zones, hoeven zij bij terugkomst in België geen verplichte coronatest te ondergaan of twee weken in quarantaine door te brengen. Dit is zowel van toepassing op chauffeurs als personeel dat omwille van een professionele reden voor een langere periode in het buitenland verblijft.

Europa

Voor de maatregelen per lidstaat verwijzen we naar onze Europablog.

Europa heeft zich uitgesproken voor dezelfde kleurcodes (en implicaties) voor alle lidstaten. Er wordt gewacht op de implementatie.

Federaal

Vanaf maandag 19 oktober wordt een avondklok ingesteld. Deze is van kracht van middernacht tot 5 uur ’s ochtends. Professionele verplaatsingen zijn nog steeds toegestaan.

Hoewel er geen attesten verplicht zijn, raden wij aan dat medewerkers deze toch bijhebben. Wij voorzien attesten per paritair comité (PC 226PC 140.03 en PC 140.04).

Vlaanderen

De federale maatregelen zijn ook van kracht op Vlaams grondgebied.

Wallonië

Waals-Brabant en Luxemburg hebben een avondklok ingesteld die verplaatsingen tussen 1u en 6u verbiedt. Professionele verplaatsingen zijn nog steeds toegestaan.

Hoewel er geen attesten verplicht zijn, raden wij aan dat medewerkers deze toch bijhebben. Wij voorzien attesten per paritair comité (PC 226PC 140.03 en PC 140.04).

Of de avondklok in deze provincies wordt verkort naar 5u wordt nog uitgezocht.

 

De federale maatregelen zij ook van kracht op Waals grondgebied.

 

Preventiemaatregelen

Algemeen

De Hoge Raad voor Bescherming en Preventie op het Werk heeft een generieke gids opgesteld met good practices en tips om een stapsgewijze heropstart in veilige omstandigheden te faciliteren. Deze gids kan u hier downloaden.

Meer informatie vindt u in dit document. Ook de Groep van 10 heeft een nota geschreven over wat juist onder “social distancing” moet begrepen worden. Deze kan u hier raadplegen.

Sector transport & logistiek

De werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben samen een gemeenschappelijke verklaring opgesteld, waarbij ook aanbevelingen worden gegeven omtrent de sector. Het document vindt u hier.

 

ADR – opleidingscertificaten

Meer info

De Belgische autoriteiten hebben een multilateraal akkoord opgesteld dat stipuleert dat de opleidingscertificaten van chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren en die van de veiligheidsadviseurs wiens geldigheid verloopt tussen 1 maart 2020 en 1 november 2020, geldig blijven tot 30 november 2020.

Voor de chauffeurs: de certificaten zullen vernieuwd worden als de chauffeur kan aantonen dat hij heeft deelgenomen aan een opleiding en dat hij geslaagd is voor het examen voor 1 december 2020.
De geldigheid van de certificaten van de veiligheidsadviseurs zal verlengd worden met 5 jaar vanaf de vervaldatum als de houders geslaagd zijn voor het examen voor 1 december 2020.

Het akkoord werd op dit ogenblik al ondertekend door de volgende landen: België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Frankrijk, Ierland, San Marino, Nederland, Tsjechië, Zwitserland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Slovenië, Griekenland, Italië, Letland, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Zweden, Andorra, Polen, Portugal, Kroatië, Finland, Denemarken, Litouwen, Turkije, Servië, Russische Federatie, Republiek Noord Macedonië en Wit-Rusland.

 

Geldigheidsduur attesten, certificaten

Ten gevolge van de Coronacrisis voorziet de Europese Verordening (EU) 2020/698 een uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen. Dit betreft de code 95, het rijbewijs, de ijking van de tachograaf, de bestuurderskaarten, de technische keuring, de communautaire transportvergunningen en de bestuurdersattesten.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende certificaten en bewijzen en hun verlengde geldigheidsduur.

 

Documenten/certificaten Geldigheid vervalt tussen Verlengde geldigheid
Code 95 01/02/2020 – 31/08/2020 + 7 maanden
Rijbewijs 01/02/2020 – 31/08/2020 + 7 maanden
Installatieplaatje 01/03/2020 – 31/08/2020 + 6 maanden
Technische keuring Vlaanderen 13/03/2020 – 03/06/2020 geldig tot 4/11/2020
Technische keuring Wallonië

01/03/2020 – 03/05/2020

04/05/2020 – 31/05/2020

geldig tot 4/11/2020

+ 1 maand

Technische keuring Brussel

01/03/2020 – 31/05/2020

01/06/2020 – 31/07/2020

+ 6 maanden

+ 2 maanden

Communautaire transportvergunning 01/03/2020 – 31/08/2020 + 6 maanden
Bestuurdersattest 01/03/2020 – 31/08/2020 + 6 maanden

 

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners