Frankrijk: werken A16 en RN225 (Duinkerke)

De DIR Nord zal in het kader van haar programma voor de verbetering van het netwerk, van 2 januari tot 18 februari 2023, tijdens de nachtweek op de A16 en de RN225 in de gemeenten Duinkerke en Grande-Synthe werken uitvoeren.

De belangrijkste verkeersbeperkingen zullen als volgt zijn:

Tussen de knooppunten nr. 54 (Fort-Mardyck/Grande-Synthe/Port) en nr. 57 (Lille/Ypres/Fort-Mardyck) mag het verkeer alleen op de linkerrijstrook rijden en kunnen de knooppunten worden gesloten overeenkomstig de volgende bepalingen:

 • Afsluiting van knooppunt nr. 56 op- en afrit.
  • In de richting Calais → België
   Op de heenweg bestaat de omleiding uit het oprijden van de A16 in de richting van Calais, om een U-bocht te maken bij knooppunt nr. 54a (haven – 3800 tot 4000) om de gewenste route te vinden.
   Bij het verlaten van de snelweg bestaat de omleiding uit het volgen van de A16 tot afrit 58 (St-Pol-sur-Mer/Dunkerque) om een U-bocht te maken en terug te keren naar de gewenste richting.
  • In de richting België → Calais
   Op de heenweg bestaat de omleiding uit het oprijden van de A16 in de richting Duinkerken tot aan knooppunt nr. 58 (St-Pol-sur-Mer/Dunkerque) om daar een U-bocht te maken en terug te keren in de gewenste richting.
   Bij het verlaten van de snelweg bestaat de omleiding uit het vervolgen van de A16, het verlaten van de snelweg bij knooppunt 55 en het oprijden van Avenue du 1er mai en vervolgens Boulevard des Fédérés om de gewenste route te vinden.
 • Afsluiting van knooppunt nr. 57 op- en afrit.
  • In de richting Calais → België
   Op de heenweg bestaat de omleiding erin de RN225 bij knooppunt 20 te verlaten en vervolgens de Avenue de la Gironde en de Avenue du Benelux op te rijden, om bij knooppunt 58 (Oostende/Dunkerque – Centrum) de toegang tot de A16 te vinden.
   Bij het verlaten van de snelweg bestaat de omleiding erin de A16 te blijven volgen tot het knooppunt nr. 58 (St-Pol-sur-Mer/Dunkerque) om een U-bocht te maken en de gewenste richting te vinden.
  • In de richting België → Calais
   De toegangsomleiding, voor gebruikers die uit Lille komen, bestaat erin de RD625 (richting Duinkerken) te blijven volgen en op de rotonde een U-bocht te maken om de gewenste richting te vinden.
   De omleiding op de heenweg, voor gebruikers die uit Dunkerque komen, bestaat erin de RN225 (richting Lille) te blijven volgen en bij knooppunt 19a (Armbouts-Capelle) een U-bocht te maken om de RD52 te nemen en de richting van de A16 te volgen.
   Bij de afrit bestaat de omleiding erin de A16 te blijven volgen om bij knooppunt 54a (Haven – 3800 tot 4000) een U-bocht te maken om de gewenste route te vinden.
febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners