België: werken Leonardtunnel

In het weekend van 7 augustus tot en met 10 augustus (vanaf vrijdagavond tot maandagochtend) wordt de hoogspanningsinstallatie in de Leonardtunnel vernieuwd. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren, moet de tunnelkoker op de Brusselse buitenring gedurende een volledig weekend worden afgesloten. Verkeer komende van Waterloo richting Zaventem moet omrijden via het op- en afrittencomplex Hoeilaart / Jezus-Eik (nr. 2) van de E411. Weggebruikers houden best rekening met hinder met name rond het op- en afrittencomplex Jezus-Eik / Hoeilaart.

Voor een omleidingsplan, updates i.v.m. de planning: wegenenverkeer.be/leonardtunnel-onderhoud

Print This Post