België: werken E40 (Erpe-Mere)

Ingrijpende werken gaat uitgevoerd worden op de E40. De rijhelft richting Gent wordt immers verplaatst naar het noorden om aan te sluiten bij een lokale weg (Lange Ommegangstraat) die zal verbreed worden om tijdelijk als snelweghelft richting Gent te dienen. Daarnaast zal de snelweg voor het afbreken van de bruggen over en in de E40 tijdelijk afgesloten worden. In het voorjaar van 2024 moeten alle werken afgerond zijn.

Het startschot van de werken wordt gegeven op 4 juli. Van 4 tot 16 juli maakt de aannemer de doorsteken in de middenberm klaar. Deze doorsteken dienen om in een latere fase verkeer van de ene zijde van de snelweg naar de andere te leiden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd ‘s nachts en met een mobiele werf zodat de hinder beperkt blijft. Er zal dan in beide richtingen 1 rijstrook (de linkerrijstrook) ingenomen worden.
Van begin augustus tot begin november leggen we tijdelijke nieuwe weginfrastructuur aan ten noorden van de E40 zodat de lokale parallelweg (Lange Ommegangstraat) verbreed wordt om er tijdelijk een autosnelweg (E40 richting Gent) van te maken. Tijdens deze werken zal het verkeer richting Gent gedurende 2 maanden op 2 versmalde rijstroken en 1 maand op 3 versmalde rijstroken rijden.

Tijdens de werken zal er ter hoogte van de werfzone een snelheidsbeperking van 70 km/u gelden.

Meer info over de werken en de omleidingsplannen op www.wegenenverkeer.be/erpe-mere

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners