- Febetra - https://febetra.be -

Febetra logo

België: werken E313 (Westerlo)

Vanaf maart 2021 worden enkele herstellingswerken uitgevoerd aan de E313-brug over de Gemeentestraat in Westerlo (bij complex 24 Geel-Oost).

De werken worden opgestart tijdens de eerste week van maart en zijn opgedeeld in 3 fasen.

Fase 1  – eerste week maart 2021
Dit zijn de voorbereidende werken. Tijdens deze week wordt de doorsteek in de middenberm gemaakt om het verkeer van brughelft te laten wisselen. Voor de uitvoering van deze werken zal er 1 rijstrook ingenomen worden tijdens dalmomenten om de verkeershinder tot een minimum te beperken.

Fase 2 en 3 – tweede week maart tot eind mei
In fase 2 wordt de brughelft richting Hasselt afgesloten om de nodige herstellingen uit te voeren. Deze fase zal ongeveer acht weken duren.

In fase 3 wordt de brughelft richting Antwerpen afgesloten. Deze fase zal ongeveer vier weken in beslag nemen.

Ter hoogte van de werfzone geldt er een tijdelijke snelheidsbeperking van 70 km/u.

De meest actuele informatie over de werken op de E313 in Westerlo is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/westerlo


Artikel afgedrukt van Febetra: https://febetra.be

URL naar artikel: https://febetra.be/2021/02/belgie-werken-e313-westerlo/

Copyright © Febetra. All rights reserved.